Cước phí / chu kỳ
1920000
/360 ngày
 • - Nội dung gói cước tương tự gói
  PT120:
  + 2GB/ngày
  + Hết dung lượng tốc độ cao, dừng truy cập
  - Miễn phí data sử dụng dịch vụ. Nền tảng họp trực tuyến MEET qua
  app/web
  - Miễn phí data truy cập Youtube và Tiktok qua web/app
 • - Sử dụng 1 tài khoản dịch vụ Nền tảng họp trực tuyến MEET với các quyền lợi tương đương gói cước MMX:
  + Tạo được 01 phòng họp (Host là thuê bao đăng ký)
  + Giới hạn tối đa 100 người tham dự họp
  + Giới hạn thời gian họp tối đa 150 phút/lần họp
  + Các quyền lợi khác: Theo quy định hiện hành của dịch vụ
Hướng dẫn đăng ký
Điều kiện áp dụng:

Gói cước tương tự

Hotline: 0898061234
Thông báo Mới
Some text inside the toast body