Cước phí / chu kỳ
1440000
/360 ngày
  • Miễn phí 1,5GB data tốc độ cao/ngày (540GB/360 ngày). Hết dung lượng, dừng truy cập.
  • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút. Tối đa 1000 phút nội mạng/tháng.
  • Miễn phí 600 phút thoại ngoại mạng/360 ngày
Hướng dẫn đăng ký
Điều kiện áp dụng:
- Thuê bao trả trước, trả sau phát triển mới từ ngày 15/6/2023 (áp dụng cho cả thuê bao MNP đến)
- Thuê bao trả trước, trả sau phát triển mới trước ngày 15/6/2023 và thỏa mãn điều kiện tiêu dùng (ARPU data + thoại trung bình tháng n-1, n-2, n-3 < giá gói/tháng)
- Thuê bao trả trước hoạt động tối thiểu 120 ngày, cắt chuyển trả sau từ ngày 15/6/2023, thỏa mãn điều kiện tiêu dùng (ARPU data + thoại trung bình tháng n- 1, n-2, n-3 của thuê bao cắt chuyển < giá gói/tháng).

Gói cước tương tự