Gói C120
120000
 • Miễn phí 4GB data tốc độ cao/ngày (120GB/tháng)
 • Miễn phí 50 phút gọi liên mạng trong nước
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút
Xem thêm
Gói HD200
200000
 • Miễn phí 18GB data tốc độ cao/tháng
Xem thêm
Gói 12HD120
1200000
 • 12GB data/ tháng
Xem thêm
Gói 12HD90
900000
 •  7GB data/ tháng
Xem thêm
Gói 6HD90
450000
 • Miễn phí 9 GB data tốc độ cao/ tháng
Xem thêm
Gói HD90
90000
 • Miễn phí 8GB data tốc độ cao/tháng
Xem thêm
Gói HD120
120000
 • Miễn phí 10GB data tốc độ cao/chu kỳ
Xem thêm
Gói 6HD120
600000
 • Miễn phí 12GB data tốc độ cao/ tháng
Xem thêm
Gói 6HD200
1000000
 • Miễn phí 22GB data tốc độ cao/ tháng
Xem thêm
Gói HD300
300000
 • Miễn phí 33GB data tốc độ cao/tháng
Xem thêm
Gói 6HD300
1500000
 • Miễn phí 36GB data tốc độ cao/ tháng
Xem thêm
Gói HD400
400000
 • Miễn phí 44GB data tốc độ cao/ tháng
Xem thêm
Gói HD500
500000
 • Miễn phí 55GB data tốc độ cao/ tháng
Xem thêm
Gói D15
15000
 • Miễn phí 3GB data tốc độ cao/ 3 ngày
Xem thêm
Gói D30
30000
 • Miễn phí 7GB data tốc độ cao/ 7 ngày
Xem thêm
Gói D70
70000
 • Miễn phí 500MB data tốc độ cao/ngày
 • Hết dung lượng của gói, hệ thống hạ băng thông tốc độ 1 Kbps/1Kbps
Xem thêm
Gói HDP100
100000
 • 3GB data/ chu kì
 • 100 phút gọi nội mạng miễn phí
Xem thêm
Gói HDP120
120000
 • 4GB data/ chu kì
 • 120 phút gọi nội mạng miễn phí
Xem thêm
Gói HDP200
200000
 • 6.5GB data/ chu kì
 • 200 phút gọi nội mạng miễn phí
Xem thêm
Gói HDP300
300000
 • 10GB data/ chu kì
 • 300 phút gọi nội mạng miễn phí
Xem thêm
Gói F120
120000
 • 12GB data tốc độ cao/ chu kì
 • Ưu đãi cước phí data phát sinh ngoài gói xuống còn 9,77đ/50KB
Xem thêm
Gói F150
150000
 • 9GB data tốc độ cao/ chu kì
 • Hết data dung lượng cao được truy cập mạng ở tốc độ thường miễn phí, không giới hạn
Xem thêm
Gói F200
200000
 • 20GB data tốc độ cao/ chu kì
 • Ưu đãi cước phí data phát sinh ngoài gói xuống còn 9,77đ/50KB
Xem thêm
Gói F250
250000
 • 3GB data tốc độ cao/ tháng
 • Hết data tốc độ cao, miễn phí truy cập mạng tốc độ thường không giới hạn
Xem thêm
Gói F300
300000
 • 30GB data tốc độ cao/ chu Kì
 • Giảm cước phát sinh sử dụng data ngoài gói còn 9,77đ/50KB
Xem thêm
Gói F70
70000
 • 7GB data tốc độ cao/ chu kì
 • Hết data, giảm phí dung lượng phát sinh còn 9,77đ/50KB
Xem thêm
Gói F90N
90000
 • 9GB data tốc độ cao/ chu kì
 • Hết data tốc độ cao truy cập internet với tốc độ thường
Xem thêm
Gói RC1
250000
 • Miễn phí 300 MB data tốc độ cao/chu kỳ
 • Miễn phí 10 phút nhận cuộc gọi
 • Miễn phí 10 phút gọi đi, bao gồm gọi trong nước CVQT, gọi về VN và gọi nước thứ 3
 • Miễn phí 10 tin nhắn SMS
Xem thêm
Gói RC2
500000
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ chu kì
 • Miễn phí 20 phút gọi đi, bao gồm gọi trong nước CVQT, gọi về Việt Nam và gọi nước thứ 3
 • Tặng 20 phút nhận cuộc gọi miễn phí
 • Miễn phí 20 sms
Xem thêm
Gói RC3
1000000
 • Miễn phí 2.5GB data tốc độ cao/chu kỳ
 • Miễn phí 30 phút gọi đi, bao gồm gọi trong nước CVQT, gọi về VN và gọi nước thứ 3
 • Miễn phí 30 phút nhận cuộc gọi
 • Miễn phí 30 tin nhắn SMS
Xem thêm
Gói RLC
100000
 • 600MB data tốc độ cao/ chu kì
 • Giảm cước gọi còn 2000đ/ phút
 • Giảm cước còn 500đ/sms
 • Miễn phí nhận cuộc gọi, nhận sms không giới hạn
Xem thêm
Gói TQT199
199000
 • 250 phút gọi quốc tế miễn phí
Xem thêm
Gói TQT49
49000
 • 40 phút gọi quốc tế miễn phí
Xem thêm
Gói TQT99
99000
 • 100 phút gọi quốc tế miễn phí
Xem thêm
Gói 12C120
1440000
 • Miễn phí 4GB data tốc độ cao/ngày (1.680GB/420 Ngày)
 • Miễn phí 50 phút gọi liên mạng trong nước/tháng
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút
Xem thêm
Gói 3C120
360000
 • Miễn phí 4GB data tốc độ cao/ngày (360GB/90 Ngày)
 • Miễn phí 50 phút gọi liên mạng trong nước/tháng
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút
Xem thêm
Gói 6C120
720000
 • Miễn phí 4GB data tốc độ cao/ngày (840GB/210 Ngày)
 • Miễn phí 50 phút gọi liên mạng trong nước/tháng
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút
Xem thêm
Gói C120N
120000
 • 4GB data tốc độ cao/ngày (120GB/tháng)
 • 50 phút gọi liên mạng/ tháng
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút
 • Cước phí 2 tháng đầu: 90.000đ/ tháng
  Cước phí tháng thứ 3 trở đi: 120.000đ/ tháng
Xem thêm
Gói 12D70
840000
 • Miễn phí 500MB data tốc độ cao/ ngày
 • Hết dung lượng của gói, hệ thống hạ băng thông tốc độ 1 Kbps/1Kbps
Xem thêm
Gói 3D70
210000
 • Miễn phí 500MB data tốc độ cao/ngày
 • Hết dung lượng của gói, hệ thống hạ băng thông tốc độ 1 Kbps/1Kbps
Xem thêm
C190
190000
 • Miễn phí 5GB data tốc độ cao/ ngày (150GB/30 ngày)
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
Xem thêm
Gói C200N
200000
 • 4GB data tốc độ cao/ ngày
 • 50 phút gọi liên mạng trong nước
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút
 • 2 chu kì đầu: cước phí 90.000đ/ tháng
  Các thu kì tiếp theo: cước phí 200.000đ/ tháng
Xem thêm
Gói C290
290000
 • 6GB data tốc độ cao/ ngày
 • 200 phút gọi liên mạng trong nước
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
Xem thêm
Gói C390
390000
 • 7GB data tốc độ cao/ ngày
 • 300 phút gọi ngoại mạng trong nước
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
Xem thêm
Gói C490
490000
 • 8GB data tốc độ cao/ ngày
 • 400 phút gọi liên mạng trong nước
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
Xem thêm
Gói D90
90000
 • 1GB data tốc độ cao/ ngày
Xem thêm
Gói K90
90000
 • 90 phút gọi ngoại mạng trong nước
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
Xem thêm
Gói MC149
149000
 • 8GB data tốc độ cao/ chu kì
 • 80 phút gọi liên mạng miễn phí
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
Xem thêm
Gói MC299
299000
 • 12GB data tốc độ cao/ chu kì
 • 300 phút gọi liên mạng trong nước
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút. Tối đa 3000 phút
 • Chu kì đầu: 60 ngày
  Các chu kì tiếp theo: 30 ngày
Xem thêm
Gói MC90
90000
 • 5GB data tốc độ cao/ chu kì
 • 20 phút gọi liên mạng trong nước
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút. Tối đa 1000 phút
 • Chu kì đầu: 60 ngày
  Các chu kì tiếp theo: 30 ngày
Xem thêm
Gói HP2
109000
 • 8GB data tốc độ cao/ chu kì
 • 40 phút gọi trong nước và quốc tế
Xem thêm
Gói 6CS50
300000
 • 50 phút liên mạng trong nước
 • 100 phút nội mạng MobiFone
Xem thêm
Gói 6CS100D
600000
 • 2GB data tốc độ cao/ ngày
Xem thêm
Gói TQT299
299000
 • 380 phút gọi quốc tế
Xem thêm
Gói RH
100000
 • 200MB data miễn phí truy cập internet Canada, Ấn Độ, Macau, Singapore, Thái lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh, Đức, Ireland, Tây Ban Nha, Bỉ, Luxembourg, Siri, Lanka
Xem thêm
Gói MFY99
99000
 • 5GB data tốc độ cao/ tháng
  (Dùng chung cho các thành viên)
 • 60 phút gọi ngoại mạng
 • 200 phút gọi nội mạng
 • Miễn phí gọi nhóm giữa các sim thành viên
Xem thêm
Gói MFY199
199000
 • 10GB data tốc độ cao/ tháng
  (Dùng chung cho các thành viên)
 • 120 phút liên mạng miễn phí
 • 400 phút nội mạng miễn phí
 • Miễn phí gọi giữa các sim thành viên
Xem thêm
Gói MFY399
399000
 • 20GB data tốc độ cao/ tháng
  (Dùng chung cho các thành viên)
 • 240 phút gọi liên mạng miễn phí
 • 800 phút gọi nội mạng miễn phí
 • Miễn phí gọi nhóm giữa các sim thành viên
Xem thêm
Gói MFY29T
29000
 • 1.8GB data tốc độ cao/ Tháng
  (Dùng chung cho các thành viên)
 • 25 phút gọi liên mạng miễn phí
 • 75 phút gọi nội mạng miễn phí
 • Gọi nội nhóm miễn phí
Xem thêm
Gói MFY49T
49000
 • 2.5GB data tốc độ cao/ tháng
  (Dùng chung cho các thành viên)
 • 35 phút ngoại mạng miễn phí
 • 100 phút nội mạng miễn phí
 • Miễn phí gọi nội nhóm giữa các sim thành viên
Xem thêm
Gói MFY99T
99000
 • 5GB data tốc độ cao/ tháng
  (Dùng chung cho các thành viên)
 • 60 phút liên mạng miễn phí
 • 200 phút nội mạng miễn phí
 • Miễn phí gọi nội nhóm giữa các sim thành viên
Xem thêm
Gói DIP79
79000
 • 8GB/30 ngày
 • - Miễn phí data xem phim không giới hạn tại FIM+ trên website http://movies fimplus.vn và ứng dụng FIM+, gói FIM Cơ bản
  - Miễn phí data không giới hạn xem truyền hình tại: MyK+
  - Miễn phí data chơi game không giới hạn tại http://gamedata.mobifone.vn
Xem thêm
Gói 3DIP79
237000
 • 8GB/30 ngày
 • - Miễn phí data xem phim không giới hạn tại FIM+ trên website http://movies fimplus.vn và ứng dụng FIM+, gói FIM Cơ bản
  - Miễn phí data không giới hạn xem truyền hình tại: MyK+
  - Miễn phí data chơi game không giới hạn tại http://gamedata.mobifone.vn
Xem thêm
Gói 6DIP79
474000
 • 8GB/30 ngày
 • - Miễn phí data xem phim không giới hạn tại FIM+ trên website http://movies fimplus.vn và ứng dụng FIM+, gói FIM Cơ bản
  - Miễn phí data không giới hạn xem truyền hình tại: MyK+
  - Miễn phí data chơi game không giới hạn tại http://gamedata.mobifone.vn
Xem thêm
Gói 12DIP79
948000
 • 8GB/30 ngày
 • - Miễn phí data xem phim không giới hạn tại FIM+ trên website http://movies fimplus.vn và ứng dụng FIM+, gói FIM Cơ bản
  - Miễn phí data không giới hạn xem truyền hình tại: MyK+
  - Miễn phí data chơi game không giới hạn tại http://gamedata.mobifone.vn
Xem thêm
Gói 6CS100C
600000
 • 5GB/ tháng
 • 50 phút gọi ngoại mạng/tháng
 • 100 phút gọi nội mạng/tháng
Xem thêm
Gói 6CS100T
600000
 • 100 phút liên mạng/tháng
 • 300 phút nội mạng/tháng
Xem thêm
Gói DP1500
1500000
 • 15GB
 • 1500 phút gọi nội mạng
 • 1500 SMS nội mạng
Xem thêm
Gói DP600
600000
 • 9GB
 • 600 phút gọi nội mạng
 • 600 tin nhắn nội mạng
Xem thêm
Gói DP300
300000
 • 6GB
 • 300 phút gọi nội mạng
 • 300 SMS nội mạng
Xem thêm
Gói DP200
200000
 • 4GB
 • 200 phút gọi nội mạng
 • 200 SMS nội mạng
Xem thêm
Gói DP100
100000
 • 2GB data
 • 100 phút gọi nội mạng
 • 100 sms nội mạng
Xem thêm
Gói HDP600
600000
 • Cộng 20GB Data
 • Miễn phí 600 phút gọi nội mạng
Xem thêm
Gói R1000
1000000
 • - Miễn phí 25 phút gọi đi/7 ngày
  - Miễn phí 25 phút nhận cuộc gọi/7 ngày
 • - Miễn phí gửi 60 tin nhắn SMS/7 ngày
  - Không giới hạn số tin nhắn được nhận/7 ngày
Xem thêm
Gói F500
500000
 • Chu kỳ đầu: 8GB/30 ngày
  Chu kỳ sau: 5GB/30 ngày
Xem thêm
Gói F90
90000
 • 9GB Data tốc độ cao
Xem thêm
Gói 3BK60
180000
 • 6GB tốc độ cao/ tháng
 • Miễn phí không giới hạn data trong suốt 3 tháng khi truy cập Zalo, Tiktok, Instagram, Viber, ZingTV, Zing mp3, Kenh14.vn, FPTplay, mail, Google Driver.
Xem thêm
Gói 6BK60
360000
 • 6GB tốc độ cao/ tháng
 • Miễn phí không giới hạn data trong suốt 3 tháng khi truy cập Zalo, Tiktok, Instagram, Viber, ZingTV, Zing mp3, Kenh14.vn, FPTplay, mail, Google Driver.
Xem thêm
Gói 12BK60
720000
 • 6GB tốc độ cao/ tháng
 • Miễn phí không giới hạn data trong suốt 3 tháng khi truy cập Zalo, Tiktok, Instagram, Viber, ZingTV, Zing mp3, Kenh14.vn, FPTplay, mail, Google Driver.
Xem thêm
Gói BK60
60000
 • 6GB tốc độ cao/ tháng
 • Miễn phí không giới hạn data trong suốt 3 tháng khi truy cập Zalo, Tiktok, Instagram, Viber, ZingTV, Zing mp3, Kenh14.vn, FPTplay, mail, Google Driver.
Xem thêm
TS4G
99000
 • Miễn phí 5G data tốc độ cao/ngày (150GB/30 ngày)
 • Hết 5GB data tốc độ cao, không ngắt kết nối internet
Xem thêm
3TS4G
297000
 • Miễn phí 5G data tốc độ cao/ngày (450GB/90 ngày)
 • Hết 5GB data tốc độ cao, không ngắt kết nối internet
Xem thêm
6TS4G
594000
 • Miễn phí 5GB data tốc độ cao/ ngày (1050 GB/210 ngày)
 • Hết 5GB data tốc độ cao, không ngắt kết nối internet
Xem thêm
12TS4G
1188000
 • Miễn phí 5GB data tốc độ cao/ ngày (2100 GB/420 ngày)
 • Hết 5GB data tốc độ cao, không ngắt kết nối internet
Xem thêm
21G3
177000
 • - Từ 11/04/2023: 4GB data tốc độ cao/ngày (360GB/90 ngày)
  - Từ 16/11/2022: Hết dung lượng data truy cập không giới hạn tốc độ của các gói cước theo quy định, hệ thống hạ băng thông truy cập xuống tốc độ 5 Mbps/ 5 Mbps
Xem thêm
21G6
354000
 • - Từ 11/04/2023: 4GB data tốc độ cao/ngày (840GB/210 ngày)
  - Từ 16/11/2022: Hết dung lượng data truy cập không giới hạn tốc độ của các gói cước theo quy định, hệ thống hạ băng thông truy cập xuống tốc độ 5 Mbps/ 5 Mbps
Xem thêm
21G12
708000
 • - Từ 11/04/2023: 4GB data tốc độ cao/ngày (1680GB/420 ngày)
  - Từ 16/11/2022: Hết dung lượng data truy cập không giới hạn tốc độ của các gói cước theo quy định, hệ thống hạ băng thông truy cập xuống tốc độ 5 Mbps/ 5 Mbps
Xem thêm
24G3
297000
 • Miễn phí 5G data tốc độ cao/ngày (450GB/90 ngày)
 • Hết 5GB data tốc độ cao, không ngắt kết nối internet
Xem thêm
24G6
594000
 • Miễn phí 5GB data tốc độ cao/ ngày (1050 GB/210 ngày)
 • Hết 5GB data tốc độ cao, không ngắt kết nối internet
Xem thêm
24G12
1188000
 • Miễn phí 5GB data tốc độ cao/ ngày (2100 GB/420 ngày)
 • Hết 5GB data tốc độ cao, không ngắt kết nối internet
Xem thêm
24G
99000
 • Miễn phí 5GB data tốc độ cao/ngày (150 GB/30 ngày)
 • Hết 5GB data tốc độ cao, không ngắt kết nối internet
Xem thêm
21G
59000
 • - Từ 11/04/2023: Miễn phí 4GB data tốc độ cao/ngày (120GB/30 ngày)
  - Từ 16/11/2022: Hết dung lượng data truy cập không giới hạn tốc độ của các gói cước theo quy định, hệ thống hạ băng thông truy cập xuống tốc độ 5 Mbps/ 5 Mbps.
Xem thêm
Gói SV100
50000
 • - Miễn phí 100GB data truy cập trong vùng
  - Miễn phí 2GB data truy cập ngoài vùng
Xem thêm
Gói FIKA
85000
 • - Trong vùng: Ưu đãi 8,5 GB
  - Ngoài vùng: Ưu đãi 1GB
Xem thêm
Gói TIKA
50000
 • - Sử dụng tại KV9: 5GB/ tháng
  - Sử dụng ngoài KV9: 1GB/tháng
 • Miễn phí data 4G không giới hạn truy cập ứng dụng HTVC và Okara
Xem thêm
Gói 6C90N
540000
 • Miễn phí 4GB data tốc độ cao/ ngày
 • Tặng 50 phút thoại trong nước/ tháng
 • Miễn phí 1000 phút gọi nội mạng MobiFone
Xem thêm
Gói MC99
99000
 • 2GB Data /tháng
 • 100 phút liên mạng
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng < 10 phút. Tối đa 1.000 phút/tháng.
Xem thêm
Gói C90N
90000
 • Miễn phí 4GB data tốc độ cao/ ngày
 • Tặng 50 phút thoại trong nước/ tháng
 • Miễn phí 1000 phút gọi nội mạng MobiFone
Xem thêm
Gói T59
59000
 • Miễn phí 30 phút gọi liên mạng
 • Miễn phí 1000 phút gọi nội mạng
 • Miễn phí 60 SMS
Xem thêm
Gói CB5
50000
 • Miễn phí 5GB data tốc độ cao truy cập internet
 • Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng
 • Miễn phí 500 phút gọi nội mạng MobiFone
Xem thêm
Gói QT50
120000
 • Miễn phí 4GB data tốc độ cao/ngày (120GB/tháng)
 • Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng
 • Miễn phí gọi nội mạng MobiFone tất cả cuộc gọi dưới 20 phút
Xem thêm
Gói XP30
40000
 • Tặng thêm 400MB data tốc độ cao/ tháng truy cập ngoài gói
 • Miễn phí xem phim truyền hình không giới hạn data tại website iflix.com và ứng dụng iflix.
Xem thêm
Gói CB3
30000
 • Miễn phí 2,3GB data tốc độ cao
 • Miễn phí 30 phút gọi liên mạng trong nước
 • Miễn phí 300 phút gọi nội mạng MobiFone
Xem thêm
Gói THAGA5
50000
 • - Miễn phí 100GB data tốc độ cao/tháng sử dụng trong vùng 
  - Miễn phí 2GB data tốc độ cao/tháng sử dụng ngoài vùng
Xem thêm
Gói G80
80000
 • Miễn phí 4GB data tốc độ cao/tháng
 • Không giới hạn dung lượng truy cập Instagram, Tiktok, Zalo, Gmail, Google Driver, Skype, FPT Play, Spotify, PubG, Viber
Xem thêm
Gói GYM1
100000
 • Miễn phí 3GB data tốc độ cao/tháng
 • Không giới hạn dung lượng sử dụng các ứng dụng Tiktok, Instagram, Youtube, Spotify.
Xem thêm
Gói 8NCT
50000
 • Miễn phí 3GB data tốc độ cao/tháng
 • Miễn phí 20 phút gọi liên mạng/tháng
 • Miễn phí 100 phút gọi nội mạng MobiFone/tháng
 • Miễn phí cước 4G tốc độ cao truy cập trang Nhaccuatui. com và ứng dụng Nhạc của tui
Xem thêm
Gói HD79NCT
79000
 • Miễn phí 4GB data tốc độ cao
 • Miễn phí data nghe nhạc tại http://nhaccuatui. com và app Nhaccuatui
Xem thêm
Gói HD99NCT
99000
 • Miễn phí 6GB data tốc độ cao/tháng
 • Miễn phí data tốc độ cao không giới hạn khi nghe nhạc tại nhaccuatui.com và app Nhaccuatui
Xem thêm
Gói HD99FIM
99000
 • Miễn phí 4GB data tốc độ cao/tháng
 • Miễn phí data xem phim tốc độ cao không giới hạn tại http://movies.fimplus.vn và ứng dụng FIM+
Xem thêm
Gói RD1000
1000000
 • Miễn phí 35MB Data tốc độ cao
Xem thêm
Gói R500
500000
 • - Miễn phí 10 phút gọi đi
  - Miễn phí 10 phút nhận cuộc gọi
 • Miễn phí 30 tin nhắn
Xem thêm
Gói RD500
500000
 • Miễn phí 15MB Data tốc độ cao
Xem thêm
Gói R300
300000
 • - Miễn phí 5 phút gọi đi
  - Miễn phí 5 phút nhận cuộc gọi
 • Miễn phí 15 tin nhắn
Xem thêm
Gói RD300
300000
 • Miễn phí 8 MB Data tốc độ cao
Xem thêm
Gói 12THAGA15
300000
 • Miễn phí 60GB data tốc độ cao/chu kỳ. (360GB/180 ngày)
 • Miễn phí data tốc độ cao truy cập không giới hạn vào các ứng dụng TikTok, VTVCab ON và Spotify
Xem thêm
Gói 24THAGA15
600000
 • Miễn phí 60GB data tốc độ cao/chu kỳ (720GB/360 ngày)
 • Miễn phí data tốc độ cao truy cập không giới hạn vào các ứng dụng TikTok, VTVCab ON và Spotify
Xem thêm
Gói 8E
40000
 • Miễn phí 1.500 phút gọi nội mạng Mobi/tháng, áp dụng cho cuộc gọi dưới 10 phút
 • Miễn phí 1.500 SMS nội mạng/tháng
Xem thêm
Gói 8P
80000
 • Miễn phí 1.500 phút gọi nội mạng/tháng (áp dụng cho các cuộc gọi dưới 10 phút)
 • Miễn phí 1.500 SMS/tháng– tối đa 50 SMS/ngày
Xem thêm
Gói CS120
120000
 • Miễn phí 4GB data tốc độ cao/ngày (120GB/tháng). Tại Hà Nội, hết data tốc độ cao, không ngắt kết nối internet.
 • Miễn phí 50 phút gọi liên mạng/tháng
 • Miễn phí 500 phút gọi nội mạng/tháng
 • - Miễn phí data truy cập Waka.vn
  - Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn
  - Tặng 1 tài khoản gói Gia đình Cơ bản trên ClipTV, đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời
Xem thêm
Gói 3CS120
360000
 • - Miễn phí 4GB data tốc độ cao/ngày (360GB/3tháng). Tại Hà Nội, hết data tốc độ cao, không ngắt kết nối internet.
 • - Miễn phí 50 phút gọi liên mạng/tháng (150 phút/3 tháng)
 • - Miễn phí 500 phút gọi nội mạng/tháng (1500 phút/3 tháng)
 • - Miễn phí data truy cập Waka.vn
  - Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn
  - Tặng 1 tài khoản gói Gia đình Cơ bản trên ClipTV, đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời
Xem thêm
Gói 6CS120
720000
 • - Miễn phí 4GB data tốc độ cao/ngày (720GB/6 tháng). Tại Hà Nội, hết data tốc độ cao, không ngắt kết nối internet.
