Gói CS3N

Cước phí / chu kỳ
270000
/90 ngày
  • 6GB data tốc độ cao/ngày (540GB/90 ngày)
Hướng dẫn đăng ký
Điều kiện áp dụng:
Thuê bao FastConnect trả trước phát triển mới từ ngày 01/9/2021

Gói cước tương tự

Hotline: 0898061234
Thông báo Mới
Some text inside the toast body