Cước phí / chu kỳ
840000
/360 ngày
  • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (360GB/360 ngày). Hết dung lượng tốc độ cao, hệ thống dừng kết nối Internet.


  • Miễn phí 01 tài khoản học mãi dịch vụ MobiEdu.
Hướng dẫn đăng ký
Điều kiện áp dụng:

Gói cước tương tự