Gói MFY29T

Cước phí / chu kỳ
29000
/30 Ngày
  • 1.8GB data tốc độ cao/ Tháng
    (Dùng chung cho các thành viên)
  • 25 phút gọi liên mạng miễn phí
  • 75 phút gọi nội mạng miễn phí
  • Gọi nội nhóm miễn phí
Hướng dẫn đăng ký
Điều kiện áp dụng:
Áp dụng cho tất cả các thuê bao trả trước, trả sau đang tham gia đăng ký các gói gia đình MFY của MobiFone

Gói cước tương tự

Hotline: 0898061234
Thông báo Mới
Some text inside the toast body