HD200
200000
 • Miễn phí 18GB data tốc độ cao/tháng
Xem thêm
12HD120
1200000
 • Miễn phí 12GB data tốc độ cao/ tháng (144GB/360 ngày)
Xem thêm
HD90
90000
 • Miễn phí 8GB data tốc độ cao/tháng
Xem thêm
HD120
120000
 • Miễn phí 10GB data tốc độ cao/tháng
Xem thêm
Gói 6HD120
600000
 • Miễn phí 12GB data tốc độ cao/ tháng (72GB/180 ngày)
Xem thêm
6HD200
1000000
 • Miễn phí 22GB data tốc độ cao/ tháng (132GB/180 ngày)
Xem thêm
Gói HD300
300000
 • Miễn phí 33GB data tốc độ cao/tháng
Xem thêm
6HD300
1500000
 • Miễn phí 36GB data tốc độ cao/ tháng (216GB/180 ngày)
Xem thêm
Gói HD400
400000
 • Miễn phí 44GB data tốc độ cao/ tháng
Xem thêm
HD500
500000
 • Miễn phí 55GB data tốc độ cao/ tháng
Xem thêm
D15
15000
 • Miễn phí 3GB data tốc độ cao/ 3 ngày
Xem thêm
D30
30000
 • Miễn phí 7GB data tốc độ cao/ 7 ngày
Xem thêm
D70
70000
 • Miễn phí 500MB data tốc độ cao/ngày (15GB/30 ngày)
 • Hết dung lượng của gói, hệ thống hạ băng thông tốc độ 1 Kbps/1Kbps
Xem thêm
Gói HDP100
100000
 • Miễn phí 3GB data tốc độ cao/ 30 ngày
 • Miễn phí 100 phút gọi nội mạng
Xem thêm
Gói HDP120
120000
 • Miễn phí 4GB data tốc độ cao/ chu kì
 • Miễn phí 120 phút gọi nội mạng
Xem thêm
HDP200
200000
 • Miễn phí 6.5GB data tốc độ cao/ chu kì
 • Miễn phí 200 phút gọi nội mạng
Xem thêm
HDP300
300000
 • Miễn phí 10GB data tốc độ cao/ chu kì
 • Miễn phí 300 phút gọi nội mạng
Xem thêm
F120
120000
 • Miễn phí 12GB data tốc độ cao/ chu kì
 • Ưu đãi cước phí data phát sinh ngoài gói xuống còn 9,77đ/50KB
Xem thêm
F150
150000
 • Miễn phí 9GB data tốc độ cao/3 tháng
Xem thêm
F200
200000
 • Miễn phí 20GB data tốc độ cao/ chu kì
 • Ưu đãi cước phí data phát sinh ngoài gói xuống còn 9,77đ/50KB
Xem thêm
Gói F250
250000
 • Miễn phí 3GB data tốc độ cao/ tháng (18GB/180 ngày)
Xem thêm
F300
300000
 • Miễn phí 30GB data tốc độ cao/ chu Kì
 • Giảm cước phát sinh sử dụng data ngoài gói còn 9,77đ/50KB
Xem thêm
F70
70000
 • Miễn phí 7GB data tốc độ cao/ chu kì
 • Hết data, giảm phí dung lượng phát sinh còn 9,77đ/50KB
Xem thêm
F90N
90000
 • Miễn phí 9GB data tốc độ cao/ chu kì
 • Hết data tốc độ cao dừng kết nối internet.
Xem thêm
RC1
250000
 • Miễn phí 500 MB data tốc độ cao/chu kỳ
 • - Miễn phí 10 phút thoại đi.
  - Áp dụng với các cuộc gọi tới thuê bao nước chuyển vùng, gọi về việt Nam, không áp dụng với cuộc gọi tới nước thứ 3 và cuộc gọi vệ tinh.
  - Đối với các cuộc gọi tới nước thứ 3 hoặc cuộc gọi vệ tinh: Tính theo giá cước CVQT thông thường của MobiFone.
 • Miễn phí 10 phút thoại nhận
 • Miễn phí 10 tin nhắn SMS 64 quốc gia
Xem thêm
RC2
500000
 • Miễn phí 1,5GB data tốc độ cao/15 ngày
 • - Miễn phí 20 phút thoại đi.
  - Áp dụng với các cuộc gọi tới thuê bao nước chuyển vùng, gọi về việt Nam, không áp dụng với cuộc gọi tới nước thứ 3 và cuộc gọi vệ tinh.
  - Đối với các cuộc gọi tới nước thứ 3 hoặc cuộc gọi vệ tinh: Tính theo giá cước CVQT thông thường của MobiFone.
 • Miễn phí 20 phút thoại nhận
 • Miễn phí 20 sms 64 quốc gia
Xem thêm
RC3
1000000
 • Miễn phí 3,5GB data tốc độ cao/30 ngày
 • - Miễn phí 30 phút gọi đi.
  - Áp dụng với các cuộc gọi tới thuê bao nước chuyển vùng, gọi về việt Nam, không áp dụng với cuộc gọi tới nước thứ 3 và cuộc gọi vệ tinh.
  - Đối với các cuộc gọi tới nước thứ 3 hoặc cuộc gọi vệ tinh: Tính theo giá cước CVQT thông thường của MobiFone.
 • Miễn phí 30 phút nhận cuộc gọi
 • Miễn phí 30 tin nhắn SMS 64 quốc gia
Xem thêm
RLC
100000
 • Miễn phí 600MB data tốc độ cao/ chu kì
 • Giảm cước gọi còn 2000đ/ phút
 • Giảm cước còn 500đ/sms
 • Miễn phí nhận cuộc gọi, nhận sms không giới hạn
Xem thêm
Gói TQT199
199000
 • Miễn phí 250 phút gọi quốc tế
Xem thêm
TQT49
49000
 • Miễn phí 40 phút gọi quốc tế
Xem thêm
Gói TQT99
99000
 • Miễn phí 100 phút gọi quốc tế
Xem thêm
C200N
200000
 • Miễn phí 4GB data tốc độ cao/ ngày (120GB/30 ngày)
 • Miễn phí 50 phút gọi liên mạng trong nước
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút
 • 2 chu kì đầu: cước phí 90.000đ/ tháng
  Các thu kì tiếp theo: cước phí 200.000đ/ tháng
Xem thêm
C290
290000
 • Miễn phí 6GB data tốc độ cao/ ngày
 • Miễn phí 200 phút gọi liên mạng trong nước
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
Xem thêm
C390
390000
 • Miễn phí 7GB data tốc độ cao/ ngày (210GB/30 ngày)
 • Miễn phí 300 phút gọi ngoại mạng trong nước
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
Xem thêm
C490
490000
 • Miễn phí 8GB data tốc độ cao/ ngày (240GB/30 ngày)
 • Miễn phí 400 phút gọi liên mạng trong nước
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
Xem thêm
D90
90000
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ ngày (30GB/30 ngày)
Xem thêm
K90
90000
 • Miễn phí 90 phút gọi ngoại mạng trong nước
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
Xem thêm
MC149
149000
 • Miễn phí 8GB data tốc độ cao/ chu kì
 • Miễn phí 80 phút gọi liên mạng miễn phí
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
Xem thêm
Gói MC299
299000
 • Miễn phí 12GB data tốc độ cao/ chu kì
 • Miễn phí 300 phút gọi liên mạng trong nước
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút. Tối đa 3000 phút
 • Chu kì đầu: 60 ngày
  Các chu kì tiếp theo: 30 ngày
Xem thêm
HP2
109000
 • Miễn phí 8GB data tốc độ cao/ chu kì
 • Miễn phí 40 phút gọi trong nước và quốc tế
Xem thêm
6CS50
300000
 • Miễn phí 50 phút liên mạng trong nước
 • Miễn phí 100 phút nội mạng MobiFone
Xem thêm
TQT299
299000
 • Miễn phí 380 phút gọi quốc tế
Xem thêm
RH
100000
 • 200MB data miễn phí truy cập internet Canada, Ấn Độ, Macau, Singapore, Thái lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh, Đức, Ireland, Tây Ban Nha, Bỉ, Luxembourg, Siri, Lanka
Xem thêm
MFY99
99000
 • Miễn phí 5GB data tốc độ cao/ tháng
  (Dùng chung cho các thành viên)
 • Miễn phí 60 phút gọi ngoại mạng
 • Miễn phí 200 phút gọi nội mạng
 • Miễn phí gọi nhóm giữa các sim thành viên
Xem thêm
MFY199
199000
 • Miễn phí 12.5GB data tốc độ cao/ tháng
  (Dùng chung cho các thành viên)
 • 120 phút liên mạng miễn phí
 • 400 phút nội mạng miễn phí
 • Miễn phí gọi giữa các sim thành viên
Xem thêm
MFY399
399000
 • Miễn phí 20GB data tốc độ cao/ tháng (Dùng chung cho các thành viên)
 • 240 phút gọi liên mạng miễn phí
 • 800 phút gọi nội mạng miễn phí
 • Miễn phí gọi nhóm giữa các sim thành viên
Xem thêm
MFY29T
29000
 • Miễn phí 1.8GB data tốc độ cao/ Tháng (Dùng chung cho các thành viên)
 • 25 phút gọi liên mạng miễn phí
 • 75 phút gọi nội mạng miễn phí
 • Gọi nội nhóm miễn phí
Xem thêm
MFY49T
49000
 • Miễn phí 2.5GB data tốc độ cao/ tháng (Dùng chung cho các thành viên)
 • 35 phút ngoại mạng miễn phí
 • 100 phút nội mạng miễn phí
 • Miễn phí gọi nội nhóm giữa các sim thành viên
Xem thêm
MFY99T
99000
 • Miễn phí 5GB data tốc độ cao/ tháng
  (Dùng chung cho các thành viên)
 • Miễn phí 60 phút liên mạng miễn phí
 • Miễn phí 200 phút nội mạng miễn phí
 • Miễn phí gọi nội nhóm giữa các sim thành viên
Xem thêm
Gói DIP79
79000
 • Miễn phí 8GB data tốc độ cao/30 ngày
 • - Miễn phí data xem phim không giới hạn tại FIM+ trên website http://movies fimplus.vn và ứng dụng FIM+, gói FIM Cơ bản
  - Miễn phí data không giới hạn xem truyền hình tại: MyK+
  - Miễn phí data chơi game không giới hạn tại http://gamedata.mobifone.vn
Xem thêm
Gói 3DIP79
237000
 • Miễn phí 8GB data tốc độ cao/30 ngày (24GB/90 ngày)
 • - Miễn phí data xem phim không giới hạn tại FIM+ trên website http://movies fimplus.vn và ứng dụng FIM+, gói FIM Cơ bản
  - Miễn phí data không giới hạn xem truyền hình tại: MyK+
  - Miễn phí data chơi game không giới hạn tại http://gamedata.mobifone.vn
Xem thêm
6CS100C
600000
 • Miễn phí 5GB data tốc độ cao/ tháng (30GB/6 tháng)
 • Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng/tháng
 • Miễn phí 100 phút gọi nội mạng/tháng
Xem thêm
6CS100T
600000
 • Miễn phí 100 phút liên mạng/tháng
 • Miễn phí 300 phút nội mạng/tháng
Xem thêm
DP1500
1500000
 • Miễn phí 15GB data tốc độ cao
 • Miễn phí 1500 phút gọi nội mạng
 • Miễn phí 1500 SMS nội mạng
Xem thêm
DP600
600000
 • Miễn phí 9GB data tốc độ cao
 • Chu kỳ 1: 60 ngày; Chu kỳ 2 trở đi: 30 ngày
 • Miễn phí 600 phút gọi nội mạng
 • Miễn phí 600 tin nhắn nội mạng
Xem thêm
DP300
300000
 • Miễn phí 6GB data tốc độ cao
 • Chu kỳ 1: 60 ngày; Chu kỳ 2 trở đi: 30 ngày
 • Miễn phí 300 phút gọi nội mạng
 • Miễn phí 300 SMS nội mạng
Xem thêm
DP200
200000
 • Miễn phí 4GB data tốc độ cao
 • Chu kỳ 1: 60 ngày; Chu kỳ 2 trở đi: 30 ngày
 • Miễn phí 200 phút gọi nội mạng
 • Miễn phí 200 SMS nội mạng
Xem thêm
DP100
100000
 • Miễn phí 2GB data tốc độ cao
 • Miễn phí 100 phút gọi nội mạng
 • Miễn phí 100 sms nội mạng
Xem thêm
R1000
1000000
 • - Miễn phí 25 phút gọi đi/7 ngày
  - Miễn phí 25 phút nhận cuộc gọi/7 ngày
 • - Miễn phí gửi 60 tin nhắn SMS/7 ngày
  - Không giới hạn số tin nhắn được nhận/7 ngày
Xem thêm
F500
500000
 • Chu kỳ đầu: 8GB/30 ngày
  Chu kỳ sau: 5GB/30 ngày
Xem thêm
F90
90000
 • Miễn phí 9GB Data tốc độ cao
Xem thêm
MC99
99000
 • Miễn phí 2GB Data tốc độ cao/tháng
 • Miễn phí 100 phút liên mạng
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng < 10 phút. Tối đa 1.000 phút/tháng.
