Cước phí / chu kỳ
210000
/90 ngày
  • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (90GB/90 ngày). Hết dung lượng tốc độ cao, hệ thống dừng kết nối Internet.
  • Miễn phí 01 tài khoản học mãi dịch vụ MobiEdu.
Hướng dẫn đăng ký
Điều kiện áp dụng:

Gói cước tương tự