Câu hỏi thường gặp

Về tài khoản

Bạn chỉ cần đăng nhập vào trang web: https://ketnoi.mobifone.vn/ chọn phần đăng ký, điền đầy đủ thông tin vào bản đăng ký theo 2 bước, sau đó vào mail đã đăng ký xác nhận thông tin và đăng nhập lại vào hệ thống. Từ đây bạn đã hoàn thành thủ tục tham gia vào hệ thống phân phối của MobiFone.

Bạn có thể dùng chung một tài khoản ngân hàng để nhận hoa hồng thanh toán hàng tháng cho nhiều tài khoản Publisher.

Về chiến dịch Affiliate

Bạn vào phần báo cáo trên toolbar trong hệ thống, lựa chọn Hiệu suất, tại đây, bạn sẽ nhìn thấy các báo cáo Hàng tháng, Chiến dịch hàng tháng, Hàng ngày với các kết quả lượt hiển thị, lượt click, Tỷ lệ CTR, sự chuyển đổi, số tiền thưởng.
- Báo cáo hàng tháng, sau khi bạn lựa chọn khoảng thời gian, tên chiến dịch và web site đặt chiến dịch đó, bạn sẽ nhìn thấy kết quả đạt được theo từng tháng chạy chiến dịch.
- Báo cáo hàng ngày, sau khi bạn lựa chọn khoảng thời gian, tên chiến dịch và web site đặt chiến dịch đó, bạn sẽ nhìn thấy kết quả đạt được theo từng ngày chạy chiến dịch.

Về đơn hàng và thanh toán

Nếu bạn bị mất đơn hàng hãy liên hệ với chúng tôi qua các kênh hỗ trợ ( hotline, chat online trên website https://ketnoi.mobifone.vn, email: ketnoi@mobifone.vn với các thông tin sau:

 - Email đăng ký tài khoản trên trang https://ketnoi.mobifone.vn

 - Mã đơn hàng

 - Thời gian mua hàng

 - Tên chiến dịch đã đặt mua hàng

 - Thông tin sản phẩm, giá trị sản phẩm

 - Email hoặc các thông tin chứng minh đơn hàng đã được đặt hàng thành công.

Bạn tự mua hàng qua link Affiliate của mình và đơn hàng mua thành công sẽ được tính hoa hồng như bình thường ngoại trừ nếu bạn mua với số lượng lớn và chúng tôi nghi ngờ bạn đang có hoạt động đầu cơ mua đi bán lại thì đơn hàng sẽ không được tính kết quả.

Có, đối với Doanh nghiệp sẽ được viết hóa đơn. Đối với cá nhân phát sinh doanh thu đều sẽ giữ lại 10% để nộp thuế.

Doanh thu sẽ được thanh toán khi bạn đạt từ 300,000VNĐ trở lên và sẽ được thanh toán vào ngày 20 của tháng N+1 khi bạn phát sinh doanh thu vào tháng N0.