Xem thêm
T59
59000
 • Miễn phí 30 phút gọi liên mạng
 • Miễn phí 1000 phút gọi nội mạng
 • Miễn phí 60 SMS
Xem thêm
XP30
40000
 • Tặng thêm 400MB data tốc độ cao/ tháng truy cập ngoài gói
 • Miễn phí xem phim truyền hình không giới hạn data tại website iflix.com và ứng dụng iflix.
Xem thêm
GYM1
100000
 • Miễn phí 3GB data tốc độ cao/tháng
 • Không giới hạn dung lượng sử dụng các ứng dụng Tiktok, Instagram, Youtube, Spotify.
Xem thêm
HD79NCT
79000
 • Miễn phí 4GB data tốc độ cao
 • Miễn phí data nghe nhạc tại http://nhaccuatui. com và app Nhaccuatui
Xem thêm
HD99NCT
99000
 • Miễn phí 6GB data tốc độ cao/tháng
 • Miễn phí data tốc độ cao không giới hạn khi nghe nhạc tại nhaccuatui.com và app Nhaccuatui
Xem thêm
Gói HD99FIM
99000
 • Miễn phí 4GB data tốc độ cao/tháng
 • Miễn phí data xem phim tốc độ cao không giới hạn tại http://movies.fimplus.vn và ứng dụng FIM+
Xem thêm
RD1000
1000000
 • Miễn phí 35MB Data tốc độ cao
Xem thêm
R500
500000
 • - Miễn phí 10 phút gọi đi
  - Miễn phí 10 phút nhận cuộc gọi
 • Miễn phí 30 tin nhắn
Xem thêm
RD500
500000
 • Miễn phí 15MB Data tốc độ cao
Xem thêm
R300
300000
 • - Miễn phí 5 phút gọi đi
  - Miễn phí 5 phút nhận cuộc gọi
 • Miễn phí 15 tin nhắn
Xem thêm
Gói RD300
300000
 • Miễn phí 8 MB Data tốc độ cao
Xem thêm
24THAGA15
600000
 • Miễn phí 60GB data tốc độ cao/chu kỳ (720GB/360 ngày)
 • Miễn phí data tốc độ cao truy cập không giới hạn vào các ứng dụng TikTok, VTVCab ON và Spotify
Xem thêm
8E
40000
 • Miễn phí 1.500 phút gọi nội mạng Mobi/tháng, áp dụng cho cuộc gọi dưới 10 phút
 • Miễn phí 1.500 SMS nội mạng/tháng
Xem thêm
3Z70
210000
 • Miễn phí 500MB data tốc độ cao/ngày
 • Khi ở ngoài zone:
  + Không có ưu đãi về khung giờ thấp điểm
  + Hết dung lượng của gói, hệ thống dừng kết nối internet.
 • Khi ở trong zone:
  + Từ 19h00 – 07h00 hàng ngày: Dung lượng data không trừ vào dung lượng gói cước
  + Hết dung lượng của gói, hệ thống dừng kết nối internet.
Xem thêm
YC30
99000
 • - Miễn phí 3GB data tốc độ cao/tháng truy cập tất cả các tiện ích internet
  - Hết ưu đãi data hệ thống hạ băng thông xuống tốc độ thấp hơn còn 1 Kbps
 • - Miễn phí 100% data truy cập vào website/ứng dụng Youtube và ứng dụng CatTienSa Play
Xem thêm
TT80
80000
 • Miễn phí 3GB data tốc độ cao được sử dụng cho tất cả các tiện ích 3G/4G
 • Miễn phí 100% data tốc độ cao dùng Tiktok không giới hạn
Xem thêm
SF80
80000
 • - Miễn phí 100% data truy cập ứng dụng Spotify
  - Miễn phí 3GB data tốc độ cao trên nền tảng 3G/4G MobiFone
Xem thêm
B2
300000
 • - Miễn phí 4 phút thoại dùng để gọi thoại về các thuê bao trong nước.
  - Miễn phí 4 phút nghe thoại dùng để gọi thoại về các thuê bao trong nước.
 • - Miễn phí nhắn tin 20 SMS để nhắn tin về các thuê bao trong nước
  - Được nhận SMS không giới hạn từ các thuê bao trong nước
Xem thêm
B1
500000
 • - Miễn phí 5 phút gọi
  - Miễn phí 10 phút nghe
 • - Miễn phí 25 tin nhắn
  - Sử dụng hết sẽ bắt đầu tính phí theo cước hiện hành chuyển vùng quốc tế
Xem thêm
RH2
500000
 • Miễn phí 2GB data tốc độ cao/10 ngày dùng dịch vụ 4G MobiFone tại áp dụng khi chuyển vùng quốc tế tại Campuchia
Xem thêm
RSD
500000
 • Miễn phí 10GB data tốc độ cao. Hệ thống sẽ ngắt kết nối khi dùng hết data ưu đãi.
 • - Gọi đi tới số mạng khách và gọi về việt nam: 10.000đ/phút
  - Gọi quốc tế tới nước thứ 3: 30.000đ/phút.
  - Nhận cuộc gọi: 5.000đ/phút
 • - Nhắn tin:3000đ/SMS
  - Nhận tin nhắn: miễn phí
Xem thêm
X30
100000
 • Miễn phí 2.5GB data tốc độ cao truy cập web và các tiện ích Internet khác
 • Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập website iflix.com và ứng dụng iflix
Xem thêm
HD119FIM
119000
 • Miễn phí 6GB data tốc độ cao/tháng
 • Miễn phí data xem phim tại http://movies.fimplus.vn và ứng dụng FIM+
Xem thêm
B3
500000
 • - Miễn phí 8 phút gọi/30 ngày
  - Miễn phí 8 phút nghe/30 ngày
 • - Miễn phí gửi 20 tin nhắn SMS/30 ngày
  - Không giới hạn số tin nhắn được nhận/30 ngày
Xem thêm
12HD200N
2000000
 • Miễn phí 3GB data tốc độ cao/ngày (1080GB/360 ngày)
Xem thêm
12HD300N
3000000
 • Miễn phí 4GB data tốc độ cao/ngày (1440GB/360 ngày)
Xem thêm
CS3N
270000
 • Miễn phí 6GB data tốc độ cao/ngày (540GB/90 ngày)
Xem thêm
MB188
188000
 • Miễn phí 188GB data tốc độ cao
 • Miễn phí 188 phút gọi ngoại mạng
 • Miễn phí 1.888 phút gọi nội mạng
Xem thêm
MB288
288000
 • Miễn phí 288GB data tốc độ cao
 • Miễn phí 288 phút gọi ngoại mạng
 • Miễn phí 2.888 phút gọi nội mạng
Xem thêm
MB388
388000
 • Miễn phí 388GB data tốc độ cao
 • Miễn phí 388 phút gọi ngoại mạng
 • Miễn phí 3.888 phút gọi nội mạng
Xem thêm
12 WIFITV ON
1548000
 • Không giới hạn dung lượng tốc độ cao
 • Miễn phí dịch vụ VTVCabOn 92 kênh
Xem thêm
MF199
199000
 • Miễn phí 1000 phút thoại nội mạng (Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút)
 • Miễn phí 40 phút thoại trong nước
Xem thêm
EVIP1
290000
 • Không giới hạn dung lượng tốc độ cao
Xem thêm
EVIP6
1740000
 • Không giới hạn dung lượng tốc độ cao
Xem thêm
EVIP12
3480000
 • Không giới hạn dung lượng tốc độ cao
Xem thêm
ESIM12
1080000
 • Miễn phí 6GB data tốc độ cao/ngày
Xem thêm
ESIM290
290000
 • Miễn phí 6GB data tốc độ cao/ ngày
 • - Miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút
  - Ưu đãi 100 phút ngoại mạng
Xem thêm
ESIM490
490000
 • Không giới hạn dung lượng tốc độ cao
 • Miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút
  Ưu đãi 50 phút ngoại mạng
Xem thêm
3F120WF
360000
 • Miễn phí 1GB tốc độ cao/ ngày (180GB/180 ngày)
Xem thêm
6F120WF
720000
 • Miễn phí 1GB tốc độ cao/ ngày (360GB/360 ngày)
Xem thêm
M101
101000
 • Miễn phí 1000 phút: Thoại nội mạng, được trừ khi roaming Vina
 • Miễn phí 60 phút gọi ngoại mạng (trong nước)
 • Cam kết sử dụng 12 chu kỳ
Xem thêm
M179
179000
 • Miễn phí 1000 phút: Thoại nội mạng, được trừ khi roaming Vina
 • Miễn phí 170 phút gọi ngoại mạng
 • Cam kết sử dụng 12 chu kỳ
Xem thêm
K50
50000
 • Miễn phí 75 phút: Thoại trong nước (bao gồm cả nội mạng và ngoại mạng)
Xem thêm
K100
100000
 • Miễn phí 150 phút: Thoại trong nước (bao gồm cả nội mạng và ngoại mạng)
Xem thêm
K150
150000
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao
 • Miễn phí 220 phút: Thoại trong nước (bao gồm cả nội mạng và ngoại mạng)
Xem thêm
HDY
100000
 • Miễn phí 3GB data tốc độ cao/tháng
 • Miễn phí 100% data tốc độ cao/tháng truy cập Wapsite/ Ứng dụng K+
 • Miễn phí 100% data tốc độ cao/tháng truy cập Wapsite/ Ứng dụng Youtube
Xem thêm
24GIP
149000
 • Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày (60GB/tháng)
 • Miễn phí data truy cập ứng dụng: Tiktok, VTVcab On, Spotify và Video data Galaxy Play (gói phim chuẩn)
Xem thêm
24GIP3
447000
 • Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày (180GB/90 ngày)
 • Miễn phí data truy cập ứng dụng: Tiktok, VTVcab On, Spotify và Video data Galaxy Play (gói phim chuẩn)
Xem thêm
24GIP6
894000
 • Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày (360GB/180 ngày)
 • Miễn phí data truy cập ứng dụng: Tiktok, VTVcab On, Spotify và Video data Galaxy Play (gói phim chuẩn)
Xem thêm
24GIP12
1788000
 • Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày (720GB/360 ngày)
 • Miễn phí data truy cập ứng dụng: Tiktok, VTVcab On, Spotify và Video data Galaxy Play (gói phim chuẩn)
Xem thêm
24GDIP
219000
 • Miễn phí 4GB data tốc độ cao/ ngày (120GB/ chu kỳ). Hết data hệ thống tự động ngắt kết nối
 • Miễn phí 100% data truy cập các ứng dụng: Tiktok, VTVcab On, Spotify và Galaxy Play (gói phim chuẩn)
Xem thêm
24GDIP3
657000
 • Miễn phí 4GB data tốc độ cao/ngày (360GB/90 ngày). Hết data hệ thống tự động ngắt kết nối
 • Miễn phí 100% data truy cập các ứng dụng: Tiktok, VTVcab On, Spotify và Galaxy Play (gói phim chuẩn)
Xem thêm
Gói 24GDIP6
1314000
 • Miễn phí 4GB data tốc độ cao/ngày (720GB/180 ngày). Hết data hệ thống tự động ngắt kết nối
 • Miễn phí 100% data truy cập các ứng dụng: Tiktok, VTVcab On, Spotify và Galaxy Play (gói phim chuẩn)
Xem thêm
24GDIP12
2628000
 • Miễn phí 4GB data tốc độ cao/ngày (1440GB/360 ngày). Hết data hệ thống tự động ngắt kết nối.
