Bảo hiểm

Bảo hiểm Viện phí Toàn diện

✓ Giải pháp chăm sóc sức khỏe tốt nhất
✓ Quyền lợi lên tới 57 triệu đồng/người
✓ Giá chỉ từ 21.500 VNĐ/tháng

Bảo hiểm An tâm toàn diện

✓ Điểm tựa tài chính, đề phòng rủi ro
✓ Quyền lợi lên tới 200 triệu đồng/người
✓ Giá chỉ từ 3.500 VNĐ/tháng

Bảo hiểm tai nạn hộ sử dụng điện

✓ Bảo vệ tài sản và tổ ấm của bạn
✓ Quyền lợi lên tới 40 triệu đồng/người
✓ Giá chỉ từ 28.000 VNĐ/năm

Bảo hiểm xe máy

✓ An tâm trên mọi chuyến đi
✓ Quyền lợi lên tới 150 triệu đồng/người/vụ
✓ Giá chỉ từ 66.000 VNĐ/năm

Bảo hiểm nhà

✓ Bảo hiểm nhà ở toàn diện
✓ Quyền lợi lên tới 450 triệu
✓ Giá chỉ từ 165.000 VNĐ/năm

Bảo hiểm TNDS ô tô

✓ Bình an trên mọi chặng đường
✓ Quyền lợi lên tới 150 triệu đồng/người/vụ
✓ Giá chỉ từ 480.700 VNĐ/năm
Hotline: 0898061234
Thông báo Mới
Some text inside the toast body