HOT
Gói C120
120000
 • 4GB data/ ngày
 • 50 phút gọi ngoại mạng
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút
Xem thêm
Gói HD200
200000
 • 16.5GB data
Xem thêm
Gói 12HD120
1200000
 • 22GB data/ tháng
Xem thêm
Gói 3HD70
210000
 • 4GB data/ tháng
Xem thêm
Gói 6HD70
350000
 • 4.8GB data/ tháng
Xem thêm
Gói HD70
70000
 • 3.8GB data
Xem thêm
HOT
Gói 12HD90
900000
 •  7GB data/ tháng
Xem thêm
HOT
Gói 6HD90
450000
 • 7GB data/ tháng
Xem thêm
HOT
Gói HD90
90000
 • 5.5GB data
Xem thêm
Gói HD120
120000
 • 8.8GB data
Xem thêm
Gói 6HD120
600000
 • 12GB data/ tháng
Xem thêm
Gói 12HD70
500000
 • 5GB data/ tháng
Xem thêm
Gói 6HD200
1000000
 • 24GB data/ tháng
Xem thêm
Gói 12HD200
2000000
 • 22GB data/ tháng
Xem thêm
HOT
Gói HD300
300000
 • 33GB data
Xem thêm
HOT
Gói 6HD300
1500000
 • 36GB data/ tháng
Xem thêm
HOT
Gói 12HD300
3000000
 • 36GB data/ Tháng
Xem thêm
Gói HD400
400000
 • 44GB data/ tháng
Xem thêm
Gói HD500
500000
 • 55GB data/ tháng
Xem thêm
HOT
Gói D15
15000
 • 3GB/ 3 ngày
Xem thêm
HOT
Gói D30
30000
 • 7GB data/ 7 ngày
Xem thêm
Gói FV119
119000
 • 2GB data/ ngày
 • 30 phút liên mạng
 • 500 phút nội mạng
 • 3GB truy cập Viber
 • 1 tài khoản VIP FPT Play
Xem thêm
Gói HDP100
100000
 • 3GB data/ chu kì
 • 100 phút gọi nội mạng miễn phí
Xem thêm
Gói HDP120
120000
 • 4GB data/ chu kì
 • 120 phút gọi nội mạng miễn phí
Xem thêm
Gói HDP200
200000
 • 6.5GB data/ chu kì
 • 200 phút gọi nội mạng miễn phí
Xem thêm
Gói HDP300
300000
 • 10GB data/ chu kì
 • 300 phút gọi nội mạng miễn phí
Xem thêm
Gói HPD70
70000
 • 3GB data/ chu kì
 • 70 phút gọi nội mạng miễn phí
Xem thêm
Gói F120
120000
 • 12GB data tốc độ cao/ chu kì
 • Ưu đãi cước phí data phát sinh ngoài gói xuống còn 9,77đ/50KB
Xem thêm
Gói F150
150000
 • 9GB data tốc độ cao/ chu kì
 • Hết data dung lượng cao được truy cập mạng ở tốc độ thường miễn phí, không giới hạn
Xem thêm
Gói F200
200000
 • 20GB data tốc độ cao/ chu kì
 • Ưu đãi cước phí data phát sinh ngoài gói xuống còn 9,77đ/50KB
Xem thêm
Gói F250
250000
 • 3GB data tốc độ cao/ tháng
 • Hết data tốc độ cao, miễn phí truy cập mạng tốc độ thường không giới hạn
Xem thêm
Gói F300
300000
 • 30GB data tốc độ cao/ chu Kì
 • Giảm cước phát sinh sử dụng data ngoài gói còn 9,77đ/50KB
Xem thêm
Gói F70
70000
 • 7GB data tốc độ cao/ chu kì
 • Hết data, giảm phí dung lượng phát sinh còn 9,77đ/50KB
Xem thêm
Gói RC1
250000
 • 100MB data tốc độ cao/ chu kì
 • 10 phút nhận cuộc gọi miễn phí
 • 10 phút gọi trong nước chuyển vùng quốc tế miễn phí
 • 10 sms miễn phí
 • 10 phút gọi quốc tế (bao gồm Việt Nam) miễn phí
Xem thêm
Gói RC2
500000
 • 200MB data tốc độ cao/ chu kì
 • 20 phút gọi trong nước chuyển vùng quốc tế
 • 10 phút gọi quốc tế (bao gồm Việt Nam)
 • 20 sms miễn phí
 • 20 phút nhận cuộc gọi miễn phí
Xem thêm
Gói RC3
1000000
 • 500MB data tốc độ cao/ chu kì
 • 50 phút gọi trong nước chuyển vùng quốc tế
 • 50 phút gọi quốc tế (bao gồm Việt Nam)
 • 50 sms miễn phí
 • 50 phút nhận cuộc gọi miễn phí
Xem thêm
Gói RLC
100000
 • 600MB data tốc độ cao/ chu kì
 • Giảm cước gọi còn 2000đ/ phút
 • Giảm cước còn 500đ/sms
 • Miễn phí nhận cuộc gọi, nhận sms không giới hạn
Xem thêm
Gói TQT199
199000
 • 250 phút gọi quốc tế miễn phí
Xem thêm
Gói TQT49
49000
 • 40 phút gọi quốc tế miễn phí
Xem thêm
Gói TQT99
99000
 • 100 phút gọi quốc tế miễn phí
Xem thêm
HOT
Gói 12C120
1440000
 • 4GB data tốc độ cao/ ngày
 • 50 phút gọi liên mạng trong nước/ tháng
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút
Xem thêm
Gói 3C120
360000
 • 4GB data tốc độ cao/ ngày
 • 50 phút gọi liên mạng trong nước/ tháng
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút
Xem thêm