 • Miễn phí 100% data truy cập các ứng dụng: Tiktok, VTVcab On, Spotify và Galaxy Play (gói phim chuẩn)
Xem thêm
CF100
100000
 • - Miễn phí 5GB data tốc độ/tháng
 • - Miễn phí 200 phút thoại nội mạng
  - Miễn phí 60 phút thoại ngoại mạng
  - Miễn phí gọi nội nhóm
 • - Tặng 200 SMS nội mạng, 30 SMS ngoại mạng (đối với thuê bao chủ nhóm)
  - Tặng 100 SMS nội mạng; 15 SMS ngoại mạng (đối với thuê bao thành viên khi đăng ký hoặc gia hạn thành công)
 • - Miễn phí truy cập ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn
  - Tặng 01 tài khoản xem nội dung gói gia đình tiêu chuẩn trên ClipTV dành cho chủ nhóm đăng ký, đăng nhập và có thể xem cùng lúc trên 2 thiết bị
  - Phí thành viên là 15.000Đ/30 ngày trừ vào Tài khoản chính của chủ nhóm và chỉ áp dụng cho thành viên nhóm, không áp dụng cho chủ nhóm. Chu kỳ phí thuê bao thành viên độc lập với chu kỳ gói chính
Xem thêm
3CF100
300000
 • - Miễn phí 5GB data tốc độ/tháng
 • - Miễn phí 200 phút thoại nội mạng
  - Miễn phí 60 phút thoại ngoại mạng
  Miễn phí gọi nội nhóm
 • - Tặng 200 SMS nội mạng, 30 SMS ngoại mạng (đối với thuê bao chủ nhóm)
  - Tặng 100 SMS nội mạng; 15 SMS ngoại mạng (đối với thuê bao thành viên khi đăng ký hoặc gia hạn thành công)
 • - Miễn phí truy cập ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn
  - Tặng 01 tài khoản xem nội dung gói gia đình tiêu chuẩn trên ClipTV dành cho chủ nhóm đăng ký, đăng nhập và có thể xem cùng lúc trên 2 thiết bị
  - Phí thành viên là 15.000Đ/30 ngày trừ vào Tài khoản chính của chủ nhóm và chỉ áp dụng cho thành viên nhóm, không áp dụng cho chủ nhóm. Chu kỳ phí thuê bao thành viên độc lập với chu kỳ gói chính
Xem thêm
6CF100
600000
 • - Miễn phí 5GB data tốc độ/tháng
 • - Miễn phí 200 phút thoại nội mạng
  - Miễn phí 60 phút thoại ngoại mạng
  - Miễn phí gọi nội nhóm
 • - Tặng 200 SMS nội mạng, 30 SMS ngoại mạng (đối với thuê bao chủ nhóm)
  - Tặng 100 SMS nội mạng; 15 SMS ngoại mạng (đối với thuê bao thành viên khi đăng ký hoặc gia hạn thành công)
 • - Miễn phí truy cập ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn
  - Tặng 01 tài khoản xem nội dung gói gia đình tiêu chuẩn trên ClipTV dành cho chủ nhóm đăng ký, đăng nhập và có thể xem cùng lúc trên 2 thiết bị
  - Phí thành viên là 15.000Đ/30 ngày trừ vào Tài khoản chính của chủ nhóm và chỉ áp dụng cho thành viên nhóm, không áp dụng cho chủ nhóm. Chu kỳ phí thuê bao thành viên độc lập với chu kỳ gói chính
Xem thêm
12CF100
1200000
 • - Miễn phí 5GB data tốc độ cao/tháng
 • - Miễn phí 60 phút thoại ngoại mạng
 • - Miễn phí 200 phút thoại nội mạng
  - Miễn phí gọi nội nhóm
 • - Miễn phí 200 SMS nội mạng, 30 SMS ngoại mạng (đối với thuê bao chủ nhóm).
  - Miễn phí 100 SMS nội mạng, 15 SMS ngoại mạng (đối với thuê bao thành viên khi đăng ký hoặc gia hạn thành công).
 • - Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn
  - Tặng 01 tài khoản xem nội dung gói Cơ bản trên ClipTV dành cho chủ nhóm đăng ký, đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời
  - Phí thành viên 15.000Đ/30 ngày trừ vào TKC của chủ nhóm, chủ nhóm đăng ký gói cước được miễn phí thành viên. Chu kỳ phí thuê bao thành viên độc lập với chu kỳ gói chính
Xem thêm
MA30
50000
 • Miễn phí không giới hạn data tốc độ cao khi thuê bao truy cập tại các địa chỉ https://thithu.mobiedu.vn và https://mobistudy.vn để ôn học và thi thử tốt nghiệp PTTH
Xem thêm
3MA30
130000
 • Miễn phí không giới hạn data tốc độ cao khi thuê bao truy cập tại các địa chỉ https://thithu.mobiedu.vn và https://mobistudy.vn để ôn học và thi thử tốt nghiệp PTTH
Xem thêm
6MA30
250000
 • Miễn phí không giới hạn data tốc độ cao khi thuê bao truy cập tại các địa chỉ https://thithu.mobiedu.vn và https://mobistudy.vn để ôn học và thi thử tốt nghiệp PTTH
Xem thêm
12MA30
450000
 • Miễn phí không giới hạn data tốc độ cao khi thuê bao truy cập tại các địa chỉ https://thithu.mobiedu.vn và https://mobistudy.vn để ôn học và thi thử tốt nghiệp PTTH
Xem thêm
24MA30
800000
 • Miễn phí không giới hạn data tốc độ cao khi thuê bao truy cập tại các địa chỉ https://thithu.mobiedu.vn và https://mobistudy.vn để ôn học và thi thử tốt nghiệp PTTH
Xem thêm
App Vietlott SMS
Xem thêm
Bảo hiểm TNDS ô tô
480700
Xem thêm
Bảo hiểm nhà
164999
Xem thêm
Bảo hiểm tai nạn hộ sử dụng điện
28000
Xem thêm
Bảo hiểm xe máy
66000
Xem thêm
2THAGA15
50000
 • Miễn phí 60GB data tốc độ cao/30 ngày
 • Miễn phí data tốc độ cao truy cập không giới hạn vào các ứng dụng TikTok, VTVCab ON và Spotify
Xem thêm
ALO50
50000
 • Miễn phí 1000 phút thoại nội mạng
 • Miễn phí 100 phút ngoại mạng trong nước
Xem thêm
K+ Mobile
79000
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (30GB/30 ngày)
 • Hết dung lượng tốc độ cao, hệ thống hạ băng thông 5Mbps/5Mbps
Xem thêm
3K+ Mobile
237000
 • Xem các kênh K+ chất lượng SD tại ứng dụng Clip TV trên điện thoại/máy tính bảng. Tại một thời điểm chỉ xem trên một thiết bị.
 • Không miễn phí data sử dụng gói kênh K+ và các nội dung khác trên dịch vụ ClipTV.
 • Xem các kênh truyền hình trong nước, kho phim, VOD (trừ VOD của 2 kênh HBO Go và Cinemax) tại ứng dụng ClipTV trên mobile/smartTV, website, wapsite dịch vụ. Tại một thời điểm xem được trên 2 thiết bị.
Xem thêm
6K+ Mobile
474000
 • Xem các kênh K+ chất lượng SD tại ứng dụng Clip TV trên điện thoại/máy tính bảng. Tại một thời điểm chỉ xem trên một thiết bị.
 • Không miễn phí data sử dụng gói kênh K+ và các nội dung khác trên dịch vụ ClipTV.
 • Xem các kênh truyền hình trong nước, kho phim, VOD (trừ VOD của 2 kênh HBO Go và Cinemax) tại ứng dụng ClipTV trên mobile/smartTV, website, wapsite dịch vụ. Tại một thời điểm xem được trên 2 thiết bị.
Xem thêm
12K+ Mobile
948000
 • Xem các kênh K+ chất lượng SD tại ứng dụng Clip TV trên điện thoại/máy tính bảng. Tại một thời điểm chỉ xem trên một thiết bị.
 • Không miễn phí data sử dụng gói kênh K+ và các nội dung khác trên dịch vụ ClipTV.
 • Xem các kênh truyền hình trong nước, kho phim, VOD (trừ VOD của 2 kênh HBO Go và Cinemax) tại ứng dụng ClipTV trên mobile/smartTV, website, wapsite dịch vụ. Tại một thời điểm xem được trên 2 thiết bị.
Xem thêm
K+ Mobile VIP
89000
 • - Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (30GB/30 ngày)
  - Hết dung lượng tốc độ cao, hệ thống hạ băng thông 5MBps/5Mbps
 • Xem các kênh truyền hình trong nước, kho phim, VOD (trừ VOD của 2 kênh HBO Go và Cinemax) tại ứng dụng ClipTV trên mobile/smartTV, website, wapsite dịch vụ. Tại một thời điểm xem được trên 2 thiết bị.
 • Miễn phí data sử dụng gói kênh K+ và các nội dung khác trên dịch vụ ClipTV.
 • Xem các kênh K+ chất lượng SD tại ứng dụng Clip TV trên điện thoại/máy tính bảng. Tại một thời điểm chỉ xem trên một thiết bị.
Xem thêm
3K+ Mobile VIP
267000
 • - Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (90GB/90 ngày)
  - Hết dung lượng tốc độ cao, hệ thống hạ băng thông 5MBps/5Mbps
 • Xem các kênh truyền hình trong nước, kho phim, VOD (trừ VOD của 2 kênh HBO Go và Cinemax) tại ứng dụng ClipTV trên mobile/smartTV, website, wapsite dịch vụ. Tại một thời điểm xem được trên 2 thiết bị.
 • Miễn phí data sử dụng gói kênh K+ và các nội dung khác trên dịch vụ ClipTV.
 • Xem các kênh K+ chất lượng SD tại ứng dụng Clip TV trên điện thoại/máy tính bảng. Tại một thời điểm chỉ xem trên một thiết bị.
Xem thêm
6K+ Mobile VIP
534000
 • - Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (180GB/180 ngày)
  - Hết dung lượng tốc độ cao, hệ thống hạ băng thông 5MBps/5Mbps
 • Xem các kênh truyền hình trong nước, kho phim, VOD (trừ VOD của 2 kênh HBO Go và Cinemax) tại ứng dụng ClipTV trên mobile/smartTV, website, wapsite dịch vụ. Tại một thời điểm xem được trên 2 thiết bị.
 • Miễn phí data sử dụng gói kênh K+ và các nội dung khác trên dịch vụ ClipTV.
 • Xem các kênh K+ chất lượng SD tại ứng dụng Clip TV trên điện thoại/máy tính bảng. Tại một thời điểm chỉ xem trên một thiết bị.
Xem thêm
12K+ Mobile VIP
1068000
 • - Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (360GB/360 ngày)
  - Hết dung lượng tốc độ cao, hệ thống hạ băng thông 5MBps/5Mbps
 • Xem các kênh truyền hình trong nước, kho phim, VOD (trừ VOD của 2 kênh HBO Go và Cinemax) tại ứng dụng ClipTV trên mobile/smartTV, website, wapsite dịch vụ. Tại một thời điểm xem được trên 2 thiết bị.
 • Miễn phí data sử dụng gói kênh K+ và các nội dung khác trên dịch vụ ClipTV.
 • Xem các kênh K+ chất lượng SD tại ứng dụng Clip TV trên điện thoại/máy tính bảng. Tại một thời điểm chỉ xem trên một thiết bị.
Xem thêm
6MC50
390000
 • Miễn phí 50GB data lưu trữ mobiCloud/30 ngày (350GB/210 ngày)
 • Không giới hạn dung lượng data truy cập vào các Ips SP/DV hỗ trợ khác tùy theo tình hình thực tế triển khai tại từng địa bàn CTKV
 • Hết dung lượng tốc độ cao của gói cước, thuê bao tiếp tục được truy cập không giới hạn dung lượng vào các IP nội dung của SP/DV hỗ trợ
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (210GB/210 ngày)
Xem thêm
12MC50
780000
 • Miễn phí 50GB data lưu trữ mobiCloud/30 ngày (750GB/450 ngày)
 • Không giới hạn dung lượng data truy cập vào các Ips SP/DV hỗ trợ khác tùy theo tình hình thực tế triển khai tại từng địa bàn CTKV
 • Hết dung lượng tốc độ cao của gói cước, thuê bao tiếp tục được truy cập không giới hạn dung lượng vào các IP nội dung của SP/DV hỗ trợ
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (450GB/450 ngày)
Xem thêm
6WF
600000
 • - Miễn phí 10GB data tốc độ cao /30 ngày (60GB/180 ngày)
  - Hết dung lượng dừng kết nối internet.
Xem thêm
12WF
1200000
 • - Miễn phí 10GB data tốc độ cao/ 30 ngày (120GB/360 ngày)
  - Hết dung lượng tốc độ cao dừng kết nối internet.
Xem thêm
18WF
1800000
 • - Miễn phí 10GB data tốc độ cao / 30 ngày (180GB/540 ngày)
  - Hết dung lượng tốc độ cao dừng kết nối internet.
Xem thêm
Bảo hiểm An tâm toàn diện
3500
Xem thêm
Bảo hiểm Viện phí Toàn diện
21500
Xem thêm
VE5
5000
 • Miễn phí data truy cập dịch vụ VieOn
 • Tặng 01 tài khoản xem gói VieOn VIP đăng nhập 5 thiết bị và xem đồng thời 2 thiết bị
Xem thêm
ED
10000
 • Miễn phí 8Gb data tốc độ cao/ngày. Hết dung lượng hệ thống tự động ngắt kết nối.