 • - Miễn phí 50 phút gọi liên mạng/tháng (300 phút/6 tháng)
 • - Miễn phí 500 phút gọi nội mạng/tháng (3000 phút/6 tháng)
 • - Miễn phí data truy cập Waka.vn
  - Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn
  - Tặng 1 tài khoản gói Gia đình Cơ bản trên ClipTV, đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời
Xem thêm
Gói 12CS120
1440000
 • - Miễn phí 4GB data tốc độ cao/ngày (1440GB/12 tháng). Tại Hà Nội, hết data tốc độ cao, không ngắt kết nối internet.
 • - Miễn phí 50 phút gọi liên mạng/tháng (600 phút/12 tháng)
 • - Miễn phí 500 phút gọi nội mạng (6000 phút/12 tháng)
 • - Miễn phí data truy cập Waka.vn
  - Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn
  - Tặng 1 tài khoản gói Gia đình Cơ bản trên ClipTV, đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời
Xem thêm
Gói 6D70
420000
 • Miễn phí 500MB data tốc độ cao/ngày (105GB/210 ngày)
 • Hết dung lượng của gói, hệ thống hạ băng thông tốc độ 1 Kbps/1Kbps
Xem thêm
Gói 3Z70
210000
 • Miễn phí 500MB data tốc độ cao/ngày
 • Khi ở ngoài zone:
  + Không có ưu đãi về khung giờ thấp điểm
  + Hết dung lượng của gói, hệ thống hạ băng thông tốc độ 512 Kbps/ 512Kbps.
 • Khi ở trong zone:
  + Từ 19h00 – 07h00 hàng ngày: Dung lượng data không trừ vào dung lượng gói cước
  + Hết dung lượng của gói, hệ thống hạ băng thông 2 Mbps/2Mbps
Xem thêm
Gói 6Z70
420000
 • Miễn phí 500MB data tốc độ cao/ngày
 • Khi ở ngoài zone:
  + Không có ưu đãi về khung giờ thấp điểm
  + Hết dung lượng của gói, hệ thống hạ băng thông tốc độ 512 Kbps/ 512Kbps.
 • Khi ở trong zone:
  + Từ 19h00 – 07h00 hàng ngày: Dung lượng data không trừ vào dung lượng gói cước
  + Hết dung lượng của gói, hệ thống hạ băng thông 2 Mbps/2Mbps
Xem thêm
Gói 12Z70
840000
 • Miễn phí 500MB data tốc độ cao/ngày
 • Khi ở ngoài zone:
  + Không có ưu đãi về khung giờ thấp điểm
  + Hết dung lượng của gói, hệ thống hạ băng thông tốc độ 512 Kbps/ 512Kbps.
 • Khi ở trong zone:
  + Từ 19h00 – 07h00 hàng ngày: Dung lượng data không trừ vào dung lượng gói cước
  + Hết dung lượng của gói, hệ thống hạ băng thông 2 Mbps/2Mbps
Xem thêm
Gói Z70
70000
 • Miễn phí 500MB data tốc độ cao/ngày (15GB/tháng)
 • Khi ở ngoài zone:
  + Không có ưu đãi về khung giờ thấp điểm
  + Hết dung lượng của gói, hệ thống hạ băng thông tốc độ 512 Kbps/ 512Kbps.
 • Khi ở trong zone:
  + Từ 19h00 – 07h00 hàng ngày: Dung lượng data không trừ vào dung lượng gói cước
  + Hết dung lượng của gói, hệ thống hạ băng thông 2 Mbps/2Mbps
Xem thêm
Gói Y60
60000
 • Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày (60GB/30 Ngày). Hết dung lượng không ngắt kết nối internet
 • Miễn phí 100% data tốc độ cao sử dụng ứng dụng Youtube, Tiktok, Zalo
Xem thêm
Gói 3Y60
180000
 • Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày (180GB/90 Ngày),. Hết dung lượng không ngắt kết nối internet
 • Miễn phí 100% data tốc độ cao sử dụng ứng dụng Youtube, Tiktok, Zalo
Xem thêm
Gói 6Y60
360000
 • Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày (360GB/180 Ngày). Hết dung lượng không ngắt kết nối internet
 • Miễn phí 100% data tốc độ cao sử dụng ứng dụng Youtube, Tiktok, Zalo
Xem thêm
Gói 12Y60
720000
 • Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày (720GB/360 Ngày). Hết dung lượng không ngắt kết nối internet
 • Miễn phí 100% data tốc độ cao sử dụng ứng dụng Youtube, Tiktok, Zalo
Xem thêm
Gói KV60
60000
 • Miễn phí 2 GB data tốc độ cao/ngày (60GB/30 ngày). Hết dung lượng không ngắt kết nối Internet
 • Miễn phí data sử dụng các ứng dụng Zalo, Instagram, Google drive, Gmail, Tiktok, Youtube (từ 17/6/2022)
Xem thêm
Gói 3KV60
180000
 • Miễn phí 2 GB data tốc độ cao/ngày (180GB/90 ngày). Hết dung lượng không ngắt kết nối Internet
 • Miễn phí data sử dụng các ứng dụng Zalo, Instagram, Google drive, Gmail, Tiktok, Youtube (từ 17/6/2022)
Xem thêm
Gói 6KV60
360000
 • Miễn phí 2 GB data tốc độ cao/ngày (360GB/180 ngày). Hết dung lượng không ngắt kết nối Internet
 • Miễn phí data sử dụng các ứng dụng Zalo, Instagram, Google drive, Gmail, Tiktok, Youtube (từ 17/6/2022)
Xem thêm
Gói 12KV60
720000
 • Miễn phí 2 GB data tốc độ cao/ngày (720GB/360 ngày). Hết dung lượng không ngắt kết nối Internet
 • Miễn phí data sử dụng các ứng dụng Zalo, Instagram, Google drive, Gmail, Tiktok, Youtube (từ 17/6/2022)
Xem thêm
Gói YC30
99000
 • - Miễn phí 3GB data tốc độ cao/tháng truy cập tất cả các tiện ích internet
  - Hết ưu đãi data hệ thống hạ băng thông xuống tốc độ thấp hơn còn 1 Kbps
 • - Miễn phí 100% data truy cập vào website/ứng dụng Youtube và ứng dụng CatTienSa Play
Xem thêm
Gói TT80
80000
 • Miễn phí 3GB data tốc độ cao được sử dụng cho tất cả các tiện ích 3G/4G
 • Miễn phí 100% data tốc độ cao dùng Tiktok không giới hạn
Xem thêm
Gói SF80
80000
 • - Miễn phí 100% data truy cập ứng dụng Spotify
  - Miễn phí 3GB data tốc độ cao trên nền tảng 3G/4G MobiFone
Xem thêm
CS
90000
 • Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày (60GB/tháng)
 • Miễn phí 50 phút gọi liên mạng/tháng
 • Miễn phí 1000 phút gọi nội mạng/tháng. Cộng suốt chu kỳ dùng gói
Xem thêm
Gói 3CS
270000
 • Miễn phí 2.5GB data tốc độ cao/ngày (225GB/90 ngày)
 • Miễn phí 50 phút gọi liên mạng/tháng (150 phút/90 ngày)
 • Miễn phí 1000 phút gọi nội mạng/tháng (3000 phút/90 ngày). Cộng suốt chu kỳ dùng gói
Xem thêm
Gói 12CS
1080000
 • Miễn phí 2.5GB data tốc độ cao/ngày
 • Miễn phí 50 phút gọi liên mạng/tháng
 • Miễn phí 1000 phút gọi nội mạng. Cộng suốt chu kỳ dùng gói.
Xem thêm
Gói B2
300000
 • - Miễn phí 4 phút thoại dùng để gọi thoại về các thuê bao trong nước.
  - Miễn phí 4 phút nghe thoại dùng để gọi thoại về các thuê bao trong nước.
 • - Miễn phí nhắn tin 20 SMS để nhắn tin về các thuê bao trong nước
  - Được nhận SMS không giới hạn từ các thuê bao trong nước
Xem thêm
Gói B1
500000
 • - Miễn phí 5 phút gọi
  - Miễn phí 10 phút nghe
 • - Miễn phí 25 tin nhắn
  - Sử dụng hết sẽ bắt đầu tính phí theo cước hiện hành chuyển vùng quốc tế
Xem thêm
Gói RH2
150000
 • Miễn phí 250MB data tốc độ cao dùng dịch vụ 3G Mobifone tại áp dụng khi chuyển vùng quốc tế tại Campuchia
Xem thêm
Gói 6CS
540000
 • Miễn phí 2.5GB data tốc độ cao/ngày
 • Miễn phí 50 phút gọi liên mạng/tháng
 • Miễn phí 1000 phút gọi nội mạng. Cộng suốt chu kỳ dùng gói.
Xem thêm
Gói X30
100000
 • Miễn phí 2.5GB data tốc độ cao truy cập web và các tiện ích Internet khác
 • Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập website iflix.com và ứng dụng iflix
Xem thêm
Gói HD119FIM
119000
 • Miễn phí 6GB data tốc độ cao/tháng
 • Miễn phí data xem phim tại http://movies.fimplus.vn và ứng dụng FIM+
Xem thêm
Gói 12M200
2400000
 • Miễn phí 20GB data tốc độ cao/tháng (240GB/12 tháng)
Xem thêm
Gói 12M120
1440000
 • Miễn phí 11GB data tốc độ cao/tháng (132GB/12 tháng)
Xem thêm
Gói 12M70
840000
 • Miễn phí 5GB data tốc độ cao/tháng (60GB/12 tháng)
Xem thêm
Gói 6M70
420000
 • Miễn phí 4.5GB tốc độ cao/tháng (27GB/6 tháng)
Xem thêm
Gói M200
200000
 • Miễn phí 16.5GB data tốc độ cao/30 ngày
Xem thêm
Gói M90
90000
 • Miễn phí 5.5GB data tốc độ cao/30 ngày
Xem thêm
Gói B3
500000
 • - Miễn phí 8 phút gọi/30 ngày
  - Miễn phí 8 phút nghe/30 ngày
 • - Miễn phí gửi 20 tin nhắn SMS/30 ngày
  - Không giới hạn số tin nhắn được nhận/30 ngày
Xem thêm
Gói ON30
30000
 • 300MB/30 ngày truy cập Internet ngoài gói
 • Tường thuật trực tiếp các trận đấu EURO 2021 trên ứng dụng VTVCab ON.
 • Được sử dụng kèm theo các gói Mobile Internet/combo khác hoặc M0.
 • Truy cập không giới hạn data vào ứng dụng VTVCab ON và wapsite: https://www.vtvcab.vn/
 • Tặng 1 tài khoản xem nội dung (hơn 140 kênh truyền hình, bao gồm các kênh phát sóng Euro 2021) trên ứng dụng VTVCab ON và wapsite: https://www.vtvcab.vn/, có thể đăng nhập được trên 05 thiết bị (di động, cố định, SmartTV…), tại một thời điểm chỉ xem được trên 1 thiết bị.
Xem thêm
Gói C90
90000
 • Miễn phí 60GB Data tốc độ cao/tháng
 • Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng/tháng
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút
Xem thêm
Gói CS60
60000
 • Miễn phí 6GB data tốc độ cao/tháng
 • Truy cập miễn phí ứng dụng: Zalo, Tiktok, Instagram, ZingTV, Zing mp3, Kenh14.vn, Gmail, Google Driver, Viber, FPTplay trên ứng dụng MobiFoneGo
Xem thêm
Gói 3CS60
180000
 • Miễn phí 6GB data tốc độ cao/tháng (18GB/chu kỳ)
 • Truy cập miễn phí ứng dụng: Zalo, Tiktok, Instagram, ZingTV, Zing mp3, Kenh14.vn, Gmail, Google Driver, Viber, FPTplay trên ứng dụng MobiFoneGo
Xem thêm
Gói 6CS60
360000
 • Miễn phí 6GB data tốc độ cao/ tháng (42GB/210 ngày)
 • Truy cập miễn phí ứng dụng: Zalo, Tiktok, Instagram, ZingTV, Zing mp3, Kenh14.vn, Gmail, Google Driver, Viber, FPTplay trên ứng dụng MobiFoneGo
Xem thêm
Gói 12CS60
720000
 • Miễn phí 6GB data tốc độ cao/tháng (84GB/420 ngày)
 • Truy cập miễn phí ứng dụng: Zalo, Tiktok, Instagram, ZingTV, Zing mp3, Kenh14.vn, Gmail, Google Driver, Viber, FPTplay trên ứng dụng MobiFoneGo
Xem thêm
Gói CS119
119000
 • Miễn phí 3GB data tốc độ cao/ngày (90GB/tháng)
 • Miễn phí 30 phút thoại liên mạng/tháng
 • Miễn phí 500 phút thoại nội mạng/tháng
 • Miễn phí 3GB data tốc độ cao/tháng truy cập ứng dụng Viber
 • - Miễn phí data truy cập Ứng dụng FPT Play và https://fptplay.vn
  - Tặng 1 tài khoản xem nội dung gói Hộ gia đình VIP trên FPT Play, đăng nhập trên 5 thiết bị và xem cùng lúc trên 5 thiết bị đồng thời
Xem thêm
Gói 3CS119
357000
 • - Miễn phí 3GB data tốc độ cao/ngày (270GB/90 ngày)
 • - Miễn phí 30 phút thoại liên mạng/tháng (90 phút/90 ngày)
 • - Miễn phí 500 phút thoại nội mạng/tháng (1500 phút/90 ngày)
 • - Miễn phí 3GB data tốc độ cao/tháng (9GB/90 ngày) truy cập ứng dụng Viber
 • - Miễn phí data truy cập Ứng dụng FPT Play và https://fptplay.vn
  - Tặng 01 tài khoản xem nội dung gói Hộ gia đình VIP trên FPT Play, đăng nhập trên 5 thiết bị và xem cùng lúc trên 5 thiết bị đồng thời
Xem thêm
Gói 6CS119
714000
 • - Miễn phí 3GB data tốc độ cao/ngày (270GB/210 ngày)
 • - Miễn phí 30 phút thoại liên mạng/tháng (90 phút/210 ngày)
 • - Miễn phí 500 phút thoại nội mạng/tháng (1500 phút/210 ngày)
 • - Miễn phí 3GB data tốc độ cao/tháng (9GB/210 ngày) truy cập ứng dụng Viber
 • - Miễn phí data truy cập Ứng dụng FPT Play và https://fptplay.vn
  - Tặng 01 tài khoản xem nội dung gói Hộ gia đình VIP trên FPT Play, đăng nhập trên 5 thiết bị và xem cùng lúc trên 5 thiết bị đồng thời
Xem thêm
Gói 12CS119
1428000
 • - Miễn phí 3GB data tốc độ cao/ngày (270GB/420 ngày)
 • - Miễn phí 30 phút thoại liên mạng/tháng (90 phút/420 ngày)
 • - Miễn phí 500 phút thoại nội mạng/tháng (1500 phút/420 ngày)
 • - Miễn phí 3GB data tốc độ cao/tháng (9GB/420 ngày) truy cập ứng dụng Viber
 • - Miễn phí data truy cập Ứng dụng FPT Play và https://fptplay.vn
  - Tặng 01 tài khoản xem nội dung gói Hộ gia đình VIP trên FPT Play, đăng nhập trên 5 thiết bị và xem cùng lúc trên 5 thiết bị đồng thời
Xem thêm
Gói CV99
99000
 • - Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày (60GB/tháng)
  - Miễn phí 3GB data tốc độ cao/tháng truy cập Viber
 • - Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và https://cliptv.vn; 01 TK xem nội dung gói Gia đình, đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời.
 • - Miễn phí data truy cập Nhac.vn, Waka.vn, ClipTV
Xem thêm
Gói 3CV99
297000
 • - Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày (180GB/90 ngày)
  - Miễn phí 3GB data tốc độ cao/tháng (9GB/90 ngày) truy cập Viber
 • - Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và https://cliptv.vn; 01 TK xem nội dung gói Gia đình, đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời.
 • - Miễn phí data truy cập Nhac.vn, Waka.vn, ClipTV
Xem thêm
Gói 6CV99
594000
 • - Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày (420GB/210 ngày)
  - Miễn phí 3GB data tốc độ cao/tháng (21GB/210 ngày) truy cập Viber
 • - Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và https://cliptv.vn; 01 TK xem nội dung gói Gia đình, đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời.
 • - Miễn phí data truy cập Nhac.vn, Waka.vn, ClipTV
Xem thêm
Gói 9CV99
891000
 • Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày (540GB/chu kỳ)
 • Tặng 01 tài khoản xem nội dung gói Gia đình tiêu chuẩn, đăng nhập được trên 2 thiết bị và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời.
 • Miễn phí data truy cập DV nghe nhạc Nhac.vn, DV đọc sách Waka.vn
 • Miễn phí 3GB data tốc độ cao/tháng (27GB/chu kỳ) truy cập Viber
 • Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và https://cliptv.vn
Xem thêm
Gói 12CV99
1188000
 • Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày (840GB/chu kỳ)
 • Tặng 01 tài khoản xem nội dung gói Gia đình tiêu chuẩn, đăng nhập được trên 2 thiết bị và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời.
 • Miễn phí data truy cập DV nghe nhạc Nhac.vn, DV đọc sách Waka.vn
 • Miễn phí 3GB data tốc độ cao/tháng (42GB/chu kỳ) truy cập Viber
 • Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và https://cliptv.vn
Xem thêm
Gói CV119
119000
 • Miễn phí 4GB data tốc độ cao/ngày (120GB/tháng)
 • Miễn phí 500 phút thoại nội mạng + 30 phút thoại liên mạng/30 ngày
 • Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và https://cliptv.vn, DV nghe nhạc Nhac.vn, DV đọc sách Waka.vn.
 • Miễn phí 3GB data tốc độ cao/tháng truy cập Viber
 • Tặng 01 tài khoản xem nội dung gói Gia đình tiêu chuẩn, đăng nhập được trên 2 thiết bị và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời.
Xem thêm
Gói 3CV119
357000
 • Miễn phí 4GB data tốc độ cao/ngày (360GB/chu kỳ)
 • Miễn phí 500 phút thoại nội mạng + 30 phút thoại liên mạng/30 ngày
 • Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và https://cliptv.vn, DV nghe nhạc Nhac.vn, DV đọc sách Waka.vn.
 • Miễn phí 3GB data tốc độ cao/tháng (9GB/chu kỳ) truy cập Viber
 • Tặng 01 tài khoản xem nội dung gói Gia đình tiêu chuẩn, đăng nhập được trên 2 thiết bị và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời.
Xem thêm
Gói 6CV119
714000
 • Miễn phí 4GB data tốc độ cao/ngày (840GB/chu kỳ)
 • Miễn phí 500 phút thoại nội mạng + 30 phút thoại liên mạng/30 ngày
 • Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và https://cliptv.vn, DV nghe nhạc Nhac.vn, DV đọc sách Waka.vn.
 • Miễn phí 3GB data tốc độ cao/tháng (21GB/chu kỳ) truy cập Viber
 • Tặng 01 tài khoản xem nội dung gói Gia đình tiêu chuẩn, đăng nhập được trên 2 thiết bị và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời.
Xem thêm
Gói 9CV119
1071000
 • Miễn phí 4GB data tốc độ cao/ngày (1080GB/chu kỳ)
 • Miễn phí 500 phút thoại nội mạng + 30 phút thoại liên mạng/30 ngày
 • Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và https://cliptv.vn, DV nghe nhạc Nhac.vn, DV đọc sách Waka.vn.
 • Miễn phí 3GB data tốc độ cao/tháng (27GB/chu kỳ) truy cập Viber
 • Tặng 01 tài khoản xem nội dung gói Gia đình tiêu chuẩn, đăng nhập được trên 2 thiết bị và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời.
Xem thêm
Gói 12CV119
1428000
 • Miễn phí 4GB data tốc độ cao/ngày (1680GB/chu kỳ)
 • Miễn phí 500 phút thoại nội mạng + 30 phút thoại liên mạng/30 ngày
 • Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và https://cliptv.vn, DV nghe nhạc Nhac.vn, DV đọc sách Waka.vn.
 • Miễn phí 3GB data tốc độ cao/tháng (42GB/chu kỳ) truy cập Viber
 • Tặng 01 tài khoản xem nội dung gói Gia đình tiêu chuẩn, đăng nhập được trên 2 thiết bị và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời.
Xem thêm
Gói 21G Plus (21G +)
59000
 • 1,5 GB/ngày data tốc độ cao
 • Hết dung lượng tốc độ cao hạ băng thông 2Mbps/2Mbps.
 • Tặng 01 tài khoản xem nội dung gói Cơ bản trên ClipTV, đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời.
 • Hạ băng thông giờ cao điểm xuống 512Kbps/512Kbps thời gian từ: 18h00 đến 21h00.
 • Miễn phí data truy cập dịch vụ Nghe nhạc Nhac.vn (trừ nguồn phát từ Youtube), Waka.vn, ClipTV và Cliptv.vn
Xem thêm
Gói 21G3 Plus (21G3 +)
177000
 • 1,5 GB/ngày data tốc độ cao
 • Hết dung lượng tốc độ cao hạ băng thông 2Mbps/2Mbps.
 • Tặng 01 tài khoản xem nội dung gói Cơ bản trên ClipTV, đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời.
 • Hạ băng thông giờ cao điểm xuống 512Kbps/512Kbps thời gian từ: 18h00 đến 21h00.
 • Miễn phí data truy cập dịch vụ Nghe nhạc Nhac.vn (trừ nguồn phát từ Youtube), Waka.vn, ClipTV và Cliptv.vn
Xem thêm
Gói 21G6 Plus (21G6 +)
354000
 • - 1,5 GB/ngày data tốc độ cao
 • - Hết dung lượng tốc độ cao hạ băng thông 2Mbps/2Mbps.
 • - Tặng 01 tài khoản xem nội dung gói Cơ bản trên ClipTV, đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời.
 • - Hạ băng thông giờ cao điểm xuống 512Kbps/512Kbps thời gian từ: 18h00 đến 21h00.
 • - Miễn phí data truy cập dịch vụ Nghe nhạc Nhac.vn (trừ nguồn phát từ Youtube), Waka.vn, ClipTV và Cliptv.vn
Xem thêm
Gói 21G12 Plus (21G12 +)
708000
 • - 1,5 GB/ngày data tốc độ cao
 • - Hết dung lượng tốc độ cao hạ băng thông 2Mbps/2Mbps.
 • - Tặng 01 tài khoản xem nội dung gói Cơ bản trên ClipTV, đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời.
 • - Hạ băng thông giờ cao điểm xuống 512Kbps/512Kbps thời gian từ: 18h00 đến 21h00.
 • - Miễn phí data truy cập dịch vụ Nghe nhạc Nhac.vn (trừ nguồn phát từ Youtube), Waka.vn, ClipTV và Cliptv.vn
Xem thêm
Gói 12HD90N
900000
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (360GB/360 ngày)
Xem thêm
Gói 12HD120N
1200000
 • Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày (720GB/360 ngày)
Xem thêm
Gói 12HD200N
2000000
 • Miễn phí 3GB data tốc độ cao/ngày (1080GB/360 ngày)
Xem thêm
Gói 12HD300N
3000000
 • Miễn phí 4GB data tốc độ cao/ngày (1440GB/360 ngày)
Xem thêm
Gói CS6N
540000
 • 6GB data tốc độ cao/ngày (1080GB/180 ngày)
Xem thêm
Gói CS3N
270000
 • 6GB data tốc độ cao/ngày (540GB/90 ngày)
Xem thêm
Gói 12C90N
1080000
 • - Data tốc độ cao 4GB/ngày
 • - Ưu đãi 50 phút gọi liên mạng/tháng