HOT
Gói 6C120
720000
 • 4GB data tốc độ cao/ ngày
 • 50 phút gọi liên mạng trong nước/ tháng
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút
Xem thêm
Gói C120N
120000
 • 4GB data tốc độ cao/ ngày
 • 50 phút gọi liên mạng/ tháng
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút
 • Cước phí 2 tháng đầu: 90.000đ/ tháng
  Cước phí tháng thứ 3 trở đi: 120.000đ/ tháng
Xem thêm
Gói C190
190000
 • 2GB data tốc đọ cao/ ngày
 • 100 phút gọi liên mạng miễn phí
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
Xem thêm
Gói C200N
200000
 • 4GB data tốc độ cao/ ngày
 • 50 phút gọi liên mạng trong nước
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút
 • 2 chu kì đầu: cước phí 90.000đ/ tháng
  Các thu kì tiếp theo: cước phí 200.000đ/ tháng
Xem thêm
Gói C290
290000
 • 2GB data tốc độ cao/ ngày
 • 200 phút gọi liên mạng trong nước
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
Xem thêm
Gói C390
390000
 • 2GB data tốc độ cao/ ngày
 • 300 phút gọi ngoại mạng trong nước
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
Xem thêm
Gói C490
490000
 • 2GB data tốc độ cao/ ngày
 • 400 phút gọi liên mạng trong nước
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
Xem thêm
Gói D90
90000
 • 1GB data tốc độ cao/ ngày
Xem thêm
Gói K90
90000
 • 90 phút gọi ngoại mạng trong nước
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
Xem thêm
Gói MC149
149000
 • 8GB data tốc độ cao/ chu kì
 • 80 phút gọi liên mạng miễn phí
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
Xem thêm
Gói MC299
299000
 • 12GB data tốc độ cao/ chu kì
 • 300 phút gọi liên mạng trong nước
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút. Tối đa 3000 phút
 • Chu kì đầu: 60 ngày
  Các chu kì tiếp theo: 30 ngày
Xem thêm
Gói MC90
90000
 • 5GB data tốc độ cao/ chu kì
 • 20 phút gọi liên mạng trong nước
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút. Tối đa 1000 phút
 • Chu kì đầu: 60 ngày
  Các chu kì tiếp theo: 30 ngày
Xem thêm
Gói HP2
109000
 • 8GB data tốc độ cao/ chu kì
 • 40 phút gọi trong nước và quốc tế
Xem thêm
Gói 6CS50
300000
 • 50 phút liên mạng trong nước
 • 100 phút nội mạng MobiFone
Xem thêm
Gói 6CS100D
600000
 • 2GB data tốc độ cao/ ngày
Xem thêm
Gói TQT299
299000
 • 380 phút gọi quốc tế
Xem thêm
Gói M79
79000
 • 4GB data tốc độ cao
 • 20 Phút gọi liên mạng miễn phí
 • 1000 phút gọi nội mạng miễn phí
Xem thêm
Gói RH
100000
 • 200MB data miễn phí truy cập internet Canada, Ấn Độ, Macau, Singapore, Thái lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh, Đức, Ireland, Tây Ban Nha, Bỉ, Luxembourg, Siri, Lanka
Xem thêm
Gói MFY99
99000
 • 5GB data tốc độ cao/ tháng
 • 60 phút gọi ngoại mạng
 • 200 phút gọi nội mạng
 • Miễn phí gọi nhóm giữa các sim thành viên
Xem thêm
Gói MFY199
199000
 • 10GB data tốc độ cao/ tháng
 • 120 phút liên mạng miễn phí
 • 400 phút nội mạng miễn phí
 • Miễn phí gọi giữa các sim thành viên
Xem thêm
Gói MFY399
399000
 • 20GB data tốc độ cao/ tháng
 • 240 phút gọi liên mạng miễn phí
 • 800 phút gọi nội mạng miễn phí
 • Miễn phí gọi nhóm giữa các sim thành viên
Xem thêm
Gói MFY29T
29000
 • 1.8GB data tốc độ cao/ Tháng
 • 25 phút gọi liên mạng miễn phí
 • 75 phút gọi nội mạng miễn phí
 • Gọi nội nhóm miễn phí
Xem thêm
Gói MFY49T
49000
 • 2.5GB data tốc độ cao/ tháng
 • 35 phút ngoại mạng miễn phí
 • 100 phút nội mạng miễn phí
 • Miễn phí gọi nội nhóm giữa các sim thành viên
Xem thêm
Gói MFY99T
99000
 • 5GB data tốc độ cao/ tháng
 • 60 phút liên mạng miễn phí
 • 200 phút nội mạng miễn phí
 • Miễn phí gọi nội nhóm giữa các sim thành viên
Xem thêm
Hotline: 0898061234
Thông báo Mới
Some text inside the toast body