 • Miễn phí 05 phút/ngày gọi ngoại mạng (trong nước)
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút (trong nước, không roaming)
 • Miễn phí nhắn tin nội mạng
 • Miễn phí 01 tài khoản ôn luyện tiếng anh Anh TOEIC nâng cao trên MobiEdu
Xem thêm
3ED
30000
 • Miễn phí 8GB data tốc độ cao/ngày (24GB/3 ngày) truy cập Internet. Hết dung lượng hệ thống tự động ngắt kết nối.
 • Miễn phí 05 phút/ngày gọi ngoại mạng (trong nước)
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút (trong nước, không roaming)
 • Miễn phí nhắn tin nội mạng
 • Miễn phí 01 tài khoản ôn luyện tiếng anh Anh TOEIC nâng cao trên MobiEdu
Xem thêm
7ED
70000
 • Miễn phí 8GB data tốc độ cao/ngày (56GB/7 ngày) truy cập Internet. Hết dung lượng hệ thống tự động ngắt kết nối.
 • Miễn phí 05 phút/ngày gọi ngoại mạng (trong nước)
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút (trong nước, không roaming)
 • Miễn phí nhắn tin nội mạng
 • Miễn phí 01 tài khoản ôn luyện tiếng anh Anh TOEIC nâng cao trên MobiEdu
Xem thêm
15ED
100000
 • Miễn phí 8GB data tốc độ cao/ngày (120GB/15 ngày) truy cập Internet. Hết dung lượng hệ thống tự động ngắt kết nối.
 • Miễn phí 05 phút/ngày gọi ngoại mạng (trong nước)
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút (trong nước, không roaming)
 • Miễn phí nhắn tin nội mạng
 • Miễn phí 01 tài khoản ôn luyện tiếng anh Anh TOEIC nâng cao trên MobiEdu
Xem thêm
EM
180000
 • Miễn phí 8GB data tốc độ cao/ngày (240GB/30 ngày) truy cập Internet, hết dung lượng hạ băng thông xuống 5Mb/5Mb
 • Miễn phí 05 phút/ngày gọi ngoại mạng (trong nước)
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút (trong nước, không roaming)
 • Miễn phí nhắn tin nội mạng
 • Miễn phí sử dụng bản quyền Microsoft Office 365 với 1TB lưu trữ và ôn luyện tiếng anh Anh TOEIC cơ bản trên mobiEdu
Xem thêm
3EM
540000
 • Miễn phí 8GB data tốc độ cao/ngày (720GB/90 ngày) truy cập Internet, hết dung lượng dừng kết nối internet.
 • Miễn phí 05 phút/ngày gọi ngoại mạng (trong nước)
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút (trong nước, không roaming)
 • Miễn phí nhắn tin nội mạng
 • Miễn phí sử dụng bản quyền Microsoft Office 365 với 1TB lưu trữ và ôn luyện tiếng anh Anh TOEIC cơ bản trên mobiEdu
Xem thêm
CD
10000
 • Miễn phí 8GB data tốc độ cao/ngày truy cập Internet. Hết dung lượng hệ thống tự động ngắt kết nối.
 • Miễn phí 05 phút/ngày gọi ngoại mạng (trong nước)
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút (trong nước, không roaming)
 • Miễn phí nhắn tin nội mạng
 • Sử dụng 01 tài khoản miễn phí để xem phim, kênh truyền hình trong nước và một số kênh truyền hình quốc tế của dịch vụ truyền hình ClipTV tại https://cliptv.vn hoặc ứng dụng ClipTV (trên 2 thiết bị đồng thời)
Xem thêm
3CD
30000
 • Miễn phí 8GB data tốc độ cao/ngày (24GB/3 ngày) truy cập Internet. Hết dung lượng hệ thống tự động ngắt kết nối.
 • Miễn phí 05 phút/ngày gọi ngoại mạng (trong nước)
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút (trong nước, không roaming)
 • Miễn phí nhắn tin nội mạng
 • Sử dụng 01 tài khoản miễn phí để xem phim, kênh truyền hình trong nước và một số kênh truyền hình quốc tế của dịch vụ truyền hình ClipTV tại https://cliptv.vn hoặc ứng dụng ClipTV (trên 2 thiết bị đồng thời)
Xem thêm
7CD
70000
 • Miễn phí 8GB data tốc độ cao/ngày (56GB/7 ngày) truy cập Internet. Hết dung lượng hệ thống tự động ngắt kết nối.
 • Miễn phí 05 phút/ngày gọi ngoại mạng (trong nước)
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút (trong nước, không roaming)
 • Miễn phí nhắn tin nội mạng
 • Sử dụng 01 tài khoản miễn phí để xem phim, kênh truyền hình trong nước và một số kênh truyền hình quốc tế của dịch vụ truyền hình ClipTV tại https://cliptv.vn hoặc ứng dụng ClipTV (trên 2 thiết bị đồng thời)
Xem thêm
15CD
100000
 • Miễn phí 8GB data tốc độ cao/ngày (120GB/15 ngày) truy cập Internet. Hết dung lượng hệ thống tự động ngắt kết nối.
 • Miễn phí 05 phút/ngày gọi ngoại mạng (trong nước)
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút (trong nước, không roaming)
 • Miễn phí nhắn tin nội mạng
 • Sử dụng 01 tài khoản miễn phí để xem phim, kênh truyền hình trong nước và một số kênh truyền hình quốc tế của dịch vụ truyền hình ClipTV tại https://cliptv.vn hoặc ứng dụng ClipTV (trên 2 thiết bị đồng thời)
Xem thêm
CM
180000
 • Miễn phí 8GB data tốc độ cao/ngày (240GB/30 ngày) truy cập Internet, hết dung lượng dừng kết nối internet.
 • Miễn phí 05 phút/ngày gọi ngoại mạng (trong nước)
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút (trong nước, không roaming)
 • Miễn phí nhắn tin nội mạng
 • Sử dụng 01 tài khoản miễn phí để xem phim, kênh truyền hình trong nước và một số kênh truyền hình quốc tế của dịch vụ truyền hình ClipTV tại https://cliptv.vn hoặc ứng dụng ClipTV (trên 2 thiết bị đồng thời)
Xem thêm
3CM
540000
 • Miễn phí 8GB data tốc độ cao/ngày (720GB/90 ngày) truy cập Internet, hết dung lượng dừng kết nối internet.
 • Miễn phí 05 phút/ngày gọi ngoại mạng (trong nước)
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút (trong nước, không roaming)
 • Miễn phí nhắn tin nội mạng
 • Sử dụng 01 tài khoản miễn phí để xem phim, kênh truyền hình trong nước và một số kênh truyền hình quốc tế của dịch vụ truyền hình ClipTV tại https://cliptv.vn hoặc ứng dụng ClipTV (trên 2 thiết bị đồng thời)
Xem thêm
NH
10000
 • Miễn phí 8GB data tốc độ cao/ngày truy cập Internet. Hết dung lượng hệ thống tự động ngắt kết nối.
 • Miễn phí 05 phút/ngày gọi ngoại mạng (trong nước)
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút (trong nước, không roaming)
 • Miễn phí nhắn tin nội mạng
 • Tặng 01 tài khoản VIP nhạc của tui
Xem thêm
3NH
30000
 • Miễn phí 8Gb data tốc độ cao/ngày truy cập Internet, hết dung lượng hạ băng thông xuống 5Mb/5Mb
 • Miễn phí 05 phút/ngày gọi ngoại mạng (trong nước)
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút (trong nước, không roaming)
 • Miễn phí nhắn tin nội mạng
 • Sử dụng 01 tài khoản VIP nhạc của tui và 01 tài khoản VIP tại https://mkara.vn/
Xem thêm
7NH
70000
 • Miễn phí 8Gb data tốc độ cao/ngày truy cập Internet, hết dung lượng hạ băng thông xuống 5Mb/5Mb
 • Miễn phí 05 phút/ngày gọi ngoại mạng (trong nước)
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút (trong nước, không roaming)
 • Miễn phí nhắn tin nội mạng
 • Sử dụng 01 tài khoản VIP nhạc của tui và 01 tài khoản VIP tại https://mkara.vn/
Xem thêm
15NH
100000
 • Miễn phí 8Gb data tốc độ cao/ngày truy cập Internet, hết dung lượng hạ băng thông xuống 5Mb/5Mb
 • Miễn phí 05 phút/ngày gọi ngoại mạng (trong nước)
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút (trong nước, không roaming)
 • Miễn phí nhắn tin nội mạng
 • Sử dụng 01 tài khoản VIP nhạc của tui và 01 tài khoản VIP tại https://mkara.vn/
Xem thêm
1NC
180000
 • Miễn phí 8GB data tốc độ cao/ngày (240GB/30 ngày) truy cập Internet, hết dung lượng dừng kết nối internet.
 • Miễn phí 05 phút/ngày gọi ngoại mạng (trong nước)
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút (trong nước, không roaming)
 • Miễn phí nhắn tin nội mạng
 • Sử dụng 01 tài khoản VIP nhạc của tui
Xem thêm
3NC
540000
 • Miễn phí 8GB data tốc độ cao/ngày (720GB/90 ngày) truy cập Internet, hết dung lượng hạ băng thông xuống 5Mb/5Mb
 • Miễn phí 05 phút/ngày gọi ngoại mạng (trong nước)
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút (trong nước, không roaming)
 • Miễn phí nhắn tin nội mạng
 • Sử dụng 01 tài khoản VIP nhạc của tui
Xem thêm
BD
10000
 • Miễn phí 8GB data tốc độ cao/ngày truy cập Internet. Hết dung lượng hệ thống tự động ngắt kết nối.

 • Miễn phí 05 phút/ngày gọi ngoại mạng (trong nước)
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút (trong nước, không roaming)
 • Miễn phí nhắn tin nội mạng
 • Khách hàng được sử dụng toàn bộ tính năng dịch vụ và 05 phút kết nối trực tiếp với chuyên gia ứng dụng trên mobiAgri
Xem thêm
BM
180000
 • Miễn phí 8GB data tốc độ cao/ngày (240GB/30 ngày) truy cập Internet, hết dung lượng dừng kết nối internet.
 • Miễn phí 05 phút/ngày gọi ngoại mạng (trong nước)
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút (trong nước, không roaming)
 • Miễn phí nhắn tin nội mạng
 • Khách hàng được sử dụng toàn bộ tính năng dịch vụ và 05 phút kết nối trực tiếp với chuyên gia ứng dụng trên mobiAgri
Xem thêm
3BM
540000
 • Miễn phí 8GB data tốc độ cao/ngày (720GB/90 ngày) truy cập Internet, hết dung lượng dừng kết nối internet.
 • Miễn phí 05 phút/ngày gọi ngoại mạng (trong nước)
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút (trong nước, không roaming)
 • Miễn phí nhắn tin nội mạng
 • Khách hàng được sử dụng toàn bộ tính năng dịch vụ và 05 phút kết nối trực tiếp với chuyên gia ứng dụng trên mobiAgri
Xem thêm
KF
10000
 • Miễn phí 8GB data tốc độ cao/ngày truy cập Internet. Hết dung lượng sẽ ngắt kết nối.
 • Miễn phí 05 phút/ngày gọi ngoại mạng (trong nước)
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút (trong nước, không roaming)
 • Miễn phí nhắn tin nội mạng
 • Khách hàng được xem không giới hạn nội dung chuyên trang Phim (http://phim.mobion.vn)
Xem thêm
MF
180000
 • Miễn phí 8GB data tốc độ cao/ngày (240GB/30 ngày) truy cập Internet, hết dung lượng dừng kết nối internet
 • Miễn phí 05 phút/ngày gọi ngoại mạng (trong nước)
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút (trong nước, không roaming)
 • Miễn phí nhắn tin nội mạng
 • Khách hàng được xem không giới hạn nội dung chuyên trang Phim (http://phim.mobion.vn)
Xem thêm
OF
3000
 • Tặng 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu
Xem thêm
OF7
15000
 • Tặng 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu
Xem thêm
OF30
50000
 • Tặng 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu
Xem thêm
3OF30
150000
 • Tặng 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu
Xem thêm
6OF30
300000
 • Tặng 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu
Xem thêm
12OF30
600000
 • Tặng 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu
Xem thêm
PT70
70000
 • Miễn phí 1 GB data tốc độ cao/ngày (30GB/30 ngày). Hết dung lượng, tạm khóa internet.
Xem thêm
PT90
90000
 • Miễn phí 1,5GB data tốc độ cao/ngày (45GB/30 ngày) .Hết dung lượng, dừng truy cập.
Xem thêm
PT120
120000
 • Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày (60GB/30 ngày). Hết dung lượng, dừng truy cập.