 • - Ưu đãi 1000 phút gọi nội mạng/tháng
Xem thêm
Gói DATA5
50000
 • Miễn phí 10GB/30 ngày data tốc độ cao
 • Hết dung lượng tốc độ cao sẽ truy cập ở tốc độ 5Mbps (chỉ có thể truy cập tại vùng MobiFone Khu vực 5)
Xem thêm
Gói 3DATA5
150000
 • Miễn phí 10GB/30 ngày data tốc độ cao (30GB/90 ngày)
 • Hết dung lượng tốc độ cao sẽ truy cập ở tốc độ 5Mbps (chỉ có thể truy cập tại vùng MobiFone Khu vực 5)
Xem thêm
Gói 6DATA5
300000
 • Miễn phí 10GB/30 ngày data tốc độ cao (60GB/180 ngày)
 • Hết dung lượng tốc độ cao sẽ truy cập ở tốc độ 5Mbps (chỉ có thể truy cập tại vùng MobiFone Khu vực 5)
Xem thêm
Gói 12DATA5
600000
 • Miễn phí 10GB/30 ngày data tốc độ cao(120GB/360 ngày)
 • Hết dung lượng tốc độ cao sẽ truy cập ở tốc độ 5Mbps (chỉ có thể truy cập tại vùng MobiFone Khu vực 5)
Xem thêm
Gói MB188
188000
 • 188GB data tốc độ cao
 • 188 phút gọi ngoại mạng
 • 1.888 phút gọi nội mạng
Xem thêm
Gói MB288
288000
 • 288GB data tốc độ cao
 • 288 phút gọi ngoại mạng
 • 2.888 phút gọi nội mạng
Xem thêm
Gói MB388
388000
 • 388GB data tốc độ cao
 • 388 phút gọi ngoại mạng
 • 3.888 phút gọi nội mạng
Xem thêm
Gói WIFITV ON
129000
 • Không giới hạn dung lượng tốc độ cao
 • Miễn phí dịch vụ VTVCabOn 92 kênh
Xem thêm
Gói 6 WIFITV ON
774000
 • Không giới hạn dung lượng tốc độ cao
 • Miễn phí dịch vụ VTVCabOn 92 kênh
Xem thêm
Gói 12 WIFITV ON
1548000
 • Không giới hạn dung lượng tốc độ cao
 • Miễn phí dịch vụ VTVCabOn 92 kênh
Xem thêm
Gói WIFITV ON K+
249000
 • Không giới hạn dung lượng tốc độ cao
 • Miễn phí dịch vụ VTVCabOn 149 kênh
  Miễn phí dịch vụ Truyền hình K+ 4 kênh
Xem thêm
Gói 6 WIFITV ON K+
1494000
 • Không giới hạn dung lượng tốc độ cao
 • Miễn phí dịch vụ VTVCabOn 149 kênh
  Miễn phí dịch vụ Truyền hình K+ 4 kênh
Xem thêm
Gói 12WIFI ON K+
2988000
 • Không giới hạn dung lượng tốc độ cao
 • Miễn phí dịch vụ VTVCabOn 149 kênh
  Miễn phí dịch vụ Truyền hình K+ 4 kênh
Xem thêm
CF150
150000
 • - Miễn phí 100 GB data tốc độ cao.
 • - Miễn phí 300 phút thoại nội mạng
  - Miễn phí 50 phút thoại ngoại mạng
  - Miễn phí gọi nội nhóm
 • - Miễn phí 200 SMS nội mạng, 30 SMS ngoai mạng (đối với thuê bao chủ nhóm).
  - Miễn phí 100 SMS nội mạng, 15 SMS ngoại mạng (đối với thuê bao thành viên khi đăng ký hoặc gia hạn thành công).
 • - Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn; 01 tài khoản xem nội dung gói gia đình trên ClipTV dành cho chủ nhóm đăng ký, đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời.
  - Miễn phí data truy cập và 01 tài khoản mSkill được học 30 khóa học kỹ năng trên mskill.mobiedu.vn.
  - Miễn phí data truy cập website/wapsite http://nhaccuatui.com và ứng dụng NhacCuaTui với quyền lợi tài khoản VIP NhacCuaTui.
  - Phí thành viên 15.000Đ/30 ngày trừ vào TKC của chủ nhóm, chủ nhóm đăng ký gói cước được miễn phí thành viên. Chu kỳ phí thuê bao thành viên độc lập với chu kỳ gói chính.
Xem thêm
Gói 3CF150
450000
 • - 100 GB data tốc độ cao.
 • - 300 phút thoại nội mạng
  - 50 phút thoại ngoại mạng
  - Miễn phí gọi nội nhóm
 • - 200 SMS nội mạng, 30 SMS ngoai mạng (đối với thuê bao chủ nhóm).
  - 100 SMS nội mạng, 15 SMS ngoai mạng (đối với thuê bao thành viên khi đăng ký hoặc gia hạn thành công).
 • - Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn; 01 tài khoản xem nội dung gói gia đình trên ClipTV dành cho chủ nhóm đăng ký, đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời.
  - Miễn phí data truy cập và 01 tài khoản mSkill được học 30 khóa học kỹ năng trên mskill.mobiedu.vn.
  - Miễn phí data truy cập website/wapsite http://nhaccuatui.com và ứng dụng NhacCuaTui với quyền lợi tài khoản VIP NhacCuaTui.
  - Phí thành viên 15.000Đ/30 ngày trừ vào TKC của chủ nhóm, chủ nhóm đăng ký gói cước được miễn phí thành viên. Chu kỳ phí thuê bao thành viên độc lập với chu kỳ gói chính.
Xem thêm
Gói 6CF150
900000
 • - Miễn phí 100 GB data tốc độ cao.
 • - Miễn phí 300 phút thoại nội mạng
  - Miễn phí 50 phút thoại ngoại mạng
  - Miễn phí gọi nội nhóm
 • - Miễn phí 200 SMS nội mạng, 30 SMS ngoai mạng (đối với thuê bao chủ nhóm).
  - Miễn phí 100 SMS nội mạng, 15 SMS ngoại mạng (đối với thuê bao thành viên khi đăng ký hoặc gia hạn thành công).
 • - Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn; 01 tài khoản xem nội dung gói gia đình trên ClipTV dành cho chủ nhóm đăng ký, đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời.
  - Miễn phí data truy cập và 01 tài khoản mSkill được học 30 khóa học kỹ năng trên mskill.mobiedu.vn.
  - Miễn phí data truy cập website/wapsite http://nhaccuatui.com và ứng dụng NhacCuaTui với quyền lợi tài khoản VIP NhacCuaTui.
  - Phí thành viên 15.000Đ/30 ngày trừ vào TKC của chủ nhóm, chủ nhóm đăng ký gói cước được miễn phí thành viên. Chu kỳ phí thuê bao thành viên độc lập với chu kỳ gói chính.
Xem thêm
Gói 12CF150
1800000
 • - Miễn phí 100 GB data tốc độ cao.
 • - Miễn phí 300 phút thoại nội mạng
  - Miễn phí 50 phút thoại ngoại mạng
  - Miễn phí gọi nội nhóm
 • - Miễn phí 200 SMS nội mạng, 30 SMS ngoai mạng (đối với thuê bao chủ nhóm).
  - Miễn phí 100 SMS nội mạng, 15 SMS ngoại mạng (đối với thuê bao thành viên khi đăng ký hoặc gia hạn thành công).
 • - Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn; 01 tài khoản xem nội dung gói gia đình trên ClipTV dành cho chủ nhóm đăng ký, đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời.
  - Miễn phí data truy cập và 01 tài khoản mSkill được học 30 khóa học kỹ năng trên mskill.mobiedu.vn.
  - Miễn phí data truy cập website/wapsite http://nhaccuatui.com và ứng dụng NhacCuaTui với quyền lợi tài khoản VIP NhacCuaTui.
  - Phí thành viên 15.000Đ/30 ngày trừ vào TKC của chủ nhóm, chủ nhóm đăng ký gói cước được miễn phí thành viên. Chu kỳ phí thuê bao thành viên độc lập với chu kỳ gói chính.
Xem thêm
CF120
120000
 • - Miễn phí 80 GB data tốc độ cao/30 ngày
 • - Miễn phí 200 phút thoại nội mạng
  - Miễn phí 50 phút thoại ngoại mạng
  - Miễn phí gọi nội nhóm
 • - Miễn phí 200 SMS nội mạng, 30 SMS ngoai mạng (đối với thuê bao chủ nhóm).
  - Miễn phí 100 SMS nội mạng, 15 SMS ngoại mạng (đối với thuê bao thành viên khi đăng ký hoặc gia hạn thành công).
 • - Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn; 01 tài khoản xem nội dung gói gia đình trên ClipTV dành cho chủ nhóm đăng ký, đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời.
  - Miễn phí data truy cập website/wapsite http://nhaccuatui.com và ứng dụng NhacCuaTui với quyền lợi tài khoản VIP NhacCuaTui.
  - Miễn phí data truy cập và 01 tài khoản mSkill được học 30 khóa học kỹ năng trên mskill.mobiedu.vn.
  - Phí thành viên 15.000Đ/30 ngày trừ vào TKC của chủ nhóm, chủ nhóm đăng ký gói cước được miễn phí thành viên. Chu kỳ phí thuê bao thành viên độc lập với chu kỳ gói chính.
Xem thêm
Gói 3CF120
360000
 • - Miễn phí 80 GB data tốc độ cao/30 ngày (240GB/90 ngày)
 • - Miễn phí 200 phút thoại nội mạng/30 ngày
  - Miễn phí 50 phút thoại ngoại mạng/30 ngày
  - Miễn phí gọi nội nhóm
 • - Miễn phí 200 SMS nội mạng, 30 SMS ngoại mạng (đối với thuê bao chủ nhóm)/30 ngày
  - Miễn phí 100 SMS nội mạng, 15 SMS ngoai mạng (đối với thuê bao thành viên khi đăng ký hoặc gia hạn thành công)/30 ngày
 • - Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn; 01 tài khoản xem nội dung gói gia đình trên ClipTV dành cho chủ nhóm đăng ký, đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời.
  - Miễn phí data truy cập website/wapsite http://nhaccuatui.com và ứng dụng NhacCuaTui với quyền lợi tài khoản VIP NhacCuaTui.
  - Miễn phí data truy cập và 01 tài khoản mSkill được học 30 khóa học kỹ năng trên mskill.mobiedu.vn.
  - Phí thành viên 15.000Đ/30 ngày trừ vào TKC của chủ nhóm, chủ nhóm đăng ký gói cước được miễn phí thành viên. Chu kỳ phí thuê bao thành viên độc lập với chu kỳ gói chính.
Xem thêm
Gói 6CF120
720000
 • - Miễn phí 80 GB data tốc độ cao/30 ngày (560GB/210 ngày)
 • - Miễn phí 200 phút thoại nội mạng/30 ngày
  - Miễn phí 50 phút thoại ngoại mạng/30 ngày
  - Miễn phí gọi nội nhóm
 • - Miễn phí 200 SMS nội mạng, 30 SMS ngoại mạng (đối với thuê bao chủ nhóm)/30 ngày
  - Miễn phí 100 SMS nội mạng, 15 SMS ngoai mạng (đối với thuê bao thành viên khi đăng ký hoặc gia hạn thành công)/30 ngày
 • - Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn; 01 tài khoản xem nội dung gói gia đình trên ClipTV dành cho chủ nhóm đăng ký, đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời.
  - Miễn phí data truy cập website/wapsite http://nhaccuatui.com và ứng dụng NhacCuaTui với quyền lợi tài khoản VIP NhacCuaTui.
  - Miễn phí data truy cập và 01 tài khoản mSkill được học 30 khóa học kỹ năng trên mskill.mobiedu.vn.
  - Phí thành viên 15.000Đ/30 ngày trừ vào TKC của chủ nhóm, chủ nhóm đăng ký gói cước được miễn phí thành viên. Chu kỳ phí thuê bao thành viên độc lập với chu kỳ gói chính.
Xem thêm
Gói 12CF120
1440000
 • - Miễn phí 80 GB data tốc độ cao/30 ngày (1120GB/420 ngày)
 • - Miễn phí 200 phút thoại nội mạng/30 ngày
  - Miễn phí 50 phút thoại ngoại mạng/30 ngày
  - Miễn phí gọi nội nhóm
 • - Miễn phí 200 SMS nội mạng, 30 SMS ngoại mạng (đối với thuê bao chủ nhóm)/30 ngày
  - Miễn phí 100 SMS nội mạng, 15 SMS ngoai mạng (đối với thuê bao thành viên khi đăng ký hoặc gia hạn thành công)/30 ngày
 • - Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn; 01 tài khoản xem nội dung gói gia đình trên ClipTV dành cho chủ nhóm đăng ký, đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời.
  - Miễn phí data truy cập website/wapsite http://nhaccuatui.com và ứng dụng NhacCuaTui với quyền lợi tài khoản VIP NhacCuaTui.
  - Miễn phí data truy cập và 01 tài khoản mSkill được học 30 khóa học kỹ năng trên mskill.mobiedu.vn.
  - Phí thành viên 15.000Đ/30 ngày trừ vào TKC của chủ nhóm, chủ nhóm đăng ký gói cước được miễn phí thành viên. Chu kỳ phí thuê bao thành viên độc lập với chu kỳ gói chính.
Xem thêm
Gói 12 WIFITV ON K+
2988000
 • - Không giới hạn dung lượng tốc độ cao
 • - Miễn phí dịch vụ VTVCabOn 149 kênh
  - Miễn phí dịch vụ Truyền hình K+ 4 kênh
Xem thêm
Gói MF199
199000
 • Miễn phí 1000 phút thoại nội mạng (Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút)
 • Miễn phí 40 phút thoại trong nước
Xem thêm
Gói EVIP1
290000
 • Không giới hạn dung lượng tốc độ cao
Xem thêm
Gói EVIP6
1740000
 • Không giới hạn dung lượng tốc độ cao
Xem thêm
Gói EVIP12
3480000
 • Không giới hạn dung lượng tốc độ cao
Xem thêm
Gói ESIM1
90000
 • Data tốc độ cao 6GB/ngày​​​​​​​
Xem thêm
Gói ESIM12
1080000
 • Data tốc độ cao 6GB/ngày
Xem thêm
Gói ESIM290
290000
 • Miễn phí 6GB data tốc độ cao/ ngày
 • - Miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút
  - Ưu đãi 100 phút ngoại mạng
Xem thêm
Gói ESIM490
490000
 • Không giới hạn dung lượng tốc độ cao
 • Miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút

  Ưu đãi 50 phút ngoại mạng
Xem thêm
Gói ESIM990
990000
 • Không giới hạn dung lượng tốc độ cao
 • Miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút

  Ưu đãi 500 phút ngoại mạng
Xem thêm
Gói MF150
150000
 • Miễn phí 4GB data tốc độ cao/ngày (120GB/30 ngày)
 • Miễn phí 200 phút gọi liên mạng/ tháng
 • Miễn phí 1.000 phút gọi nội mạng/tháng
Xem thêm
Gói 2MF150
300000
 • Miễn phí 4GB data tốc độ cao/ngày (240GB/60 ngày)
 • Miễn phí 200 phút gọi liên mạng/ tháng

 • Miễn phí 1000 phút gọi nội mạng / tháng
Xem thêm
Gói ONTV
70000
 • - 1 GB/ngày data tốc độ cao.
  - Trong zone:Từ 19h00 - 07h00 hàng ngày: Dung lượng data không trừ vào dung lượng gói cước. Hết dung lượng của gói, hệ thống hạ băng thông tốc độ 2 Mbps/2 Mbps.

  - Ngoài zone: Không có ưu đãi về khung giờ thấp điểm. Hết dung lượng của gói, hệ thống hạ băng thông tốc độ 512 Kbps/512 Kbps.
 • Miễn phí dịch vụ OTT truyền hình VTVCabOn trên thiết bị di động, miễn phí truy cập wapsite https://www.vtvcab.vn và ứng dụng VTVCabOn.
Xem thêm
Gói 3ONTV
210000
 • - 1 GB/ngày data tốc độ cao.

  - Trong zone:Từ 19h00 - 07h00 hàng ngày: Dung lượng data không trừ vào dung lượng gói cước. Hết dung lượng của gói, hệ thống hạ băng thông tốc độ 2 Mbps/2 Mbps.

  - Ngoài zone: Không có ưu đãi về khung giờ thấp điểm. Hết dung lượng của gói, hệ thống hạ băng thông tốc độ 512 Kbps/512 Kbps.
 • Miễn phí dịch vụ OTT truyền hình VTVCabOn trên thiết bị di động, miễn phí truy cập wapsite https://www.vtvcab.vn và ứng dụng VTVCabOn.
Xem thêm
Gói 6ONTV
420000
 • - Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày.

  - Trong zone:Từ 19h00 - 07h00 hàng ngày: Dung lượng data không trừ vào dung lượng gói cước. Hết dung lượng của gói, hệ thống hạ băng thông tốc độ 2 Mbps/2 Mbps.

  - Ngoài zone: Không có ưu đãi về khung giờ thấp điểm. Hết dung lượng của gói, hệ thống hạ băng thông tốc độ 512 Kbps/512 Kbps.
 • Miễn phí dịch vụ OTT truyền hình VTVCabOn trên thiết bị di động, miễn phí truy cập wapsite https://www.vtvcab.vn và ứng dụng VTVCabOn.
Xem thêm
Gói 12ONTV
840000
 • - 1 GB/ngày data tốc độ cao.

  - Trong zone:Từ 19h00 - 07h00 hàng ngày: Dung lượng data không trừ vào dung lượng gói cước. Hết dung lượng của gói, hệ thống hạ băng thông tốc độ 2 Mbps/2 Mbps.

  - Ngoài zone: Không có ưu đãi về khung giờ thấp điểm. Hết dung lượng của gói, hệ thống hạ băng thông tốc độ 512 Kbps/512 Kbps.
 • Miễn phí dịch vụ OTT truyền hình VTVCabOn trên thiết bị di động, miễn phí truy cập wapsite https://www.vtvcab.vn và ứng dụng VTVCabOn.
Xem thêm
Gói 3SCTV99
357000
 • - 03 GB data tốc độ cao/ngày, hết dung lượng hạ băng thông xuống 2Mbps.
 • - 500 phút thoại nội mạng

  - 30 phút thoại liên mạng
 • - Miễn phí data truy cập Ứng dụng SCTV và http://sctvonline.vn/; 01 tài khoản xem nội dung gói Cơ bản/Cao cấp trên SCTV Online, đăng nhập được trên 05 thiết bị và xem cùng lúc trên 02 thiết bị đồng thời.

