Cước phí / chu kỳ
720000
/360 ngày
  • Miễn phí 1GB tốc độ cao/ ngày (360GB/360 ngày)
Hướng dẫn đăng ký
Điều kiện áp dụng:
Bộ hoà mạng PFC tài khoản 0đ do phòng BH&M quy hoạch dãy serial riêng

Gói cước tương tự