Xem thêm
NA70
70000
 • Miễn phí 10GB data tốc độ cao/30 ngày. Hết dung lượng, dừng truy cập.
Xem thêm
NA90
90000
 • Miễn phí 15GB/30 ngày. Hết dung lượng, dừng truy cập.
Xem thêm
NA120
120000
 • Miễn phí 20GB data tốc độ cao/30 ngày. Hết dung lượng, dừng truy cập.
Xem thêm
KC90
90000
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (30GB/30 ngày) . Hết dung lượng, dừng truy cập.
 • Miễn phí 30 phút thoại ngoại mạng
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
Xem thêm
KC120
120000
 • Miễn phí 1,5GB data tốc độ cao/ngày (45GB/30 ngày). Hết dung lượng, dừng truy cập.
 • Miễn phí 50 phút thoại ngoại mạng
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
Xem thêm
KC150
150000
 • Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày (60GB/30 ngày). Hết dung lượng, dừng truy cập.
 • Miễn phí 80 phút thoại ngoại mạng
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút. Tối đa 2000 phút nội mạng/tháng.
Xem thêm
ME70
70000
 • Miễn phí 01GB data tốc độ cao/ngày (30GB/30 ngày)
Xem thêm
ME90
90000
 • Miễn phí 01GB data tốc độ cao/ngày (30GB/30 ngày)
 • Miễn phí 30 phút gọi ngoại mạng/30 ngày
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
Xem thêm
ME120
120000
 • Miễn phí 1,5GB data tốc độ cao/ngày (45GB/30 ngày)
 • Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng/30 ngày
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
Xem thêm
BIGME
125000
 • Miễn phí 7GB data tốc độ cao/ngày (210GB/30 ngày)
Xem thêm
ME20
20000
 • Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày (14GB/7 ngày)
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
 • Miễn phí data truy cập Facebook, Instagram, YouTube, TikTok
Xem thêm
ED90
90000
 • Miễn phí 01GB data tốc độ cao/ngày (30GB/30 ngày). Hết dung lượng hệ thống ngắt kết nối Internet.
 • Miễn phí 01 tài khoản Ôn tập dịch vụ mobiEdu (gói cơ bản, chỉ được chọn khối lớp):
  + Ôn tập củng cố kiến thức trên hệ thống mobistudy.vn dành cho học sinh từ lớp 1-12.
  + Thi thử và được gợi ý các trường có khả năng đỗ trên hệ thống: thithu.mobiedu.vn;
  + Hỗ trợ học tập và ôn luyện với công nghệ ChatGPT
Xem thêm
TA90
90000
 • Miễn phí 01GB data tốc độ cao/ngày (30GB/30 ngày)
 • Miễn phí 01 tài khoản Tiếng Anh cơ bản trên hệ sinh thái mobiEdu:
  + Luyện thi chứng chỉ IETLS với công nghệ hỗ trợ ChatGPT tại https://ielts.mobiedu.vn
  + Học tiếng Anh HiClass khóa cơ bản theo chương trình cho học sinh THPT tại https://hiclass.vn
Xem thêm
LT90
90000
 • Miễn phí 01GB data tốc độ cao/ngày (30GB/30 ngày). Hết dung lượng hệ thống ngắt kết nối Internet.
 • Miễn phí 01 tài khoản sử dụng không giới hạn nội dung trên https://luyenthi123.com
Xem thêm
OF90
90000
 • Miễn phí 01GB data tốc độ cao/ngày (30GB/30 ngày). Hết dung lượng hệ thống ngắt kết nối Internet.
 • Miễn phí 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu
Xem thêm
AG90
90000
 • Miễn phí 01GB data tốc độ cao/ngày (30GB/30 ngày). Hết dung lượng hệ thống ngắt kết nối Internet.
 • Miễn phí 1 tài khoản dịch vụ mobiAgri với quyền lợi trải nghiệm các tính năng:
  - Khuyến cáo nông vụ: Khuyến cáo về canh tác, sâu bệnh dịch hại theo khu vực khách hàng sinh sống đi kèm thời tiết (tính năng mới).
  - Điểm tin thị trường: Giá cả thị trường theo vùng miền và tin tức nông nghiệp (tính năng mới).
  - Miễn phí 30 phút gọi chuyên gia trên ứng dụng mobiAgri mỗi ngày.
  - Các tính năng đã triển khai trên ứng dụng (chẩn đoán sâu bệnh hại, dữ liệu cây trồng, thời tiết,…)
Xem thêm
NCT85
85000
 • Miễn phí 01GB data tốc độ cao/ngày (30GB/30 ngày). Hết dung lượng hệ thống ngắt kết nối Internet.
 • + Miễn phí data truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui.
  + Tặng Tài khoản VIP NhacCuaTui
Xem thêm
NCT105
105000
 • Miễn phí 01GB data tốc độ cao/ngày (30GB/30 ngày). Hết dung lượng hệ thống ngắt kết nối Internet.
 • + Tặng tài khoản VIP NhacCuaTui và miễn phí data truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui.
  + Quyền lợi nội dung POPS: 10 sao
  + Miễn phí 01 chương truyện tính phí bất kỳ trên https://pops.vn/ trong thời hạn sử dụng gói.
  + Miễn phí data truy cập Youtube
Xem thêm
3NCT105
315000
 • Miễn phí 01GB data tốc độ cao/ngày (90GB/90 ngày). Hết dung lượng hệ thống ngắt kết nối Internet.
 • + Tặng tài khoản VIP NhacCuaTui và miễn phí data truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui.
  + Quyền lợi nội dung POPS: 10 sao
  + Miễn phí 01 chương truyện tính phí bất kỳ trên https://pops.vn/ trong thời hạn sử dụng gói.
  + Miễn phí data truy cập Youtube
Xem thêm
6NCT105
630000
 • Miễn phí 01GB data tốc độ cao/ngày (180GB/180 ngày). Hết dung lượng hệ thống ngắt kết nối Internet.
 • + Tặng tài khoản VIP NhacCuaTui và miễn phí data truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui.
  + Quyền lợi nội dung POPS: 10 sao
  + Miễn phí 01 chương truyện tính phí bất kỳ trên https://pops.vn/ trong thời hạn sử dụng gói.
  + Miễn phí data truy cập Youtube
Xem thêm
12NCT105
1260000
 • Miễn phí 01GB data tốc độ cao/ngày (360GB/360 ngày). Hết dung lượng hệ thống ngắt kết nối Internet.
 • + Tặng tài khoản VIP NhacCuaTui và miễn phí data truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui.
  + Quyền lợi nội dung POPS: 10 sao
  + Miễn phí 01 chương truyện tính phí bất kỳ trên https://pops.vn/ trong thời hạn sử dụng gói.
  + Miễn phí data truy cập Youtube
Xem thêm
3AG90
270000
 • Miễn phí 01GB data tốc độ cao/ngày (90GB/90 ngày). Hết dung lượng hệ thống ngắt kết nối Internet.
 • Miễn phí 1 tài khoản dịch vụ mobiAgri với quyền lợi trải nghiệm các tính năng:
  - Khuyến cáo nông vụ: Khuyến cáo về canh tác, sâu bệnh dịch hại theo khu vực khách hàng sinh sống đi kèm thời tiết (tính năng mới).
  - Điểm tin thị trường: Giá cả thị trường theo vùng miền và tin tức nông nghiệp (tính năng mới).
  - Miễn phí 30 phút gọi chuyên gia trên ứng dụng mobiAgri mỗi ngày.
  - Các tính năng đã triển khai trên ứng dụng (chẩn đoán sâu bệnh hại, dữ liệu cây trồng, thời tiết,…)
Xem thêm
6AG90
540000
 • Miễn phí 01GB data tốc độ cao/ngày (180GB/180 ngày). Hết dung lượng hệ thống ngắt kết nối Internet.
 • Miễn phí 1 tài khoản dịch vụ mobiAgri với quyền lợi trải nghiệm các tính năng:
  - Khuyến cáo nông vụ: Khuyến cáo về canh tác, sâu bệnh dịch hại theo
  khu vực khách hàng sinh sống đi kèm thời tiết (tính năng mới).
  - Điểm tin thị trường: Giá cả thị trường theo vùng miền và tin tức nông nghiệp (tính năng mới).
  - Miễn phí 30 phút gọi chuyên gia trên ứng dụng mobiAgri mỗi ngày.
  - Các tính năng đã triển khai trên ứng dụng (chẩn đoán sâu bệnh hại, dữ liệu cây trồng, thời tiết,…)
Xem thêm
12AG90
1080000
 • Miễn phí 01GB data tốc độ cao/ngày (360GB/360 ngày). Hết dung lượng hệ thống ngắt kết nối Internet.
 • Miễn phí 1 tài khoản dịch vụ mobiAgri với quyền lợi trải nghiệm các tính năng:
  - Khuyến cáo nông vụ: Khuyến cáo về canh tác, sâu bệnh dịch hại theo
  khu vực khách hàng sinh sống đi kèm thời tiết (tính năng mới).
  - Điểm tin thị trường: Giá cả thị trường theo vùng miền và tin tức nông nghiệp (tính năng mới).
  - Miễn phí 30 phút gọi chuyên gia trên ứng dụng mobiAgri mỗi ngày.
  - Các tính năng đã triển khai trên ứng dụng (chẩn đoán sâu bệnh hại, dữ liệu cây trồng, thời tiết,…)
Xem thêm
6PT70
420000
 • Miễn phí 1 GB data tốc độ cao/ngày (180GB/180 ngày). Hết dung lượng, tạm khóa internet.
Xem thêm
12PT70
840000
 • Miễn phí 1 GB data tốc độ cao/ngày (360GB/360 ngày). Hết dung lượng, tạm khóa internet.
Xem thêm
6KC90
540000
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (180GB/180 ngày) Hết dung lượng, dừng truy cập.
 • Miễn phí 180 phút thoại ngoại mạng/180 ngày
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút. Tối đa 1000 phút nội mạng/tháng.
Xem thêm
12KC90
1080000
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (360GB/360 ngày) Hết dung lượng, dừng truy cập.
 • Miễn phí 360 phút thoại ngoại mạng/360 ngày
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút. Tối đa 1000 phút nội mạng/tháng.
Xem thêm
3PT70
210000
 • Miễn phí 1 GB data tốc độ cao/ngày (90GB/90 ngày). Hết dung lượng, tạm khóa internet.
Xem thêm
3PT90
270000
 • Miễn phí 1,5GB data tốc độ cao/ngày (135GB/90 ngày). Hết dung lượng, dừng truy cập.
Xem thêm
6PT90
540000
 • Miễn phí 1,5GB data tốc độ cao/ngày (270GB/180 ngày). Hết dung lượng, dừng truy cập.
Xem thêm
12PT90
1080000
 • Miễn phí 1,5GB data tốc độ cao/ngày (540GB/360 ngày). Hết dung lượng, dừng truy cập.
Xem thêm
3PT120
360000
 • Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày (180GB/90 ngày). Hết dung lượng, dừng truy cập.
Xem thêm
6PT120
720000
 • Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày (360GB/180 ngày). Hết dung lượng, dừng truy cập.
Xem thêm
12PT120
1440000
 • Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày (720GB/360 ngày). Hết dung lượng, dừng truy cập.
Xem thêm
3NA70
210000
 • Miễn phí 30GB data tốc độ cao/90 ngày. Hết dung lượng, dừng truy cập.
Xem thêm
6NA70
420000
 • Miễn phí 60GB data tốc độ cao/180 ngày. Hết dung lượng, dừng truy cập.
Xem thêm
12NA70
840000
 • Miễn phí 120GB data tốc độ cao/360 ngày. Hết dung lượng, dừng truy cập.
Xem thêm
6KC120
720000
 • Miễn phí 1,5GB data tốc độ cao/ngày (270GB/180 ngày). Hết dung lượng, dừng truy cập.
 • Miễn phí 300 phút thoại ngoại mạng/180 ngày
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút. Tối đa 1000 phút nội mạng/tháng.
Xem thêm
12KC120
1440000
 • Miễn phí 1,5GB data tốc độ cao/ngày (540GB/360 ngày). Hết dung lượng, dừng truy cập.
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút. Tối đa 1000 phút nội mạng/tháng.
 • Miễn phí 600 phút thoại ngoại mạng/360 ngày
Xem thêm
3KC120
360000
 • Miễn phí 1,5GB data tốc độ cao/ngày (135GB/90 ngày). Hết dung lượng, dừng truy cập.
 • Miễn phí 150 phút thoại ngoại mạng/90 ngày
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút. Tối đa 1000 phút nội mạng/tháng.
Xem thêm
3NA90
270000
 • Miễn phí 15GB/30 ngày (45GB/90 ngày). Hết dung lượng, dừng truy cập.
