Cước phí / chu kỳ
360000
/90 ngày
  • Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày (180GB/90 ngày). Hết dung lượng, dừng truy cập.
Hướng dẫn đăng ký
Điều kiện áp dụng:
- Thuê bao trả trước, trả sau phát triển mới từ ngày 15/6/2023 (áp dụng cho cả thuê bao MNP đến và thuê bao M2M).
- Thuê bao trả trước, trả sau phát triển mới trước ngày 15/6/2023 và thỏa mãn điều kiện tiêu dùng (ARPU data trung bình tháng n- 1, n-2, n-3 < giá gói/tháng).
- Thuê bao trả trước hoạt động tối thiểu 120 ngày, cắt chuyển trả sau từ ngày 15/6/2023, thỏa mãn điều kiện tiêu dùng (ARPU data trung bình tháng n-1, n-2, n-3 của thuê bao cắt chuyển < giá gói/tháng).
- Thêm các gói cước vào công cụ hỗ trợ đăng ký cho thuê bao MNP đi.

Gói cước tương tự