  - 3GB data tốc độ cao truy cập ứng dụng Viber.
Xem thêm
Gói 12SCTV99
1188000
 • - 03 GB data tốc độ cao/ngày, hết dung lượng hạ băng thông xuống 2Mbps.
 • - 500 phút thoại nội mạng

  - 30 phút thoại liên mạng
 • - Miễn phí data truy cập Ứng dụng SCTV và http://sctvonline.vn/; 01 tài khoản xem nội dung gói Cơ bản/Cao cấp trên SCTV Online, đăng nhập được trên 05 thiết bị và xem cùng lúc trên 02 thiết bị đồng thời.

  - 3GB data tốc độ cao truy cập ứng dụng Viber.

  - Đăng kí lần đầu được hưởng khuyến mại 14 chu kỳ (420 ngày)
Xem thêm
Gói 3F120WF
360000
 • 1GB tốc độ cao/ ngày
Xem thêm
Gói 6F120WF
720000
 • 1GB tốc độ cao/ ngày
Xem thêm
Gói 3SV100
150000
 • - Miễn phí 100GB data tốc độ cao: Trong vùng (toàn bộ các tỉnh Công ty 9). Hết dung lượng hạ băng thông xuống tốc độ 1kbps tương đương ngắt kết nối.

  - Miễn phí 2GB data tốc độ cao: Ngoài vùng. Hết dung lượng hạ băng thông xuống tốc độ 1kbps tương đương ngắt kết nối.
Xem thêm
Gói M99
99000
 • - 2,5GB data
 • - 1000 phút: Thoại nội mạng, được trừ khi roaming Vina
 • - Cam kết sử dụng 12 chu kỳ
Xem thêm
Gói M101
101000
 • - 1000 phút: Thoại nội mạng, được trừ khi roaming Vina

  - 60 phút: Thoại trong nước
 • - Cam kết sử dụng 12 chu kỳ
Xem thêm
Gói M179
179000
 • - 1000 phút: Thoại nội mạng, được trừ khi roaming Vina

  - 170 phút: Thoại trong nước
 • - Cam kết sử dụng 12 chu kỳ
Xem thêm
Gói K50
50000
 • 75 phút: Thoại trong nước (bao gồm cả nội mạng và ngoại mạng)
Xem thêm
Gói K100
100000
 • 150 phút: Thoại trong nước (bao gồm cả nội mạng và ngoại mạng)
Xem thêm
Gói K150
150000
 • 1G data tốc độ cao
 • 220 phút: Thoại trong nước (bao gồm cả nội mạng và ngoại mạng)
Xem thêm
Gói K200
200000
 • 2G data tốc độ cao
 • 300 phút: Thoại trong nước (bao gồm cả nội mạng và ngoại mạng)
Xem thêm
Gói K250
250000
 • 3GB data tốc độ cao
 • 360 phút: Thoại trong nước (bao gồm cả nội mạng và ngoại mạng)
Xem thêm
Gói K350
350000
 • 4GB data tốc độ cao
 • 550 phút: Thoại trong nước (bao gồm cả nội mạng và ngoại mạng)
Xem thêm
Gói K450
450000
 • 5GB data tốc độ cao
 • 700 phút: Thoại trong nước (bao gồm cả nội mạng và ngoại mạng)
Xem thêm
Gói K550
550000
 • 6G data tốc độ cao
 • 850 phút: Thoại trong nước (bao gồm cả nội mạng và ngoại mạng)
Xem thêm
Gói K750
750000
 • 7G data tốc độ cao
 • 1200 phút: Thoại trong nước (bao gồm cả nội mạng và ngoại mạng)
Xem thêm
Gói K950
950000
 • 8GB data tốc độ cao
 • 1600 phút: Thoại trong nước (bao gồm cả nội mạng và ngoại mạng)
Xem thêm
Gói 3C90N
270000
 • Miễn phí 4GB data tốc độ cao/ ngày
 • Tặng 50 phút thoại trong nước/ tháng
 • Miễn phí 1000 phút gọi nội mạng MobiFone
Xem thêm
Gói MAX120
120000
 • 8GB data mỗi ngày
Xem thêm
3MAX120
360000
 • Miễn phí 8GB data tốc độ cao/ngày (840GB/105 ngày)
 • Hết dung lượng, hạ băng thông tốc độ thông thường
Xem thêm
6MAX120
720000
 • Miễn phí 9GB data tốc độ cao/ngày (2025GB/45 ngày)
 • Hết dung lượng, hạ băng thông tốc độ thông thường
Xem thêm
12MAX120
1440000
 • Miễn phí 9GB data tốc độ cao/ngày (3.915GB/435 ngày)
 • Hết dung lượng, hạ băng thông tốc độ thông thường
Xem thêm
Gói DN90
90000
 • - Trong Khu vực Công ty 2:

  + Miễn phí 5Gb/ngày data tốc độ cao.
  + Hết dung lượng của gói, hệ thống hạ băng thông tốc độ 5Mbps/5Mbps

  - Khi ở ngoài Khu vực Công ty 2:

  + Miễn phí 2GB/ngày data tốc độ cao.
  + Hết dung lượng của gói, hệ thống hạ băng thông tốc độ 512 Kbps/512 Kbps.
 • - Miễn phí data truy cập website/wapsite http://nhaccuatui.com và ứng dụng NhacCuaTui với quyền lợi tài khoản VIP NhacCuaTui: nghe nhạc chất lượng cao, không quảng cáo, tải nhạc không giới hạn, đồng bộ kho nhạc yêu thích.
Xem thêm
Gói 3DN90
270000
 • - Trong Khu vực Công ty 2:

  + Miễn phí 5Gb/ngày data tốc độ cao.
  + Hết dung lượng của gói, hệ thống hạ băng thông tốc độ 5Mbps/5Mbps

  - Khi ở ngoài Khu vực Công ty 2:

  + Miễn phí 2GB/ngày data tốc độ cao.
  + Hết dung lượng của gói, hệ thống hạ băng thông tốc độ 512 Kbps/512 Kbps.
 • - Miễn phí data truy cập website/wapsite http://nhaccuatui.com và ứng dụng NhacCuaTui với quyền lợi tài khoản VIP NhacCuaTui: nghe nhạc chất lượng cao, không quảng cáo, tải nhạc không giới hạn, đồng bộ kho nhạc yêu thích.
Xem thêm
Gói 6DN90
540000
 • - Trong Khu vực Công ty 2:

  + Miễn phí 5Gb/ngày data tốc độ cao.
  + Hết dung lượng của gói, hệ thống hạ băng thông tốc độ 5Mbps/5Mbps

  - Khi ở ngoài Khu vực Công ty 2:

  + Miễn phí 2GB/ngày data tốc độ cao.
  + Hết dung lượng của gói, hệ thống hạ băng thông tốc độ 512 Kbps/512 Kbps.
 • - Miễn phí data truy cập website/wapsite http://nhaccuatui.com và ứng dụng NhacCuaTui với quyền lợi tài khoản VIP NhacCuaTui: nghe nhạc chất lượng cao, không quảng cáo, tải nhạc không giới hạn, đồng bộ kho nhạc yêu thích.
Xem thêm
Gói 12DN90
1080000
 • - Trong Khu vực Công ty 2:

  + Miễn phí 5Gb/ngày data tốc độ cao.
  + Hết dung lượng của gói, hệ thống hạ băng thông tốc độ 5Mbps/5Mbps

  - Khi ở ngoài Khu vực Công ty 2:

  + Miễn phí 2GB/ngày data tốc độ cao.
  + Hết dung lượng của gói, hệ thống hạ băng thông tốc độ 512 Kbps/512 Kbps.
 • - Miễn phí data truy cập website/wapsite http://nhaccuatui.com và ứng dụng NhacCuaTui với quyền lợi tài khoản VIP NhacCuaTui: nghe nhạc chất lượng cao, không quảng cáo, tải nhạc không giới hạn, đồng bộ kho nhạc yêu thích.
Xem thêm
MAX90
90000
 • - Từ 01/04/2022: Miễn phí 5GB tốc độ cao/ngày (150GB/tháng)
  - Hết dung lượng, hạ băng thông tốc độ thông thường
Xem thêm
3MAX90
270000
 • - Từ 01/04/2022: Miễn phí 5GB data tốc độ cao/ngày (450GB/90 ngày)
  - Hết dung lượng, hạ băng thông tốc độ thông thường
Xem thêm
6MAX90
540000
 • - Từ ngày 01/04/2022: Miễn phí 6GB data tốc độ cao/ngày (1080GB/180 ngày)
  - Hết dung lượng, hạ băng thông tốc độ thông thường
Xem thêm
12MAX90
1080000
 • - Từ 01/04/2022: Miễn phí 6GB data tốc độ cao/ngày (2160GB/360 ngày)
  - Hết dung lượng, hạ băng thông tốc độ thông thường
Xem thêm
Gói CF90
90000
 • Miễn phí 50 GB data tốc độ cao/30 ngày. (Hết dung lượng hạ băng thông 5Mb/5Mb ở thuê bao chủ nhóm).
 • - Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn; 01 tài khoản xem nội dung gói Gia đình tiêu chuẩn trên ClipTV dành cho chủ nhóm đăng ký, đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời.
 • - Miễn phí gọi nội nhóm.
  - Miễn phí 100 SMS nội mạng, 15 SMS ngoại mạng/30 ngày
 • - Miễn phí data truy cập và 01 tài khoản mSkill được học 30 khóa học kỹ năng trên mskill.mobiedu.vn. Trong trường hợp muốn sử dụng thêm khóa học mới ngoài 30 khóa học trên, khách hàng phải đăng ký theo quy định hiện hành của dịch vụ MobiEdu.
 • - Phí thành viên: miễn phí thành viên cho thuê bao chủ nhóm, cước phí thành viên cho các thành viên khác là 15.000Đ/30 ngày trừ vào TKC của chủ nhóm. Chu kỳ phí thuê bao thành viên độc lập với chu kỳ gói chính.
Xem thêm
Gói 3CF90
270000
 • Miễn phí 50 GB data tốc độ cao/30 ngày (150GB/90 ngày). (Hết dung lượng hạ băng thông 5Mb/5Mb ở thuê bao chủ nhóm).
 • - Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn; 01 tài khoản xem nội dung gói Gia đình tiêu chuẩn trên ClipTV dành cho chủ nhóm đăng ký, đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời.
 • - Miễn phí gọi nội nhóm.
  - Miễn phí 100 SMS nội mạng, 15 SMS ngoại mạng/30 ngày
 • - Miễn phí data truy cập và 01 tài khoản mSkill được học 30 khóa học kỹ năng trên mskill.mobiedu.vn. Trong trường hợp muốn sử dụng thêm khóa học mới ngoài 30 khóa học trên, khách hàng phải đăng ký theo quy định hiện hành của dịch vụ MobiEdu.
 • - Phí thành viên: miễn phí thành viên cho thuê bao chủ nhóm, cước phí thành viên cho các thành viên khác là 15.000Đ/30 ngày trừ vào TKC của chủ nhóm. Chu kỳ phí thuê bao thành viên độc lập với chu kỳ gói chính.
Xem thêm
Gói 6CF90
540000
 • Miễn phí 50 GB data tốc độ cao/30 ngày (350GB/210 ngày). (Hết dung lượng hạ băng thông 5Mb/5Mb ở thuê bao chủ nhóm).
 • - Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn; 01 tài khoản xem nội dung gói Gia đình tiêu chuẩn trên ClipTV dành cho chủ nhóm đăng ký, đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời.
 • - Miễn phí gọi nội nhóm.
  - Miễn phí 100 SMS nội mạng, 15 SMS ngoại mạng/30 ngày
 • - Miễn phí data truy cập và 01 tài khoản mSkill được học 30 khóa học kỹ năng trên mskill.mobiedu.vn. Trong trường hợp muốn sử dụng thêm khóa học mới ngoài 30 khóa học trên, khách hàng phải đăng ký theo quy định hiện hành của dịch vụ MobiEdu.
 • - Phí thành viên: miễn phí thành viên cho thuê bao chủ nhóm, cước phí thành viên cho các thành viên khác là 15.000Đ/30 ngày trừ vào TKC của chủ nhóm. Chu kỳ phí thuê bao thành viên độc lập với chu kỳ gói chính.
Xem thêm
Gói 12CF90
1080000
 • Miễn phí 50 GB data tốc độ cao/30 ngày (700GB/420 ngày). (Hết dung lượng hạ băng thông 5Mb/5Mb ở thuê bao chủ nhóm).
 • - Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn; 01 tài khoản xem nội dung gói Gia đình tiêu chuẩn trên ClipTV dành cho chủ nhóm đăng ký, đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời.
 • - Miễn phí gọi nội nhóm.
  - Miễn phí 100 SMS nội mạng, 15 SMS ngoại mạng/30 ngày
 • - Miễn phí data truy cập và 01 tài khoản mSkill được học 30 khóa học kỹ năng trên mskill.mobiedu.vn. Trong trường hợp muốn sử dụng thêm khóa học mới ngoài 30 khóa học trên, khách hàng phải đăng ký theo quy định hiện hành của dịch vụ MobiEdu.
 • - Phí thành viên: miễn phí thành viên cho thuê bao chủ nhóm, cước phí thành viên cho các thành viên khác là 15.000Đ/30 ngày trừ vào TKC của chủ nhóm. Chu kỳ phí thuê bao thành viên độc lập với chu kỳ gói chính.
Xem thêm
Gói ED100
100000
 • Miễn phí 4GB data tốc độ cao/ngày (120GB/tháng)
 • - Tặng 01 Tài khoản Ôn tập/Thi thử dịch vụ mobiEdu (Gói VIP, được lựa chọn nhiều khối lớp cùng lúc):
  + Ôn tập củng cố kiến thức tại mobistudy.vn dành cho học sinh từ lớp 1 tới 12
  + Thi thử và được gợi ý các trường có khả năng đỗ tại thithu.mobiedu.vn
  - Tặng 01 Tải khoản mSkill được học 30 khóa học tại mskill.mobiedu.vn
Xem thêm
Gói 3ED100
300000
 • Miễn phí 4GB data tốc độ cao/ngày (360GB/90 ngày)
 • - Tặng 01 Tài khoản Ôn tập/Thi thử dịch vụ mobiEdu (Gói VIP, được lựa chọn nhiều khối lớp cùng lúc):
  + Ôn tập củng cố kiến thức tại mobistudy.vn dành cho học sinh từ lớp 1 tới 12
  + Thi thử và được gợi ý các trường có khả năng đỗ tại thithu.mobiedu.vn
  - Tặng 01 Tải khoản mSkill được học 30 khóa học tại mskill.mobiedu.vn
Xem thêm
Gói 6ED100
600000
 • Miễn phí 4GB data tốc độ cao/ngày (810GB/210 ngày)
 • - Tặng 01 Tài khoản Ôn tập/Thi thử dịch vụ mobiEdu (Gói VIP, được lựa chọn nhiều khối lớp cùng lúc):
  + Ôn tập củng cố kiến thức tại mobistudy.vn dành cho học sinh từ lớp 1 tới 12
  + Thi thử và được gợi ý các trường có khả năng đỗ tại thithu.mobiedu.vn
  - Tặng 01 Tải khoản mSkill được học 30 khóa học tại mskill.mobiedu.vn
Xem thêm
Gói 12ED100
1200000
 • Miễn phí 4GB data tốc độ cao/ngày (1680GB/420 ngày)
 • - Tặng 01 Tài khoản Ôn tập/Thi thử dịch vụ mobiEdu (Gói VIP, được lựa chọn nhiều khối lớp cùng lúc):
  + Ôn tập củng cố kiến thức tại mobistudy.vn dành cho học sinh từ lớp 1 tới 12
  + Thi thử và được gợi ý các trường có khả năng đỗ tại thithu.mobiedu.vn
  - Tặng 01 Tải khoản mSkill được học 30 khóa học tại mskill.mobiedu.vn
Xem thêm
Gói FV99
99000
 • Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày
 • Tặng 01 tài khoản xem nội dung gói Hộ gia đình VIP trên FPT Play, đăng nhập được trên 5 thiết bị và xem cùng lúc trên 5 thiết bị đồng thời.
 • Miễn phí 3GB data tốc độ cao truy cập ứng dụng Viber.
 • Miễn phí data truy cập Ứng dụng FPT Play và https://fptplay.vn
Xem thêm
Gói 3FV99
297000
 • Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày
 • Tặng 01 tài khoản xem nội dung gói Hộ gia đình VIP trên FPT Play, đăng nhập được trên 5 thiết bị và xem cùng lúc trên 5 thiết bị đồng thời.
 • Miễn phí 3GB data tốc độ cao truy cập ứng dụng Viber.
 • Miễn phí data truy cập Ứng dụng FPT Play và https://fptplay.vn
Xem thêm
Gói 6FV99
594000
 • Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày
 • Tặng 01 tài khoản xem nội dung gói Hộ gia đình VIP trên FPT Play, đăng nhập được trên 5 thiết bị và xem cùng lúc trên 5 thiết bị đồng thời.
 • Miễn phí 3GB data tốc độ cao truy cập ứng dụng Viber.
 • Miễn phí data truy cập Ứng dụng FPT Play và https://fptplay.vn
Xem thêm
Gói 12FV99
1188000
 • Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày
 • Tặng 01 tài khoản xem nội dung gói Hộ gia đình VIP trên FPT Play, đăng nhập được trên 5 thiết bị và xem cùng lúc trên 5 thiết bị đồng thời.
 • Miễn phí 3GB data tốc độ cao truy cập ứng dụng Viber.
 • Miễn phí data truy cập Ứng dụng FPT Play và https://fptplay.vn
Xem thêm
Gói HDY
100000
 • - Miễn phí 3GB data tốc độ cao/tháng
 • - Miễn phí 100% data tốc độ cao/tháng truy cập Wapsite/ Ứng dụng Youtube
  - Miễn phí 100% data tốc độ cao/tháng truy cập Wapsite/ Ứng dụng K+
Xem thêm
Gói 24GIP
149000
 • Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày (60GB/tháng)
 • Miễn phí data truy cập ứng dụng: Tiktok, VTVcab On, Spotify và Video data Galaxy Play (gói phim chuẩn)
Xem thêm
Gói 24GIP3
447000
 • Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày (180GB/90 ngày)
 • Miễn phí data truy cập ứng dụng: Tiktok, VTVcab On, Spotify và Video data Galaxy Play (gói phim chuẩn)
Xem thêm
Gói 24GIP6
894000
 • Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày (360GB/180 ngày)
 • Miễn phí data truy cập ứng dụng: Tiktok, VTVcab On, Spotify và Video data Galaxy Play (gói phim chuẩn)
Xem thêm
Gói 24GIP12
1788000
 • Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày (720GB/360 ngày)
 • Miễn phí data truy cập ứng dụng: Tiktok, VTVcab On, Spotify và Video data Galaxy Play (gói phim chuẩn)
Xem thêm
Gói 24GDIP
219000
 • Miễn phí 4GB data tốc độ cao/ ngày (120GB/ chu kỳ). Hết data hệ thống tự động ngắt kết nối
 • Miễn phí 100% data truy cập các ứng dụng: Tiktok, VTVcab On, Spotify và Galaxy Play (gói phim chuẩn)
Xem thêm
Gói 24GDIP3
657000
 • Miễn phí 4GB data tốc độ cao/ngày (36GB/90 ngày). Hết data hệ thống tự động ngắt kết nối
 • Miễn phí 100% data truy cập các ứng dụng: Tiktok, VTVcab On, Spotify và Galaxy Play (gói phim chuẩn)
Xem thêm
Gói 24GDIP6
1314000
 • Miễn phí 4GB data tốc độ cao/ngày (720GB/180 ngày). Hết data hệ thống tự động ngắt kết nối
 • Miễn phí 100% data truy cập các ứng dụng: Tiktok, VTVcab On, Spotify và Galaxy Play (gói phim chuẩn)
Xem thêm
Gói 24GDIP12
2628000
 • Miễn phí 4GB data tốc độ cao/ngày (1440GB/360 ngày). Hết data hệ thống tự động ngắt kết nối
 • Miễn phí 100% data truy cập các ứng dụng: Tiktok, VTVcab On, Spotify và Galaxy Play (gói phim chuẩn)
Xem thêm
Gói MD100
100000
 • 2GB data tốc độ cao/ngày (60GB/tháng)
 • Miễn phí data truy cập Viber, Nhaccuatui