Xem thêm
6NA90
540000
 • Miễn phí 15GB/30 ngày (90GB/180 ngày). Hết dung lượng, dừng truy cập.
Xem thêm
12NA90
1080000
 • Miễn phí 15GB/30 ngày (180GB/360 ngày). Hết dung lượng, dừng truy cập.
Xem thêm
3NA120
360000
 • Miễn phí 20GB data tốc độ cao/30 ngày (60GB/90 ngày). Hết dung lượng, dừng truy cập.
Xem thêm
6NA120
720000
 • Miễn phí 20GB data tốc độ cao/30 ngày (120GB/180 ngày). Hết dung lượng, dừng truy cập.
Xem thêm
12NA120
1440000
 • Miễn phí 20GB data tốc độ cao/30 ngày (240GB/360 ngày). Hết dung lượng, dừng truy cập.
Xem thêm
3KC150
450000
 • Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày (180GB/90 ngày). Hết dung lượng, dừng truy cập.
 • Miễn phí 240 phút thoại ngoại mạng/90 ngày
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút. Tối đa 2000 phút nội mạng/tháng.
Xem thêm
6KC150
900000
 • Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày (360GB/180 ngày). Hết dung lượng, dừng truy cập.
 • Miễn phí 480 phút thoại ngoại mạng/180 ngày
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút. Tối đa 2000 phút nội mạng/tháng.
Xem thêm
12KC150
1800000
 • Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày (720GB/360 ngày). Hết dung lượng, dừng truy cập.
 • Miễn phí 960 phút thoại ngoại mạng/360 ngày
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút. Tối đa 2000 phút nội mạng/tháng.
Xem thêm
3KC90
270000
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (30GB/30 ngày) Hết dung lượng, dừng truy cập.
 • Miễn phí 30 phút thoại ngoại mạng/30 ngày (90 phút/90 ngày)
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút. Tối đa 1000 phút nội mạng/tháng.
Xem thêm
FM
180000
 • Miễn phí 8GB data tốc độ cao/ngày (240GB/30 ngày) truy cập Internet, hết dung lượng hệ thống ngắt kết nối.
 • Miễn phí 05 phút/ngày gọi ngoại mạng (trong nước)
 • Miễn phí nhắn tin nội mạng
 • Khách hàng được xem không giới hạn nội dung chuyên trang Phim (http://phim.mobion.vn) 
Xem thêm
CTS
110000
 • Miễn phí 1GB/ngày (30GB/30 ngày) truy cập Internet tốc độ cao, hết dung lượng hệ thống ngắt kết nối Internet.
 • Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn; 01 tài khoản xem phim, VOD, kênh truyền hình trong nước (bao gồm chùm kênh VTVCab), quốc tế (trừ kênh HBO, Cinemax) trên ClipTV, đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời.
Xem thêm
3CTS
330000
 • Miễn phí 1GB/ngày (90GB/90 ngày) truy cập Internet tốc độ cao, hết dung lượng hệ thống ngắt kết nối Internet.
 • Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn; 01 tài khoản xem phim, VOD, kênh truyền hình trong nước (bao gồm chùm kênh VTVCab), quốc tế (trừ kênh HBO, Cinemax) trên ClipTV, đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời.
Xem thêm
6CTS
660000
 • Miễn phí 1GB/ngày (180GB/180 ngày) truy cập Internet tốc độ cao, hết dung lượng hệ thống ngắt kết nối Internet.
 • Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn; 01 tài khoản xem phim, VOD, kênh truyền hình trong nước (bao gồm chùm kênh VTVCab), quốc tế (trừ kênh HBO, Cinemax) trên ClipTV, đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời.
Xem thêm
12CTS
1320000
 • Miễn phí 1GB/ngày (360GB/360 ngày) truy cập Internet tốc độ cao, hết dung lượng hệ thống ngắt kết nối Internet.
 • Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn; 01 tài khoản xem phim, VOD, kênh truyền hình trong nước (bao gồm chùm kênh VTVCab), quốc tế (trừ kênh HBO, Cinemax) trên ClipTV, đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời.
Xem thêm
VHBO
120000
 • Miễn phí 1GB/ngày (30GB/30 ngày) truy cập Internet tốc độ cao, hết dung lượng hệ thống ngắt kết nối Internet.
 • Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn; 01 tài khoản xem phim, VOD, kênh truyền hình trong nước (bao gồm chùm kênh VTVCab) quốc tế, HBO, Cinemax trên ClipTV, đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời và 1 thiết bị đối với các nội dung của HBO, Cinemax
Xem thêm
6VHBO
720000
 • Miễn phí 1GB/ngày (180GB/180 ngày) truy cập Internet tốc độ cao, hết dung lượng hệ thống ngắt kết nối Internet.
 • Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn; 01 tài khoản xem phim, VOD, kênh truyền hình trong nước (bao gồm chùm kênh VTVCab) quốc tế, HBO, Cinemax trên ClipTV, đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời và 1 thiết bị đối với các nội dung của HBO, Cinemax
Xem thêm
12VHBO
1440000
 • Miễn phí 1GB/ngày (360GB/360 ngày) truy cập Internet tốc độ cao, hết dung lượng hệ thống ngắt kết nối Internet.
 • Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn; 01 tài khoản xem phim, VOD, kênh truyền hình trong nước (bao gồm chùm kênh VTVCab) quốc tế, HBO, Cinemax trên ClipTV, đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời và 1 thiết bị đối với các nội dung của HBO, Cinemax
Xem thêm
V10
10000
 • Miễn phí 8GB/ngày truy cập Internet, hết dung lượng tốc độ cao, hệ thống dừng kết nối internet (hạ băng thông xuống 1kbps/1kbps).
 • Miễn phí 05 phút/ngày gọi ngoại mạng (trong nước)
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút (trong nước, không roaming)
 • Miễn phí nhắn tin nội mạng
 • Miễn phí 01 tài khoản xem gói VieON VIP đăng nhập 5 thiết bị và xem đồng thời 2 thiết bị
Xem thêm
V180
180000
 • Miễn phí 8GB/ngày (240GB/30 ngày) truy cập Internet, hết dung lượng tốc độ cao, hệ thống dừng kết nối internet (hạ băng thông xuống 1kbps/1kbps).
 • Miễn phí 05 phút/ngày gọi ngoại mạng (trong nước)
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút (trong nước, không roaming)
 • Miễn phí nhắn tin nội mạng
 • Miễn phí 01 tài khoản xem gói VieON VIP đăng nhập 5 thiết bị và xem đồng thời 2 thiết bị
Xem thêm
V90
90000
 • Miễn phí 1GB/ngày (30GB/30 ngày) truy cập Internet, hết dung lượng tốc độ cao, hệ thống dừng kết nối internet
 • Miễn phí data truy cập dịch vụ VieOn; 01 tài khoản xem gói VieON VIP đăng nhập 5 thiết bị và xem đồng thời 2 thiết bị
Xem thêm
MXH80
80000
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (30GB/30 ngày)
 • Miễn phí dung lượng truy cập YouTube
Xem thêm
6MXH80
480000
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (180GB/180 ngày)
 • Miễn phí dung lượng truy cập YouTube
Xem thêm
12MXH80
960000
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (360GB/360 ngày)
 • Miễn phí dung lượng truy cập YouTube
Xem thêm
MXH90
90000
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (30GB/30 ngày)
 • Miễn phí dung lượng truy cập Facebook, YouTube
Xem thêm
6MXH90
540000
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (180GB/180 ngày)
 • Miễn phí dung lượng truy cập Facebook, YouTube
Xem thêm
12MXH90
1080000
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (360GB/360 ngày)
 • Miễn phí dung lượng truy cập Facebook, YouTube
Xem thêm
MXH100
100000
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (30GB/30 ngày)
 • Miễn phí dung lượng truy cập Facebook, YouTube, TikTok
Xem thêm
6MXH100
600000
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (180GB/180 ngày)
 • Miễn phí dung lượng truy cập Facebook, YouTube, TikTok
Xem thêm
12MXH100
1200000
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (360GB/360 ngày)
 • Miễn phí dung lượng truy cập Facebook, YouTube, TikTok
Xem thêm
MXH120
120000
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (30GB/30 ngày)
 • Miễn phí 30 phút gọi ngoại mạng/30 ngày
 • Miễn phí 10 phút đầu tiên của cuộc gọi nội mạng (tối đa 1000 phút/30 ngày)
 • Miễn phí dung lượng truy cập Facebook, YouTube, TikTok
Xem thêm
6MXH120
720000
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (180GB/180 ngày)
 • Miễn phí 30 phút gọi ngoại mạng/30 ngày (180 phút/180 ngày)
 • Miễn phí 10 phút đầu tiên của cuộc gọi nội mạng (tối đa 1000 phút/30 ngày)
 • Miễn phí dung lượng truy cập Facebook, YouTube, TikTok
Xem thêm
12MXH120
1440000
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (360GB/360 ngày)
 • Miễn phí 30 phút gọi ngoại mạng/30 ngày
 • Miễn phí 10 phút đầu tiên của cuộc gọi nội mạng (tối đa 1000 phút/30 ngày)
 • Miễn phí dung lượng truy cập Facebook, YouTube, TikTok
Xem thêm
MXH150
150000
 • Miễn phí 1.5GB data tốc độ cao/ngày (45GB/30 ngày)
 • Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng/30 ngày
 • Miễn phí 10 phút đầu tiên của cuộc gọi nội mạng (tối đa 1.500 phút/30 ngày)
 • Miễn phí dung lượng truy cập Facebook, YouTube, TikTok
Xem thêm
6MXH150
900000
 • Miễn phí 1.5GB data tốc độ cao/ngày (270GB/180 ngày)
 • Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng/30 ngày (300 phút/180 ngày)
 • Miễn phí 10 phút đầu tiên của cuộc gọi nội mạng (tối đa 1.500 phút/30 ngày)
 • Miễn phí dung lượng truy cập Facebook, YouTube, TikTok
Xem thêm
12MXH150
1800000
 • Miễn phí 1.5GB data tốc độ cao/ngày (540GB/360 ngày)
 • Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng/30 ngày (600 phút/360 ngày)
 • Miễn phí 10 phút đầu tiên của cuộc gọi nội mạng (tối đa 1500 phút/30 ngày)
 • Miễn phí dung lượng truy cập Facebook, YouTube, TikTok
Xem thêm
3ME70
210000
 • Miễn phí 01GB data tốc độ cao/ngày (90GB/90 ngày)
Xem thêm
6ME70
420000
 • Miễn phí 01GB data tốc độ cao/ngày (30GB/30 ngày)
Xem thêm
12ME70
840000
 • Miễn phí 01GB data tốc độ cao/ngày (360GB/360 ngày)
Xem thêm
3ME90
270000
 • Miễn phí 01GB data tốc độ cao/ngày (90GB/90 ngày)
 • Miễn phí 30 phút gọi ngoại mạng/30 ngày
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
Xem thêm
6ME90
540000
 • Miễn phí 01GB data tốc độ cao/ngày (180GB/180 ngày)
 • Miễn phí 30 phút gọi ngoại mạng/30 ngày
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
Xem thêm
12ME90
1080000
 • Miễn phí 01GB data tốc độ cao/ngày (360GB/360 ngày)
 • Miễn phí 30 phút gọi ngoại mạng/30 ngày
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
Xem thêm
3ME120
360000
 • Miễn phí 1,5GB data tốc độ cao/ngày (135GB/90 ngày)
 • Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng/30 ngày
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
Xem thêm
6ME120
720000
 • Miễn phí 1,5GB data tốc độ cao/ngày (270GB/180 ngày)
 • Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng/30 ngày
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
Xem thêm
12ME120
1400000
 • Miễn phí 1,5GB data tốc độ cao/ngày (540GB/360 ngày)
 • Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng/30 ngày
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
Xem thêm
3BIGME
375000
 • Miễn phí 7GB data tốc độ cao/ngày (630GB/90 ngày)
Xem thêm
6BIGME
750000
 • Miễn phí 7GB data tốc độ cao/ngày (1.260GB/180 ngày)
Xem thêm
12BIGME
1500000
 • Miễn phí 7GB data tốc độ cao/ngày (2.520GB/360 ngày)
Xem thêm
MT100
100000
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (30GB/30 ngày). Hết dung lượng tốc độ cao, dừng truy cập
 • Miễn phí data sử dụng dịch vụ Nền tảng họp trực tuyến MEET qua app/web
 • Miễn phí sử dụng 1 tài khoản dịch vụ Nền tảng họp trực tuyến MEET với các quyền lợi tương đương gói cước MMX:
  + Tạo được 01 phòng họp (Host là thuê bao đăng ký)
  + Giới hạn tối đa 100 người tham dự họp
  + Giới hạn thời gian họp tối đa 150 phút/lần họp
  + Các quyền lợi khác: Theo quy định hiện hành của dịch vụ
Xem thêm
3MT100
300000
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày. Hết dung lượng tốc độ cao, dừng truy cập
 • Miễn phí data sử dụng dịch vụ Nền
  tảng họp trực tuyến MEET qua
  app/web
 • Tặng 1 tài khoản dịch vụ Nền tảng họp trực tuyến MEET với các quyền lợi tương đương gói cước MMX:
  + Tạo được 01 phòng họp (Host là thuê bao đăng ký)
  + Giới hạn tối đa 100 người tham dự họp
  + Giới hạn thời gian họp tối đa 150 phút/lần họp