  Tặng 01 tài khoản mobiEdu, mSkill
Xem thêm
Gói 3MD100
 • 2GB data tốc độ cao/ngày (180GB/90 ngày)
 • Miễn phí data truy cập Viber, Nhaccuatui

  Tặng 01 tài khoản mobiEdu, mSkill
Xem thêm
Gói 6MD100
 • 2GB data tốc độ cao/ngày (360GB/180 ngày)
 • Miễn phí data truy cập Viber, Nhaccuatui

  Tặng 01 tài khoản mobiEdu, mSkill
Xem thêm
Gói 12MD100
1200000
 • 2GB data tốc độ cao/ngày (720GB/360 ngày)
 • Miễn phí data truy cập Viber, Nhaccuatui

  Tặng 01 tài khoản mobiEdu, mSkill
Xem thêm
Gói CF100
100000
 • - Miễn phí 5GB data tốc độ/tháng


 • - Miễn phí 200 phút thoại nội mạng
  - Miễn phí 60 phút thoại ngoại mạng
  - Miễn phí gọi nội nhóm
 • - Tặng 200 SMS nội mạng, 30 SMS ngoại mạng (đối với thuê bao chủ nhóm)
  - Tặng 100 SMS nội mạng; 15 SMS ngoại mạng (đối với thuê bao thành viên khi đăng ký hoặc gia hạn thành công)
 • - Miễn phí truy cập ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn
  - Tặng 01 tài khoản xem nội dung gói gia đình tiêu chuẩn trên ClipTV dành cho chủ nhóm đăng ký, đăng nhập và có thể xem cùng lúc trên 2 thiết bị
  - Phí thành viên là 15.000Đ/30 ngày trừ vào Tài khoản chính của chủ nhóm và chỉ áp dụng cho thành viên nhóm, không áp dụng cho chủ nhóm. Chu kỳ phí thuê bao thành viên độc lập với chu kỳ gói chính
Xem thêm
Gói 3CF100
300000
 • - Miễn phí 5GB data tốc độ/tháng
 • - Miễn phí 200 phút thoại nội mạng
  - Miễn phí 60 phút thoại ngoại mạng
  Miễn phí gọi nội nhóm
 • - Tặng 200 SMS nội mạng, 30 SMS ngoại mạng (đối với thuê bao chủ nhóm)
  - Tặng 100 SMS nội mạng; 15 SMS ngoại mạng (đối với thuê bao thành viên khi đăng ký hoặc gia hạn thành công)
 • - Miễn phí truy cập ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn
  - Tặng 01 tài khoản xem nội dung gói gia đình tiêu chuẩn trên ClipTV dành cho chủ nhóm đăng ký, đăng nhập và có thể xem cùng lúc trên 2 thiết bị
  - Phí thành viên là 15.000Đ/30 ngày trừ vào Tài khoản chính của chủ nhóm và chỉ áp dụng cho thành viên nhóm, không áp dụng cho chủ nhóm. Chu kỳ phí thuê bao thành viên độc lập với chu kỳ gói chính
Xem thêm
Gói 6CF100
300000
 • - Miễn phí 5GB data tốc độ/tháng
 • - Miễn phí 200 phút thoại nội mạng
  - Miễn phí 60 phút thoại ngoại mạng
  - Miễn phí gọi nội nhóm
 • - Tặng 200 SMS nội mạng, 30 SMS ngoại mạng (đối với thuê bao chủ nhóm)
  - Tặng 100 SMS nội mạng; 15 SMS ngoại mạng (đối với thuê bao thành viên khi đăng ký hoặc gia hạn thành công)
 • - Miễn phí truy cập ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn
  - Tặng 01 tài khoản xem nội dung gói gia đình tiêu chuẩn trên ClipTV dành cho chủ nhóm đăng ký, đăng nhập và có thể xem cùng lúc trên 2 thiết bị
  - Phí thành viên là 15.000Đ/30 ngày trừ vào Tài khoản chính của chủ nhóm và chỉ áp dụng cho thành viên nhóm, không áp dụng cho chủ nhóm. Chu kỳ phí thuê bao thành viên độc lập với chu kỳ gói chính
Xem thêm
Gói 12CF100
1200000
 • - Miễn phí 5GB data tốc độ cao/tháng
 • - Miễn phí 60 phút thoại ngoại mạng
 • - Miễn phí 200 phút thoại nội mạng
  - Miễn phí gọi nội nhóm
 • - Miễn phí 200 SMS nội mạng, 30 SMS ngoại mạng (đối với thuê bao chủ nhóm).
  - Miễn phí 100 SMS nội mạng, 15 SMS ngoại mạng (đối với thuê bao thành viên khi đăng ký hoặc gia hạn thành công).
 • - Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn
  - Tặng 01 tài khoản xem nội dung gói Cơ bản trên ClipTV dành cho chủ nhóm đăng ký, đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời
  - Phí thành viên 15.000Đ/30 ngày trừ vào TKC của chủ nhóm, chủ nhóm đăng ký gói cước được miễn phí thành viên. Chu kỳ phí thuê bao thành viên độc lập với chu kỳ gói chính
Xem thêm
Gói MA30
50000
 • Miễn phí không giới hạn data tốc độ cao khi thuê bao truy cập tại các địa chỉ https://thithu.mobiedu.vn và https://mobistudy.vn để ôn học và thi thử tốt nghiệp PTTH
Xem thêm
Gói 3MA30
130000
 • Miễn phí không giới hạn data tốc độ cao khi thuê bao truy cập tại các địa chỉ https://thithu.mobiedu.vn và https://mobistudy.vn để ôn học và thi thử tốt nghiệp PTTH
Xem thêm
Gói 6MA30
250000
 • Miễn phí không giới hạn data tốc độ cao khi thuê bao truy cập tại các địa chỉ https://thithu.mobiedu.vn và https://mobistudy.vn để ôn học và thi thử tốt nghiệp PTTH
Xem thêm
Gói 12MA30
450000
 • Miễn phí không giới hạn data tốc độ cao khi thuê bao truy cập tại các địa chỉ https://thithu.mobiedu.vn và https://mobistudy.vn để ôn học và thi thử tốt nghiệp PTTH
Xem thêm
Gói 24MA30
800000
 • Miễn phí không giới hạn data tốc độ cao khi thuê bao truy cập tại các địa chỉ https://thithu.mobiedu.vn và https://mobistudy.vn để ôn học và thi thử tốt nghiệp PTTH
Xem thêm
App Vietlott SMS
Xem thêm
NCT99
99000
 • - Miễn phí 03 GB data tốc độ cao/ngày (90GB/30 ngày). Hết dung lượng tốc độ cao, hệ thống hạ băng thông 5Mbps/5Mbps
 • Miễn phí cước data truy cập sử dụng nội dung tại ứng dụng YouTube và TikTok
 • - Miễn phí 01 tài khoản VIP NCT
  - Miễn cước data truy cập sử dụng nội dung website nhaccuatui.com và ứng dụng NhacCuaTui
 • - Miễn cước data truy cập sử dụng nội dung pops.vn và ứng dụng POPS
  - Tặng 15 SAO vào tài khoản của khách hàng trên hệ thống POPS cho mỗi chu kỳ
  - Hết dung lượng tốc độ cao, thuê bao tiếp tục được truy cập không giới hạn vào các IP nội dung của POPS
Xem thêm
3NCT99
297000
 • Miễn phí 03 GB data tốc độ cao/ngày (270GB/90 ngày). Hết dung lượng tốc độ cao, hệ thống hạ băng thông 5Mbps/5Mbps
 • Miễn phí cước data truy cập sử dụng nội dung tại ứng dụng YouTube và TikTok
 • - Miễn phí 01 tài khoản VIP NCT
  - Miễn cước data truy cập sử dụng nội dung website nhaccuatui.com và ứng dụng NhacCuaTui
 • - Miễn cước data truy cập sử dụng nội dung pops.vn và ứng dụng POPS
  - Tặng 15 SAO vào tài khoản của khách hàng trên hệ thống POPS cho mỗi chu kỳ
  - Hết dung lượng tốc độ cao, thuê bao tiếp tục được truy cập không giới hạn vào các IP nội dung của POPS
Xem thêm
6NCT99
594000
 • Miễn phí 03 GB data tốc độ cao/ngày (630GB/210 ngày). Hết dung lượng tốc độ cao, hệ thống hạ băng thông 5Mbps/5Mbps
 • Miễn phí cước data truy cập sử dụng nội dung tại ứng dụng YouTube và TikTok
 • - Miễn phí 01 tài khoản VIP NCT
  - Miễn cước data truy cập sử dụng nội dung website nhaccuatui.com và ứng dụng NhacCuaTui
 • - Miễn cước data truy cập sử dụng nội dung pops.vn và ứng dụng POPS
  - Tặng 15 SAO vào tài khoản của khách hàng trên hệ thống POPS cho mỗi chu kỳ
  - Hết dung lượng tốc độ cao, thuê bao tiếp tục được truy cập không giới hạn vào các IP nội dung của POPS
Xem thêm
12NCT99
1188000
 • Miễn phí 03 GB data tốc độ cao/ngày (1260GB/420 ngày). Hết dung lượng tốc độ cao, hệ thống hạ băng thông 5Mbps/5Mbps
 • Miễn phí cước data truy cập sử dụng nội dung tại ứng dụng YouTube và TikTok
 • - Miễn phí 01 tài khoản VIP NCT
  - Miễn cước data truy cập sử dụng nội dung website nhaccuatui.com và ứng dụng NhacCuaTui
 • - Miễn cước data truy cập sử dụng nội dung pops.vn và ứng dụng POPS
  - Tặng 15 SAO vào tài khoản của khách hàng trên hệ thống POPS cho mỗi chu kỳ
  - Hết dung lượng tốc độ cao, thuê bao tiếp tục được truy cập không giới hạn vào các IP nội dung của POPS
Xem thêm
NCT79
79000
 • Miễn phí 03 GB data tốc độ cao/ngày (90GB/30 ngày). Hết dung lượng tốc độ cao, hệ thống hạ băng thông 5Mbps/5Mbps
 • Miễn phí cước data truy cập sử dụng nội dung tại ứng dụng YouTube và TikTok
 • - Miễn phí 01 tài khoản VIP NCT
  - Miễn cước data truy cập sử dụng nội dung website nhaccuatui.com và ứng dụng NhacCuaTui
 • - Miễn cước data truy cập sử dụng nội dung pops.vn và ứng dụng POPS
  - Tặng 10 SAO vào tài khoản của khách hàng trên hệ thống POPS cho mỗi chu kỳ
  - Hết dung lượng tốc độ cao, thuê bao tiếp tục được truy cập không giới hạn vào các IP nội dung của POPS
Xem thêm
3NCT79
237000
 • Miễn phí 03 GB data tốc độ cao/ngày (270GB/90 ngày). Hết dung lượng tốc độ cao, hệ thống hạ băng thông 5Mbps/5Mbps
 • Miễn phí cước data truy cập sử dụng nội dung tại ứng dụng YouTube và TikTok
 • - Miễn phí 01 tài khoản VIP NCT
  - Miễn cước data truy cập sử dụng nội dung website nhaccuatui.com và ứng dụng NhacCuaTui
 • - Miễn cước data truy cập sử dụng nội dung pops.vn và ứng dụng POPS
  - Tặng 10 SAO vào tài khoản của khách hàng trên hệ thống POPS cho mỗi chu kỳ
  - Hết dung lượng tốc độ cao, thuê bao tiếp tục được truy cập không giới hạn vào các IP nội dung của POPS
Xem thêm
6NCT79
474000
 • Miễn phí 03 GB data tốc độ cao/ngày (630GB/210 ngày). Hết dung lượng tốc độ cao, hệ thống hạ băng thông 5Mbps/5Mbps
 • Miễn phí cước data truy cập sử dụng nội dung tại ứng dụng YouTube và TikTok
 • - Miễn phí 01 tài khoản VIP NCT
  - Miễn cước data truy cập sử dụng nội dung website nhaccuatui.com và ứng dụng NhacCuaTui
 • - Miễn cước data truy cập sử dụng nội dung pops.vn và ứng dụng POPS
  - Tặng 10 SAO vào tài khoản của khách hàng trên hệ thống POPS cho mỗi chu kỳ
  - Hết dung lượng tốc độ cao, thuê bao tiếp tục được truy cập không giới hạn vào các IP nội dung của POPS
Xem thêm
12NCT79
948000
 • Miễn phí 03 GB data tốc độ cao/ngày (1260GB/420 ngày). Hết dung lượng tốc độ cao, hệ thống hạ băng thông 5Mbps/5Mbps
 • Miễn phí cước data truy cập sử dụng nội dung tại ứng dụng YouTube và TikTok
 • - Miễn phí 01 tài khoản VIP NCT
  - Miễn cước data truy cập sử dụng nội dung website nhaccuatui.com và ứng dụng NhacCuaTui
 • - Miễn cước data truy cập sử dụng nội dung pops.vn và ứng dụng POPS
  - Tặng 10 SAO vào tài khoản của khách hàng trên hệ thống POPS cho mỗi chu kỳ
  - Hết dung lượng tốc độ cao, thuê bao tiếp tục được truy cập không giới hạn vào các IP nội dung của POPS
Xem thêm
Bảo hiểm TNDS ô tô
480700
Xem thêm
Bảo hiểm nhà
164999
Xem thêm
Bảo hiểm tai nạn hộ sử dụng điện
28000
Xem thêm
SD
5000
Xem thêm
C120K
120000
 • Miễn phí 6GB data tốc độ cao/ngày (180GB/30 ngày)
 • Miễn phí 100 phút thoại trong nước
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút (tối đa 1000 phút)
Xem thêm
6C120K
720000
 • Miễn phí 6GB data tốc độ cao/ngày (1260GB/210 ngày)
 • Miễn phí 100 phút thoại trong nước/30 ngày (700 phút/210 ngày)
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút (tối đa 1000 phút/30 ngày, 7000 phút/210 ngày)
Xem thêm
12C120K
1440000
 • Miễn phí 6GB data tốc độ cao/ngày (2520GB/420 ngày)
 • Miễn phí 100 phút thoại trong nước (1400 phút/420 ngày)
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút (tối đa 1000 phút/30 ngày, 14000 phút/420 ngày)
Xem thêm
C150K
150000
 • Miễn phí 7GB data tốc độ cao/ngày (210GB/30 ngày)
 • Miễn phí 100 phút thoại trong nước
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút (tối đa 1000 phút)
Xem thêm
6C150K
900000
 • Miễn phí 7GB data tốc độ cao/ngày (1.470GB/210 ngày)
 • Miễn phí 100 phút thoại trong nước
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút (tối đa 1000 phút)
Xem thêm
12C150K
1800000
 • Miễn phí 7GB data tốc độ cao/ngày (2.940GB/420 ngày)
 • Miễn phí 100 phút thoại trong nước
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút (tối đa 1000 phút)
Xem thêm
VTVCAB50
50000
 • Miễn phí 30GB data tốc độ cao/chu kỳ để sử dụng chung giữa các thành viên. Hết dung lượng, hệ thống khóa Internet
 • Miễn phí cuộc gọi thoại nội nhóm giữa các thành viên
Xem thêm
6VTVCAB50
300000
 • Miễn phí 30GB data tốc độ cao/chu kỳ để sử dụng chung giữa các thành viên. Hết dung lượng, hệ thống khóa Internet
 • Miễn phí cuộc gọi thoại nội nhóm giữa các thành viên
Xem thêm
12VTVCAB50
600000
 • Miễn phí 30GB data tốc độ cao/chu kỳ để sử dụng chung giữa các thành viên. Hết dung lượng, hệ thống khóa Internet
 • Miễn phí cuộc gọi thoại nội nhóm giữa các thành viên
Xem thêm
VTVCAB100
100000
 • Miễn phí 90GB data tốc độ cao/chu kỳ để sử dụng chung giữa các thành viên. Hết dung lượng, hệ thống khóa Internet.
 • Miễn phí cuộc gọi thoại nội nhóm giữa các thành viên.
 • Thuê bao chủ nhóm: 1000 phút thoại nội mạng, 50 phút thoại liên mạng
Xem thêm
6VTVCAB100
600000
 • Miễn phí 90GB data tốc độ cao/chu kỳ để sử dụng chung giữa các thành viên. Hết dung lượng, hệ thống khóa Internet.
 • Miễn phí cuộc gọi thoại nội nhóm giữa các thành viên.
 • Thuê bao chủ nhóm: 1000 phút thoại nội mạng, 50 phút thoại liên mạng
Xem thêm
12VTVCAB100
1200000
 • Miễn phí 90GB data tốc độ cao/chu kỳ để sử dụng chung giữa các thành viên. Hết dung lượng, hệ thống khóa Internet.
 • Miễn phí cuộc gọi thoại nội nhóm giữa các thành viên.
 • Thuê bao chủ nhóm: 1000 phút thoại nội mạng, 50 phút thoại liên mạng
Xem thêm
Bảo hiểm xe máy
66000
Xem thêm
FV119
119000
 • Miễn phí 3GB data tốc độ cao/ngày (90GB/ 30 ngày).
 • Miễn phí 3GB data tốc độ cao truy cập ứng dụng Viber.
 • Miễn phí 100% data truy cập vào ứng dụng FPT Play và https://fptplay.vn
 • Miễn phí 500 phút thoại nội mạng (VOICE_KM1), không được sử dụng roaming vina
  Miễn phí 30 phút thoại liên mạng
 • Tặng 01 tài khoản xem nội dung gói Hộ gia đình VIP trên FPT Play, đăng nhập được trên 5 thiết bị và xem cùng lúc trên 5 thiết bị đồng thời
Xem thêm
3FV119
357000
 • Miễn phí 3GB data tốc độ cao/ngày (90GB/ 30 ngày).
 • Miễn phí 3GB data tốc độ cao truy cập ứng dụng Viber.
 • Miễn phí 100% data truy cập vào ứng dụng FPT Play và https://fptplay.vn
 • Miễn phí 500 phút thoại nội mạng (VOICE_KM1), không được sử dụng roaming vina
  Miễn phí 30 phút thoại liên mạng
 • Tặng 01 tài khoản xem nội dung gói Hộ gia đình VIP trên FPT Play, đăng nhập được trên 5 thiết bị và xem cùng lúc trên 5 thiết bị đồng thời
Xem thêm
6FV119
714000
 • Miễn phí 3GB data tốc độ cao/ngày (90GB/ 30 ngày).
 • Miễn phí 3GB data tốc độ cao truy cập ứng dụng Viber.
 • Miễn phí 100% data truy cập vào ứng dụng FPT Play và https://fptplay.vn
 • Miễn phí 500 phút thoại nội mạng (VOICE_KM1), không được sử dụng roaming vina
  Miễn phí 30 phút thoại liên mạng
 • Tặng 01 tài khoản xem nội dung gói Hộ gia đình VIP trên FPT Play, đăng nhập được trên 5 thiết bị và xem cùng lúc trên 5 thiết bị đồng thời
Xem thêm
9FV119
1071000
 • Miễn phí 3GB data tốc độ cao/ngày (90GB/ 30 ngày).
 • Miễn phí 3GB data tốc độ cao truy cập ứng dụng Viber.
 • Miễn phí 100% data truy cập vào ứng dụng FPT Play và https://fptplay.vn
 • Miễn phí 500 phút thoại nội mạng (VOICE_KM1), không được sử dụng roaming vina
  Miễn phí 30 phút thoại liên mạng
 • Tặng 01 tài khoản xem nội dung gói Hộ gia đình VIP trên FPT Play, đăng nhập được trên 5 thiết bị và xem cùng lúc trên 5 thiết bị đồng thời
Xem thêm
12FV119
1428000
 • Miễn phí 3GB data tốc độ cao/ngày (90GB/ 30 ngày).
 • Miễn phí 3GB data tốc độ cao truy cập ứng dụng Viber.
 • Miễn phí 100% data truy cập vào ứng dụng FPT Play và https://fptplay.vn
 • Miễn phí 500 phút thoại nội mạng (VOICE_KM1), không được sử dụng roaming vina
  Miễn phí 30 phút thoại liên mạng
 • Tặng 01 tài khoản xem nội dung gói Hộ gia đình VIP trên FPT Play, đăng nhập được trên 5 thiết bị và xem cùng lúc trên 5 thiết bị đồng thời
Xem thêm
9FV99
891000
 • Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày
 • Tặng 01 tài khoản xem nội dung gói Hộ gia đình VIP trên FPT Play, đăng nhập được trên 5 thiết bị và xem cùng lúc trên 5 thiết bị đồng thời.
 • Miễn phí 3GB data tốc độ cao truy cập ứng dụng Viber.
 • Miễn phí data truy cập Ứng dụng FPT Play và https://fptplay.vn
Xem thêm
THAGA15
25000
 • Miễn phí 30GB data tốc độ cao/15 ngày.
 • Miễn phí data tốc độ cao truy cập không giới hạn vào các ứng dụng TikTok, VTVCab ON và Spotify
Xem thêm
2THAGA15
50000
 • Miễn phí 60GB data tốc độ cao/30 ngày
 • Miễn phí data tốc độ cao truy cập không giới hạn vào các ứng dụng TikTok, VTVCab ON và Spotify
Xem thêm
12C90N
1080000
 • Miễn phí 4GB data tốc độ cao/ ngày
 • Tặng 50 phút thoại trong nước/ tháng
 • Miễn phí 1000 phút gọi nội mạng MobiFone
Xem thêm
FD60
60000
 • Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày (60GB/30 ngày)
Xem thêm
3FD60
180000
 • Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày (180GB/90 ngày)
Xem thêm
6FD60
360000
 • Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày (420GB/210 ngày)
Xem thêm
12FD60
720000
 • Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày (840GB/420 ngày)
Xem thêm
ED60
60000
 • Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày (60GB/30 Ngày)
 • Miễn phí sử dụng gói dịch vụ MobiStudy (Ôn luyện và Thi thử). Gói dịch vụ do Công ty Truyền thông và Công nghệ 3T Việt Nam cung cấp, với nội dung Ôn luyện và Thi thử cho Học sinh phổ thông Lớp 1-12 tại mobistudy.vn, tích hợp trên nền tảng mobiEdu
 • Miễn phí 01 tài khoản Ôn tập dịch vụ mobiEdu (gói cơ bản, chỉ được chọn 1 khối lớp):
  + Ôn tập củng cố kiến thức trên hệ thống mobistudy.vn dành cho học sinh từ lớp 1-12.
  + Thi thử và được gợi ý các trường có khả năng đỗ trên hệ thống: thithu.mobiedu.vn