  + Các quyền lợi khác: Theo quy định hiện hành của dịch vụ
Xem thêm
6MT100
600000
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày. Hết dung lượng tốc độ cao, dừng truy cập
 • Miễn phí data sử dụng dịch vụ Nền
  tảng họp trực tuyến MEET qua
  app/web
 • Tặng 1 tài khoản dịch vụ Nền tảng họp trực tuyến MEET với các quyền lợi tương đương gói cước MMX:
  + Tạo được 01 phòng họp (Host là thuê bao đăng ký)
  + Giới hạn tối đa 100 người tham dự họp
  + Giới hạn thời gian họp tối đa 150 phút/lần họp
  + Các quyền lợi khác: Theo quy định hiện hành của dịch vụ
Xem thêm
12MT100
1200000
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày. Hết dung lượng tốc độ cao, dừng truy cập
 • Tặng 1 tài khoản dịch vụ Nền tảng họp trực tuyến MEET với các quyền lợi tương đương gói cước MMX:
  + Tạo được 01 phòng họp (Host là thuê bao đăng ký)
  + Giới hạn tối đa 100 người tham dự họp
  + Giới hạn thời gian họp tối đa 150 phút/lần họp
  + Các quyền lợi khác: Theo quy định hiện hành của dịch vụ
 • Miễn phí data sử dụng dịch vụ Nền
  tảng họp trực tuyến MEET qua
  app/web
 • - Sử dụng 1 tài khoản dịch vụ Nền tảng họp trực tuyến MEET với các quyền lợi tương đương gói cước MMX:
  + Tạo được 01 phòng họp (Host là thuê bao đăng ký)
  + Giới hạn tối đa 100 người tham dự họp
  + Giới hạn thời gian họp tối đa 150 phút/lần họp
  + Các quyền lợi khác: Theo quy định hiện hành của dịch vụ
Xem thêm
MT120
120000
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (30GB/30 ngày). Hết dung lượng tốc độ cao, dừng truy cập
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 30 phút thoại ngoại mạng/30 ngày
 • Miễn phí data sử dụng dịch vụ Nền tảng họp trực tuyến MEET qua app/web
 • Miễn phí sử dụng 1 tài khoản dịch vụ Nền tảng họp trực tuyến MEET với các quyền lợi tương đương gói cước MMX:
  + Tạo được 01 phòng họp (Host là thuê bao đăng ký)
  + Giới hạn tối đa 100 người tham dự họp
  + Giới hạn thời gian họp tối đa 150 phút/lần họp
  + Các quyền lợi khác: Theo quy định hiện hành của dịch vụ
Xem thêm
3MT160
480000
 • Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày (180GB/90 ngày). Hết dung lượng tốc độ cao, dừng truy cập
 • Miễn phí data truy cập Youtube và Tiktok qua web/app
 • Miễn phí data sử dụng dịch vụ Nền tảng họp trực tuyến MEET qua app/web
 • Miễn phí sử dụng 1 tài khoản dịch vụ Nền tảng họp trực tuyến MEET với các quyền lợi tương đương gói cước MMX:
  + Tạo được 01 phòng họp (Host là thuê bao đăng ký)
  + Giới hạn tối đa 100 người tham dự họp
  + Giới hạn thời gian họp tối đa 150 phút/lần họp
  + Các quyền lợi khác: Theo quy định hiện hành của dịch vụ
Xem thêm
6MT160
960000
 • Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày (360GB/180 ngày). Hết dung lượng tốc độ cao, dừng truy cập
 • Miễn phí data truy cập Youtube và Tiktok qua web/app
 • Miễn phí data sử dụng dịch vụ Nền tảng họp trực tuyến MEET qua app/web
 • Miễn phí sử dụng 1 tài khoản dịch vụ Nền tảng họp trực tuyến MEET với các quyền lợi tương đương gói cước MMX:
  + Tạo được 01 phòng họp (Host là thuê bao đăng ký)
  + Giới hạn tối đa 100 người tham dự họp
  + Giới hạn thời gian họp tối đa 150 phút/lần họp
  + Các quyền lợi khác: Theo quy định hiện hành của dịch vụ
Xem thêm
9MT160
1440000
 • Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày (540GB/270 ngày). Hết dung lượng tốc độ cao, dừng truy cập
 • Miễn phí data truy cập Youtube và Tiktok qua web/app
 • Miễn phí data sử dụng dịch vụ Nền tảng họp trực tuyến MEET qua app/web
 • Miễn phí sử dụng 1 tài khoản dịch vụ Nền tảng họp trực tuyến MEET với các quyền lợi tương đương gói cước MMX:
  + Tạo được 01 phòng họp (Host là thuê bao đăng ký)
  + Giới hạn tối đa 100 người tham dự họp
  + Giới hạn thời gian họp tối đa 150 phút/lần họp
  + Các quyền lợi khác: Theo quy định hiện hành của dịch vụ
Xem thêm
12MT160
1920000
 • Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày (720GB/360 ngày). Hết dung lượng tốc độ cao, dừng truy cập
 • Miễn phí data truy cập Youtube và Tiktok qua web/app
 • Miễn phí data sử dụng dịch vụ Nền tảng họp trực tuyến MEET qua app/web
 • Miễn phí sử dụng 1 tài khoản dịch vụ Nền tảng họp trực tuyến MEET với các quyền lợi tương đương gói cước MMX:
  + Tạo được 01 phòng họp (Host là thuê bao đăng ký)
  + Giới hạn tối đa 100 người tham dự họp
  + Giới hạn thời gian họp tối đa 150 phút/lần họp
  + Các quyền lợi khác: Theo quy định hiện hành của dịch vụ
Xem thêm
MT160
160000
 • Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày (60GB/30 ngày). Hết dung lượng tốc độ cao, dừng truy cập
 • Miễn phí data truy cập Youtube và Tiktok qua web/app
 • Miễn phí data sử dụng dịch vụ Nền tảng họp trực tuyến MEET qua app/web
 • Miễn phí sử dụng 1 tài khoản dịch vụ Nền tảng họp trực tuyến MEET với các quyền lợi tương đương gói cước MMX:
  + Tạo được 01 phòng họp (Host là thuê bao đăng ký)
  + Giới hạn tối đa 100 người tham dự họp
  + Giới hạn thời gian họp tối đa 150 phút/lần họp
  + Các quyền lợi khác: Theo quy định hiện hành của dịch vụ
Xem thêm
9MT100
900000
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày. Hết dung lượng tốc độ cao, dừng truy cập
 • Miễn phí data sử dụng dịch vụ Nền
  tảng họp trực tuyến MEET qua
  app/web
 • Tặng 1 tài khoản dịch vụ Nền tảng họp trực tuyến MEET với các quyền lợi tương đương gói cước MMX:
  + Tạo được 01 phòng họp (Host là thuê bao đăng ký)
  + Giới hạn tối đa 100 người tham dự họp
  + Giới hạn thời gian họp tối đa 150 phút/lần họp
  + Các quyền lợi khác: Theo quy định hiện hành của dịch vụ
Xem thêm
3MT120
360000
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày. Hết dung lượng tốc độ cao, dừng truy cập
 • Miễn phí data sử dụng dịch vụ Nền tảng họp trực tuyến MEET qua app/web
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 30 phút thoại ngoại mạng/30 ngày
 • Miễn phí sử dụng 1 tài khoản dịch vụ Nền tảng họp trực tuyến MEET với các quyền lợi tương đương gói cước MMX:
  + Tạo được 01 phòng họp (Host là thuê bao đăng ký)
  + Giới hạn tối đa 100 người tham dự họp
  + Giới hạn thời gian họp tối đa 150 phút/lần họp
  + Các quyền lợi khác: Theo quy định hiện hành của dịch vụ
Xem thêm
6MT120
720000
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày. Hết dung lượng tốc độ cao, dừng truy cập
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 30 phút thoại ngoại mạng/30 ngày
 • Miễn phí data sử dụng dịch vụ Nền tảng họp trực tuyến MEET qua app/web
 • Miễn phí sử dụng 1 tài khoản dịch vụ Nền tảng họp trực tuyến MEET với các quyền lợi tương đương gói cước MMX:
  + Tạo được 01 phòng họp (Host là thuê bao đăng ký)
  + Giới hạn tối đa 100 người tham dự họp
  + Giới hạn thời gian họp tối đa 150 phút/lần họp
  + Các quyền lợi khác: Theo quy định hiện hành của dịch vụ
Xem thêm
9MT120
1080000
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày. Hết dung lượng tốc độ cao, dừng truy cập
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 30 phút thoại ngoại mạng/30 ngày
 • Miễn phí data sử dụng dịch vụ Nền tảng họp trực tuyến MEET qua app/web
 • Miễn phí sử dụng 1 tài khoản dịch vụ Nền tảng họp trực tuyến MEET với các quyền lợi tương đương gói cước MMX:
  + Tạo được 01 phòng họp (Host là thuê bao đăng ký)
  + Giới hạn tối đa 100 người tham dự họp
  + Giới hạn thời gian họp tối đa 150 phút/lần họp
  + Các quyền lợi khác: Theo quy định hiện hành của dịch vụ
Xem thêm
12MT120
1440000
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày. Hết dung lượng tốc độ cao, dừng truy cập
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 30 phút thoại ngoại mạng/30 ngày
 • Miễn phí data sử dụng dịch vụ Nền tảng họp trực tuyến MEET qua app/web
 • Miễn phí sử dụng 1 tài khoản dịch vụ Nền tảng họp trực tuyến MEET với các quyền lợi tương đương gói cước MMX:
  + Tạo được 01 phòng họp (Host là thuê bao đăng ký)
  + Giới hạn tối đa 100 người tham dự họp
  + Giới hạn thời gian họp tối đa 150 phút/lần họp
  + Các quyền lợi khác: Theo quy định hiện hành của dịch vụ
Xem thêm
MT190
190000
 • Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày (60GB/30 ngày). Hết dung lượng tốc độ cao, dừng truy cập
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 80 phút thoại ngoại mạng/30 ngày
 • Miễn phí data sử dụng dịch vụ Nền tảng họp trực tuyến MEET qua app/web
 • Miễn phí data truy cập Youtube và Tiktok qua web/app
 • Miễn phí sử dụng 1 tài khoản dịch vụ Nền tảng họp trực tuyến MEET với các quyền lợi tương đương gói cước MMX:
  + Tạo được 01 phòng họp (Host là thuê bao đăng ký)
  + Giới hạn tối đa 100 người tham dự họp
  + Giới hạn thời gian họp tối đa 150 phút/lần họp
  + Các quyền lợi khác: Theo quy định hiện hành của dịch vụ
Xem thêm
3MT190
570000
 • Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày (180GB/90 ngày). Hết dung lượng tốc độ cao, dừng truy cập
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 80 phút thoại ngoại mạng/30 ngày
 • Miễn phí data sử dụng dịch vụ Nền tảng họp trực tuyến MEET qua app/web
 • Miễn phí data truy cập Youtube và Tiktok qua web/app
 • Miễn phí sử dụng 1 tài khoản dịch vụ Nền tảng họp trực tuyến MEET với các quyền lợi tương đương gói cước MMX:
  + Tạo được 01 phòng họp (Host là thuê bao đăng ký)
  + Giới hạn tối đa 100 người tham dự họp
  + Giới hạn thời gian họp tối đa 150 phút/lần họp
  + Các quyền lợi khác: Theo quy định hiện hành của dịch vụ
Xem thêm
6MT190
1140000
 • Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày (360GB/180 ngày). Hết dung lượng tốc độ cao, dừng truy cập
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 80 phút thoại ngoại mạng/30 ngày
 • Miễn phí data sử dụng dịch vụ Nền tảng họp trực tuyến MEET qua app/web
 • Miễn phí data truy cập Youtube và Tiktok qua web/app
 • Miễn phí sử dụng 1 tài khoản dịch vụ Nền tảng họp trực tuyến MEET với các quyền lợi tương đương gói cước MMX:
  + Tạo được 01 phòng họp (Host là thuê bao đăng ký)
  + Giới hạn tối đa 100 người tham dự họp
  + Giới hạn thời gian họp tối đa 150 phút/lần họp
  + Các quyền lợi khác: Theo quy định hiện hành của dịch vụ
Xem thêm
9MT190
1710000
 • Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày (540GB/270 ngày). Hết dung lượng tốc độ cao, dừng truy cập
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 80 phút thoại ngoại mạng/30 ngày
 • Miễn phí data sử dụng dịch vụ Nền tảng họp trực tuyến MEET qua app/web
 • Miễn phí data truy cập Youtube và Tiktok qua web/app
 • Miễn phí sử dụng 1 tài khoản dịch vụ Nền tảng họp trực tuyến MEET với các quyền lợi tương đương gói cước MMX:
  + Tạo được 01 phòng họp (Host là thuê bao đăng ký)
  + Giới hạn tối đa 100 người tham dự họp
  + Giới hạn thời gian họp tối đa 150 phút/lần họp
  + Các quyền lợi khác: Theo quy định hiện hành của dịch vụ
Xem thêm
12MT190
2280000
 • Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày (720GB/360 ngày). Hết dung lượng tốc độ cao, dừng truy cập
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 80 phút thoại ngoại mạng/30 ngày
 • Miễn phí data sử dụng dịch vụ Nền tảng họp trực tuyến MEET qua app/web
 • Miễn phí data truy cập Youtube và Tiktok qua web/app
 • Miễn phí sử dụng 1 tài khoản dịch vụ Nền tảng họp trực tuyến MEET với các quyền lợi tương đương gói cước MMX:
  + Tạo được 01 phòng họp (Host là thuê bao đăng ký)
  + Giới hạn tối đa 100 người tham dự họp
  + Giới hạn thời gian họp tối đa 150 phút/lần họp
  + Các quyền lợi khác: Theo quy định hiện hành của dịch vụ
Xem thêm
MCD85
85000
 • Miễn phí 01GB data tốc độ cao/ngày (30GB/30 ngày). Dung lượng data không được dùng khi thuê bao chuyển vùng trong nước, quốc tế.