 • Không giới hạn dung lượng truy cập vào MobiEdu và các IPs sản phẩm/dịch vụ khác
Xem thêm
3ED60
180000
 • Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày
 • Không giới hạn dung lượng truy cập vào MobiEdu và các IPs sản phẩm/dịch vụ khác
Xem thêm
6ED60
360000
 • Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày (420GB/210 Ngày)
 • Miễn phí sử dụng gói dịch vụ MobiStudy (Ôn luyện và Thi thử). Gói dịch vụ do Công ty Truyền thông và Công nghệ 3T Việt Nam cung cấp, với nội dung Ôn luyện và Thi thử cho Học sinh phổ thông Lớp 1-12 tại mobistudy.vn, tích hợp trên nền tảng mobiEdu
 • Miễn phí 01 tài khoản Ôn tập dịch vụ mobiEdu (gói cơ bản, chỉ được chọn 1 khối lớp):
  + Ôn tập củng cố kiến thức trên hệ thống mobistudy.vn dành cho học sinh từ lớp 1-12.
  + Thi thử và được gợi ý các trường có khả năng đỗ trên hệ thống: thithu.mobiedu.vn

 • Không giới hạn dung lượng truy cập vào MobiEdu và các IPs sản phẩm/dịch vụ khác
Xem thêm
12ED60
720000
 • Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày (840GB/420 Ngày)
 • Miễn phí sử dụng gói dịch vụ MobiStudy (Ôn luyện và Thi thử). Gói dịch vụ do Công ty Truyền thông và Công nghệ 3T Việt Nam cung cấp, với nội dung Ôn luyện và Thi thử cho Học sinh phổ thông Lớp 1-12 tại mobistudy.vn, tích hợp trên nền tảng mobiEdu
 • Miễn phí 01 tài khoản Ôn tập dịch vụ mobiEdu (gói cơ bản, chỉ được chọn 1 khối lớp):
  + Ôn tập củng cố kiến thức trên hệ thống mobistudy.vn dành cho học sinh từ lớp 1-12.
  + Thi thử và được gợi ý các trường có khả năng đỗ trên hệ thống: thithu.mobiedu.vn

 • Không giới hạn dung lượng truy cập vào MobiEdu và các IPs sản phẩm/dịch vụ khác
Xem thêm
NCT60
60000
 • Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày (60GB/30 ngày)
 • Hết dung lượng tốc độ cao, hệ thống hạ băng thông xuống 5Mbps/5MBps
 • Không giới hạn dung lượng data truy cập Nhạc của tui và các IPs sản phẩm, dịch vụ khác
Xem thêm
3NCT60
180000
 • Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày (180GB/90 Ngày)
 • Hết dung lượng tốc độ cao, hệ thống hạ băng thông xuống 5Mbps/5MBps
 • Không giới hạn dung lượng data truy cập Nhạc của tui và các IPs sản phẩm, dịch vụ khác
Xem thêm
6NCT60
360000
 • Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày (420GB/ 210 Ngày)
 • Hết dung lượng tốc độ cao, hệ thống hạ băng thông xuống 5Mbps/5MBps
 • Không giới hạn dung lượng data truy cập Nhạc của tui và các IPs sản phẩm, dịch vụ khác
Xem thêm
12NCT60
720000
 • Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày (480GB/ 420 Ngày)
 • Hết dung lượng tốc độ cao, hệ thống hạ băng thông xuống 5Mbps/5MBps
 • Không giới hạn dung lượng data truy cập Nhạc của tui và các IPs sản phẩm, dịch vụ khác
Xem thêm
AG60
60000
 • Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày (60GB/30 Ngày)
 • Miễn phí data truy cập ứng dụng MobiAgri
Xem thêm
3AG60
180000
 • Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày (180GB/90 Ngày)
 • Miễn phí data truy cập ứng dụng MobiAgri
Xem thêm
6AG60
360000
 • Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày (420GB/210 ngày)
 • Miễn phí data truy cập ứng dụng MobiAgri
Xem thêm
12AG60
720000
 • Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày (840GB/420 ngày)
 • Miễn phí data truy cập ứng dụng MobiAgri
Xem thêm
CF60
60000
 • - Miễn phí 60GB data tốc độ cao/30 ngày
 • - Miễn phí 100 phút thoại nội mạng
 • - Miễn phí 35 phút thoại ngoại mạng
  - Miễn phí gọi nội nhóm
 • - Tặng 100 SMS nội mạng, 20 SMS ngoại mạng (đối với thuê bao chủ nhóm)
  - Tặng 50 SMS nội mạng, 10 SMS ngoại mạng (đối với thuê bao thành viên khi đăng ký hoặc gia hạn thành công)
  - Tặng 100 SMS nội mạng, 20 SMS ngoại mạng (đối với thuê bao chủ nhóm)
  - Tặng 50 SMS nội mạng, 10 SMS ngoại mạng (đối với thuê bao thành viên khi đăng ký hoặc gia hạn thành công)
 • - Miễn phí data truy cập Ứng dụng Clip TV và Cliptv.vn
  - Tặng 01 tài khoản xem nôi dung gói cơ bản trên ClipTV dành cho chủ nhóm đăng ký, đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời
  - Phí thành viên 15.000Đ/30 ngày trừ vào TKC của chủ nhóm, chủ nhóm đăng ký gói cước được miễn phí thành viên. Chu kỳ phí thuê bao thành viên độc lập với chu kỳ gói chính.
Xem thêm
3CF60
180000
 • - Miễn phí 60GB data tốc độ cao/30 ngày (180GB/90 ngày)
 • - Miễn phí 100 phút thoại nội mạng
 • - Miễn phí 35 phút thoại ngoại mạng
  - Miễn phí gọi nội nhóm
 • - Tặng 100 SMS nội mạng, 20 SMS ngoại mạng (đối với thuê bao chủ nhóm)
  - Tặng 50 SMS nội mạng, 10 SMS ngoại mạng (đối với thuê bao thành viên khi đăng ký hoặc gia hạn thành công)
  - Tặng 100 SMS nội mạng, 20 SMS ngoại mạng (đối với thuê bao chủ nhóm)
  - Tặng 50 SMS nội mạng, 10 SMS ngoại mạng (đối với thuê bao thành viên khi đăng ký hoặc gia hạn thành công)
 • - Miễn phí data truy cập Ứng dụng Clip TV và Cliptv.vn
  - Tặng 01 tài khoản xem nôi dung gói cơ bản trên ClipTV dành cho chủ nhóm đăng ký, đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời
  - Phí thành viên 15.000Đ/30 ngày trừ vào TKC của chủ nhóm, chủ nhóm đăng ký gói cước được miễn phí thành viên. Chu kỳ phí thuê bao thành viên độc lập với chu kỳ gói chính.
Xem thêm
6CF60
360000
 • - Miễn phí 60GB data tốc độ cao/30 ngày (360GB/180 ngày)
 • - Miễn phí 100 phút thoại nội mạng
 • - Miễn phí 35 phút thoại ngoại mạng
  - Miễn phí gọi nội nhóm
 • - Tặng 100 SMS nội mạng, 20 SMS ngoại mạng (đối với thuê bao chủ nhóm)
  - Tặng 50 SMS nội mạng, 10 SMS ngoại mạng (đối với thuê bao thành viên khi đăng ký hoặc gia hạn thành công)
  - Tặng 100 SMS nội mạng, 20 SMS ngoại mạng (đối với thuê bao chủ nhóm)
  - Tặng 50 SMS nội mạng, 10 SMS ngoại mạng (đối với thuê bao thành viên khi đăng ký hoặc gia hạn thành công)
 • - Miễn phí data truy cập Ứng dụng Clip TV và Cliptv.vn
  - Tặng 01 tài khoản xem nôi dung gói cơ bản trên ClipTV dành cho chủ nhóm đăng ký, đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời
  - Phí thành viên 15.000Đ/30 ngày trừ vào TKC của chủ nhóm, chủ nhóm đăng ký gói cước được miễn phí thành viên. Chu kỳ phí thuê bao thành viên độc lập với chu kỳ gói chính.
Xem thêm
12CF60
720000
 • - Miễn phí 60GB data tốc độ cao/30 ngày (720GB/360 ngày)
 • - Miễn phí 100 phút thoại nội mạng
 • - Miễn phí 35 phút thoại ngoại mạng
  - Miễn phí gọi nội nhóm
 • - Tặng 100 SMS nội mạng, 20 SMS ngoại mạng (đối với thuê bao chủ nhóm)
  - Tặng 50 SMS nội mạng, 10 SMS ngoại mạng (đối với thuê bao thành viên khi đăng ký hoặc gia hạn thành công)
  - Tặng 100 SMS nội mạng, 20 SMS ngoại mạng (đối với thuê bao chủ nhóm)
  - Tặng 50 SMS nội mạng, 10 SMS ngoại mạng (đối với thuê bao thành viên khi đăng ký hoặc gia hạn thành công)
 • - Miễn phí data truy cập Ứng dụng Clip TV và Cliptv.vn
  - Tặng 01 tài khoản xem nôi dung gói cơ bản trên ClipTV dành cho chủ nhóm đăng ký, đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời
  - Phí thành viên 15.000Đ/30 ngày trừ vào TKC của chủ nhóm, chủ nhóm đăng ký gói cước được miễn phí thành viên. Chu kỳ phí thuê bao thành viên độc lập với chu kỳ gói chính.
Xem thêm
3CF150
450000
 • - Miễn phí 100 GB data tốc độ cao.
 • - Miễn phí 300 phút thoại nội mạng
  - Miễn phí 50 phút thoại ngoại mạng
  - Miễn phí gọi nội nhóm
 • - Miễn phí 200 SMS nội mạng, 30 SMS ngoai mạng (đối với thuê bao chủ nhóm).
  - Miễn phí 100 SMS nội mạng, 15 SMS ngoại mạng (đối với thuê bao thành viên khi đăng ký hoặc gia hạn thành công).
 • - Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn; 01 tài khoản xem nội dung gói gia đình trên ClipTV dành cho chủ nhóm đăng ký, đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời.
  - Miễn phí data truy cập và 01 tài khoản mSkill được học 30 khóa học kỹ năng trên mskill.mobiedu.vn.
  - Miễn phí data truy cập website/wapsite http://nhaccuatui.com và ứng dụng NhacCuaTui với quyền lợi tài khoản VIP NhacCuaTui.
  - Phí thành viên 15.000Đ/30 ngày trừ vào TKC của chủ nhóm, chủ nhóm đăng ký gói cước được miễn phí thành viên. Chu kỳ phí thuê bao thành viên độc lập với chu kỳ gói chính.
Xem thêm
SHIP99
99000
 • Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày (62GB/31 ngày)
 • Miễn phí cước cuộc gọi trong nước ≤15s
 • Miễn phí truy cập APP vận chuyển, giao hàng của doanh nghiệp
 • Miễn phí 30 SMS trong nước/31 ngày
Xem thêm
3SHIP99
297000
 • Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày (186GB/93 ngày)
 • Miễn phí cước cuộc gọi trong nước ≤15s
 • Miễn phí truy cập APP vận chuyển, giao hàng của doanh nghiệp
 • Miễn phí 30 SMS trong nước/31 ngày
  (90 SMS/93 ngày)
Xem thêm
6SHIP99
495000
 • Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày (372GB/186 ngày)
 • Miễn phí cước cuộc gọi trong nước ≤15s
 • Miễn phí truy cập APP vận chuyển, giao hàng của doanh nghiệp
 • Miễn phí 30 SMS trong nước/31 ngày (180SMS/186 ngày)
Xem thêm
12SHIP99
990000
 • Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày (744GB/372 ngày)
 • Miễn phí cước cuộc gọi trong nước ≤15s
 • Miễn phí truy cập APP vận chuyển, giao hàng của doanh nghiệp
 • Miễn phí 30 SMS trong nước/31 ngày (360SMS/372 ngày)
Xem thêm
SHIP120
119000
 • Miễn phí 6GB data tốc độ cao/ngày (186GB/31 ngày)
 • Miễn phí cước cuộc gọi trong nước ≤15s
 • Miễn phí truy cập APP vận chuyển, giao hàng của doanh nghiệp


 • Miễn phí 30 SMS trong nước/31 ngày
Xem thêm
3SHIP120
357000
 • Miễn phí 6GB data tốc độ cao/ngày (558GB/93 ngày)
 • Miễn phí cước cuộc gọi trong nước ≤15s
 • Miễn phí truy cập APP vận chuyển, giao hàng của doanh nghiệp


 • Miễn phí 30 SMS trong nước/31 ngày (90SMS/93 ngày)
Xem thêm
6SHIP120
595000
 • Miễn phí 6GB data tốc độ cao/ngày (1116GB/186 ngày)
 • Miễn phí cước cuộc gọi trong nước ≤15s
 • Miễn phí truy cập APP vận chuyển, giao hàng của doanh nghiệp


 • Miễn phí 30 SMS trong nước/31 ngày (180SMS/186 ngày)
Xem thêm
12SHIP120
1190000
 • Miễn phí 6GB data tốc độ cao/ngày (2232GB/372 ngày)
 • Miễn phí cước cuộc gọi trong nước ≤15s
 • Miễn phí truy cập APP vận chuyển, giao hàng của doanh nghiệp


 • Miễn phí 30 SMS trong nước/31 ngày (360SMS/372 ngày)
Xem thêm
SHIP120N
120000
 • Miễn phí 6GB data tốc độ cao/ngày (186GB/31 ngày)
 • Miễn phí 100 phút gọi trong nước/chu kỳ
 • Miễn phí gọi nội mạng<20 phút, tối đa 1000 phút/chu kỳ.
Xem thêm
ALO50
50000
 • Miễn phí 1000 phút thoại nội mạng
 • Miễn phí 100 phút thoại trong nước
Xem thêm
3SHIP120N
360000
 • Miễn phí 6GB data tốc độ cao/ngày (558GB/93 ngày)
 • Miễn phí 100 phút gọi trong nước/chu kỳ
 • Miễn phí gọi nội mạng<20 phút, tối đa 1000 phút/chu kỳ.
Xem thêm
6SHIP120N
720000
 • Miễn phí 6GB data tốc độ cao/ngày (1.116GB/186 ngày)
 • Miễn phí 100 phút gọi trong nước/chu kỳ
 • Miễn phí gọi nội mạng<20 phút, tối đa 1000 phút/chu kỳ.
Xem thêm
12SHIP120N
1440000
 • Miễn phí 6GB data tốc độ cao/ngày (2.232GB/372 ngày)
 • Miễn phí 100 phút gọi trong nước/chu kỳ
 • Miễn phí gọi nội mạng<20 phút, tối đa 1000 phút/chu kỳ.
Xem thêm
BLTS
60000
 • Trong Công ty 6: Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày (60GB/30 ngày)
 • Ngoài Công ty 6: Miễn phí 5GB data tốc độ cao/chu kỳ 30 ngày. Hết 5GB, khóa internet
Xem thêm
6BLTS
360000
 • Trong Công ty 6: Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày (420GB/210 ngày)
 • Ngoài Công ty 6: Miễn phí 5GB data tốc độ cao/chu kỳ 30 ngày. Hết 5GB, khóa internet
Xem thêm
10BLTS
600000
 • Trong Công ty 6: Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày (720GB/360 ngày)
 • Ngoài Công ty 6: Miễn phí 5GB data tốc độ cao/chu kỳ 30 ngày. Hết 5GB, khóa internet
Xem thêm
12BLTS
720000
 • Trong Công ty 6: Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày (840GB/420 ngày)
 • Ngoài Công ty 6: Miễn phí 5GB data tốc độ cao/chu kỳ 30 ngày. Hết 5GB, khóa internet
Xem thêm
DATA60
60000
 • Trong Công ty 5: Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày (60GB/30 ngày)
 • Ngoài Công ty 5: Miễn phí 500MB/ngày. Hết 500MB, khóa internet
Xem thêm
6DATA60
360000
 • Trong Công ty 5: Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày (420GB/210 ngày)
 • Ngoài Công ty 5: Miễn phí 500MB/ngày. Hết 500MB, khóa internet
Xem thêm
12DATA60
720000
 • Trong Công ty 5: Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày (840GB/420 ngày)
 • Ngoài Công ty 5: Miễn phí 500MB/ngày. Hết 500MB, khóa internet
Xem thêm
MAX120
120000
 • Miễn phí 8GB data tốc độ cao/ngày (360GB/45 ngày)
 • Hết dung lượng, hạ băng thông tốc độ thông thường
Xem thêm
FD60HN
60000
 • Trong vùng: Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (30GB/30 ngày)
 • Ngoài vùng: Miễn phí 8GB data tốc độ cao/30 ngày. Hết 8GB, hệ thống tự động khóa internet.
Xem thêm
3FD60HN
180000
 • Trong vùng: Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (90GB/90 ngày)
 • Ngoài vùng: Miễn phí 8GB data tốc độ cao/30 ngày. Hết 8GB, hệ thống tự động khóa internet.
Xem thêm
6FD60HN
360000
 • Trong vùng: Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (210GB/210 ngày)
 • Ngoài vùng: Miễn phí 8GB data tốc độ cao/30 ngày. Hết 8GB, hệ thống tự động khóa internet.
Xem thêm
12FD60HN
720000
 • Trong vùng: Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (420GB/420 ngày)
 • Ngoài vùng: Miễn phí 8GB data tốc độ cao/30 ngày. Hết 8GB, hệ thống tự động khóa internet.
Xem thêm
K+ Mobile
79000
 • - Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (30GB/30 ngày)
  - Hết dung lượng tốc độ cao, hệ thống hạ băng thông 5Mbps/5Mbps
Xem thêm
3K+ Mobile
237000
 • Xem các kênh K+ chất lượng SD tại ứng dụng Clip TV trên điện thoại/máy tính bảng. Tại một thời điểm chỉ xem trên một thiết bị.
 • Không miễn phí data sử dụng gói kênh K+ và các nội dung khác trên dịch vụ ClipTV.
 • Xem các kênh truyền hình trong nước, kho phim, VOD (trừ VOD của 2 kênh HBO Go và Cinemax) tại ứng dụng ClipTV trên mobile/smartTV, website, wapsite dịch vụ. Tại một thời điểm xem được trên 2 thiết bị.
Xem thêm
6K+ Mobile
474000
 • Xem các kênh K+ chất lượng SD tại ứng dụng Clip TV trên điện thoại/máy tính bảng. Tại một thời điểm chỉ xem trên một thiết bị.
 • Không miễn phí data sử dụng gói kênh K+ và các nội dung khác trên dịch vụ ClipTV.
 • Xem các kênh truyền hình trong nước, kho phim, VOD (trừ VOD của 2 kênh HBO Go và Cinemax) tại ứng dụng ClipTV trên mobile/smartTV, website, wapsite dịch vụ. Tại một thời điểm xem được trên 2 thiết bị.
Xem thêm
12K+ Mobile
948000
 • Xem các kênh K+ chất lượng SD tại ứng dụng Clip TV trên điện thoại/máy tính bảng. Tại một thời điểm chỉ xem trên một thiết bị.
 • Không miễn phí data sử dụng gói kênh K+ và các nội dung khác trên dịch vụ ClipTV.
 • Xem các kênh truyền hình trong nước, kho phim, VOD (trừ VOD của 2 kênh HBO Go và Cinemax) tại ứng dụng ClipTV trên mobile/smartTV, website, wapsite dịch vụ. Tại một thời điểm xem được trên 2 thiết bị.
Xem thêm
K+ Mobile VIP
89000
 • - Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (30GB/30 ngày)
  - Hết dung lượng tốc độ cao, hệ thống hạ băng thông 5MBps/5Mbps
 • Xem các kênh truyền hình trong nước, kho phim, VOD (trừ VOD của 2 kênh HBO Go và Cinemax) tại ứng dụng ClipTV trên mobile/smartTV, website, wapsite dịch vụ. Tại một thời điểm xem được trên 2 thiết bị.
 • Miễn phí data sử dụng gói kênh K+ và các nội dung khác trên dịch vụ ClipTV.
 • Xem các kênh K+ chất lượng SD tại ứng dụng Clip TV trên điện thoại/máy tính bảng. Tại một thời điểm chỉ xem trên một thiết bị.
Xem thêm
3K+ Mobile VIP
267000
 • - Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (90GB/90 ngày)
  - Hết dung lượng tốc độ cao, hệ thống hạ băng thông 5MBps/5Mbps
 • Xem các kênh truyền hình trong nước, kho phim, VOD (trừ VOD của 2 kênh HBO Go và Cinemax) tại ứng dụng ClipTV trên mobile/smartTV, website, wapsite dịch vụ. Tại một thời điểm xem được trên 2 thiết bị.
 • Miễn phí data sử dụng gói kênh K+ và các nội dung khác trên dịch vụ ClipTV.
 • Xem các kênh K+ chất lượng SD tại ứng dụng Clip TV trên điện thoại/máy tính bảng. Tại một thời điểm chỉ xem trên một thiết bị.
Xem thêm
6K+ Mobile VIP
534000
 • - Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (180GB/180 ngày)
  - Hết dung lượng tốc độ cao, hệ thống hạ băng thông 5MBps/5Mbps
 • Xem các kênh truyền hình trong nước, kho phim, VOD (trừ VOD của 2 kênh HBO Go và Cinemax) tại ứng dụng ClipTV trên mobile/smartTV, website, wapsite dịch vụ. Tại một thời điểm xem được trên 2 thiết bị.
 • Miễn phí data sử dụng gói kênh K+ và các nội dung khác trên dịch vụ ClipTV.
 • Xem các kênh K+ chất lượng SD tại ứng dụng Clip TV trên điện thoại/máy tính bảng. Tại một thời điểm chỉ xem trên một thiết bị.
Xem thêm
12K+ Mobile VIP
1068000
 • - Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (360GB/360 ngày)
  - Hết dung lượng tốc độ cao, hệ thống hạ băng thông 5MBps/5Mbps
 • Xem các kênh truyền hình trong nước, kho phim, VOD (trừ VOD của 2 kênh HBO Go và Cinemax) tại ứng dụng ClipTV trên mobile/smartTV, website, wapsite dịch vụ. Tại một thời điểm xem được trên 2 thiết bị.
 • Miễn phí data sử dụng gói kênh K+ và các nội dung khác trên dịch vụ ClipTV.
 • Xem các kênh K+ chất lượng SD tại ứng dụng Clip TV trên điện thoại/máy tính bảng. Tại một thời điểm chỉ xem trên một thiết bị.
Xem thêm
C120T
120000
 • Miễn phí 6GB data tốc độ cao/ngày (180GB/30 ngày)
 • Miễn phí 100 phút thoại trong nước
 • - Tính cước 01 phút đầu của cuộc gọi theo giá cước thoại hiện hành của thuê bao (*)
  - Từ phút thứ 2 trở đi: Miễn phí.
Xem thêm
6C120T
720000
 • Miễn phí 6GB data tốc độ cao/ngày (1260GB/210 ngày)
 • Miễn phí 100 phút thoại trong nước
 • - Tính cước 01 phút đầu của cuộc gọi theo giá cước thoại hiện hành của thuê bao (*)
  - Từ phút thứ 2 trở đi: Miễn phí.
Xem thêm
12C120T
1440000
 • Miễn phí 6GB data tốc độ cao/ngày (2520GB/420 ngày)
 • Miễn phí 100 phút thoại trong nước
 • - Tính cước 01 phút đầu của cuộc gọi theo giá cước thoại hiện hành của thuê bao (*)
  - Từ phút thứ 2 trở đi: Miễn phí.
Xem thêm
MC50
65000
 • Miễn phí 50GB data lưu trữ mobiCloud/30 ngày
 • Không giới hạn dung lượng data truy cập vào các Ips SP/DV hỗ trợ khác tùy theo tình hình thực tế triển khai tại từng địa bàn CTKV
 • Hết dung lượng tốc độ cao của gói cước, thuê bao tiếp tục được truy cập không giới hạn dung lượng vào các IP nội dung của SP/DV hỗ trợ
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (30GB/30 ngày)
Xem thêm
MC100
80000
 • Miễn phí 100GB data lưu trữ mobiCloud/30 ngày
 • Không giới hạn dung lượng data truy cập vào các Ips SP/DV hỗ trợ khác tùy theo tình hình thực tế triển khai tại từng địa bàn CTKV
 • Hết dung lượng tốc độ cao của gói cước, thuê bao tiếp tục được truy cập không giới hạn dung lượng vào các IP nội dung của SP/DV hỗ trợ
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (30GB/30 ngày)
Xem thêm
MC200
100000
 • Miễn phí 200GB data lưu trữ mobiCloud/30 ngày
 • Không giới hạn dung lượng data truy cập vào các Ips SP/DV hỗ trợ khác tùy theo tình hình thực tế triển khai tại từng địa bàn CTKV
 • Hết dung lượng tốc độ cao của gói cước, thuê bao tiếp tục được truy cập không giới hạn dung lượng vào các IP nội dung của SP/DV hỗ trợ
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (30GB/30 ngày)
Xem thêm
MC500
175000
 • Miễn phí 500GB data lưu trữ mobiCloud/30 ngày