 • - Miễn phí 50GB data tốc độ cao lưu trữ trên ứng dụng mobiCloud/ 30 ngày.
  - Miễn phí data truy cập dịch vụ mobiCloud.
Xem thêm
6MCD85
510000
 • Miễn phí 01GB data tốc độ cao/ngày (180GB/180 ngày). Dung lượng data không được dùng khi thuê bao chuyển vùng trong nước, quốc tế.
 • - Miễn phí 50GB data tốc độ cao lưu trữ trên ứng dụng mobiCloud/ 30 ngày.
  - Miễn phí data truy cập dịch vụ mobiCloud.
Xem thêm
12MCD85
1020000
 • Miễn phí 01GB data tốc độ cao/ngày (360GB/360 ngày). Dung lượng data không được dùng khi thuê bao chuyển vùng trong nước, quốc tế.
 • - Miễn phí 50GB data tốc độ cao lưu trữ trên ứng dụng mobiCloud/ 30 ngày.
  - Miễn phí data truy cập dịch vụ mobiCloud.
Xem thêm
MCD145
145000
 • Miễn phí 02GB data tốc độ cao/ngày (60GB/30 ngày), Dung lượng data không được dùng khi thuê bao chuyển vùng trong nước, quốc tế.
 • - Miễn phí 100GB data lưu trữ trên ứng dụng mobiCloud/30 ngày
  - Miễn phí data truy cập dịch vụ mobiCloud.
Xem thêm
6MCD145
870000
 • Miễn phí 02GB data tốc độ cao/ngày (360GB/180 ngày), Dung lượng data không được dùng khi thuê bao chuyển vùng trong nước, quốc tế.
 • - Miễn phí 100GB data lưu trữ trên ứng dụng mobiCloud/30 ngày
  - Miễn phí data truy cập dịch vụ mobiCloud.
Xem thêm
12MCD145
1740000
 • Miễn phí 02GB data tốc độ cao/ngày (720GB/360 ngày), Dung lượng data không được dùng khi thuê bao chuyển vùng trong nước, quốc tế.
 • - Miễn phí 100GB data lưu trữ trên ứng dụng mobiCloud/30 ngày
  - Miễn phí data truy cập dịch vụ mobiCloud.
Xem thêm
MFC165
165000
 • Miễn phí 02GB data tốc độ cao/ngày (60GB/30 ngày), Phút thoại nội mạng và dung lượng data không được dùng khi thuê bao chuyển vùng trong nước, quốc tế.
 • Miễn phí 10 phút thoại nội mạng/ngày
 • - Miễn phí 100GB data lưu trữ trên ứng dụng mobiCloud/30 ngày
  - Miễn phí data truy cập dịch vụ mobiCloud.
Xem thêm
6MFC165
990000
 • Miễn phí 02GB data tốc độ cao/ngày (360GB/180 ngày), Phút thoại nội mạng và dung lượng data không được dùng khi thuê bao chuyển vùng trong nước, quốc tế.
 • Miễn phí 10 phút thoại nội mạng/ngày
 • - Miễn phí 100GB data lưu trữ trên ứng dụng mobiCloud/30 ngày
  - Miễn phí data truy cập dịch vụ mobiCloud.
Xem thêm
12MFC165
1980000
 • Miễn phí 02GB data tốc độ cao/ngày (720GB/360 ngày), Phút thoại nội mạng và dung lượng data không được dùng khi thuê bao chuyển vùng trong nước, quốc tế.
 • Miễn phí 10 phút thoại gọi nội mạng/ngày.
 • - Miễn phí 100GB data lưu trữ trên ứng dụng mobiCloud/30 ngày
  - Miễn phí data truy cập dịch vụ mobiCloud.
Xem thêm
CF120N
120000
 • Miễn phí 10GB data tốc độ cao/30 ngày data tốc độ cao (120GB/360 ngày). Hết dung lượng tốc độ cao hệ thống tạm khóa Internet
 • Miễn phí 2.000 phút thoại nội mạng/30 ngày.
 • - Miễn phí 20 phút thoại ngoại mạng/30 ngày.
  - Miễn phí gọi nội nhóm.
 • - Miễn phí 2.000 SMS nội mạng/30 ngày (đối với thuê bao chủ nhóm).
  - Miễn phí 1000 SMS nội mạng/30 ngày (đối với thuê bao thành viên khi đăng ký hoặc gia hạn thành công).
 • - Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn; 01 tài khoản xem phim, VOD, kênh truyền hình trong nước (bao gồm chùm kênh VTVCab) trên ClipTV, đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời.
  - Phí thành viên 15.000Đ/30 ngày trừ vào TKC của chủ nhóm, chủ nhóm đăng ký gói cước được miễn phí thành viên. Chu kỳ phí thuê bao thành viên độc lập với chu kỳ gói chính.
Xem thêm
3CF120N
360000
 • Miễn phí 10GB data tốc độ cao/30 ngày data tốc độ cao (120GB/360 ngày). Hết dung lượng tốc độ cao hệ thống tạm khóa Internet
 • Miễn phí 2.000 phút thoại nội mạng/30 ngày.
 • - Miễn phí 20 phút thoại ngoại mạng/30 ngày.
  - Miễn phí gọi nội nhóm.
 • - Miễn phí 2.000 SMS nội mạng/30 ngày (đối với thuê bao chủ nhóm).
  - Miễn phí 1000 SMS nội mạng/30 ngày (đối với thuê bao thành viên khi đăng ký hoặc gia hạn thành công).
 • - Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn; 01 tài khoản xem phim, VOD, kênh truyền hình trong nước (bao gồm chùm kênh VTVCab) trên ClipTV, đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời.
  - Phí thành viên 15.000Đ/30 ngày trừ vào TKC của chủ nhóm, chủ nhóm đăng ký gói cước được miễn phí thành viên. Chu kỳ phí thuê bao thành viên độc lập với chu kỳ gói chính.
Xem thêm
6CF120N
720000
 • Miễn phí 10GB data tốc độ cao/30 ngày data tốc độ cao (120GB/360 ngày). Hết dung lượng tốc độ cao hệ thống tạm khóa Internet
 • Miễn phí 2.000 phút thoại nội mạng/30 ngày.
 • - Miễn phí 20 phút thoại ngoại mạng/30 ngày.
  - Miễn phí gọi nội nhóm.
 • - Miễn phí 2.000 SMS nội mạng/30 ngày (đối với thuê bao chủ nhóm).
  - Miễn phí 1000 SMS nội mạng/30 ngày (đối với thuê bao thành viên khi đăng ký hoặc gia hạn thành công).
 • - Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn; 01 tài khoản xem phim, VOD, kênh truyền hình trong nước (bao gồm chùm kênh VTVCab) trên ClipTV, đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời.
  - Phí thành viên 15.000Đ/30 ngày trừ vào TKC của chủ nhóm, chủ nhóm đăng ký gói cước được miễn phí thành viên. Chu kỳ phí thuê bao thành viên độc lập với chu kỳ gói chính.
Xem thêm
12CF120N
1440000
 • Miễn phí 10GB data tốc độ cao/30 ngày data tốc độ cao (120GB/360 ngày). Hết dung lượng tốc độ cao hệ thống tạm khóa Internet
 • Miễn phí 2.000 phút thoại nội mạng/30 ngày.
 • - Miễn phí 20 phút thoại ngoại mạng/30 ngày.
  - Miễn phí gọi nội nhóm.
 • - Miễn phí 2.000 SMS nội mạng/30 ngày (đối với thuê bao chủ nhóm).
  - Miễn phí 1000 SMS nội mạng/30 ngày (đối với thuê bao thành viên khi đăng ký hoặc gia hạn thành công).
 • - Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn; 01 tài khoản xem phim, VOD, kênh truyền hình trong nước (bao gồm chùm kênh VTVCab) trên ClipTV, đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời.
  - Phí thành viên 15.000Đ/30 ngày trừ vào TKC của chủ nhóm, chủ nhóm đăng ký gói cước được miễn phí thành viên. Chu kỳ phí thuê bao thành viên độc lập với chu kỳ gói chính.
Xem thêm
TIK10
10000
 • Miễn phí Tiktok- không giới hạn dung lượng data truy cập ứng dụng
Xem thêm
YT10
10000
 • Miễn phí YouTube - không giới hạn dung lượng data truy cập ứng dụng
Xem thêm
FB10
10000
 • Miễn phí Facebook - không giới hạn dung lượng data truy cập ứng dụng và nhắn tin Messenger (không bao gồm thoại và video call).
Xem thêm
IN10
10000
 • Miễn phí Instagram - không giới hạn dung lượng data truy cập ứng dụng.
Xem thêm
NF10
10000
 • Miễn phí Netfix - không giới hạn dung lượng data truy cập ứng dụng
Xem thêm
SPY10
10000
 • Miễn phí Spotify - không giới hạn dung lượng data truy cập ứng dụng
Xem thêm
Fp10
10000
 • Miễn phí FPT Play - không giới hạn dung lượng data truy cập ứng dụng
Xem thêm
KP10
10000
 • Miễn phí K+ - không giới hạn dung lượng data truy cập ứng dụng
Xem thêm
NCT10
10000
 • Miễn phí nhaccuatui - không giới hạn dung lượng data truy cập ứng dụng
Xem thêm
TK135
135000
 • Miễn phí 7GB data tốc độ cao/ngày (210GB/30 ngày)
Xem thêm
3TK135
405000
 • Miễn phí 7GB data tốc độ cao/ngày (630GB/90 ngày)
Xem thêm
6TK135
810000
 • Miễn phí 8GB data tốc độ cao/ngày (1440GB/180 ngày)
Xem thêm
12TK135
1620000
 • Miễn phí 9GB data tốc độ cao/ngày (3240GB/360 ngày)
Xem thêm
TK159
159000
 • Miễn phí 6GB data tốc độ cao/ngày (180GB/30 ngày)
 • Miễn phí 100 phút ngoại mạng/30 ngày
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng <10 phút (tối đa 1.000 phút)/30 ngày
 • Miễn phí data truy cập IP Facebook, Youtube trong 01 tháng
Xem thêm
3TK159
477000
 • Miễn phí 6GB data tốc độ cao/ngày (540GB/90 ngày)
 • Miễn phí 100 phút ngoại mạng/30 ngày
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng <10 phút (tối đa 1.000 phút)/30 ngày
 • Miễn phí data truy cập IP Facebook, Youtube trong 03 tháng
Xem thêm
6TK159
954000
 • Miễn phí 7GB data tốc độ cao/ngày (1260GB/180 ngày)
 • Miễn phí 150 phút ngoại mạng/30 ngày
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng <10 phút (tối đa 1500 phút)/30 ngày
 • Miễn phí data truy cập IP Facebook, Youtube trong 06 tháng
Xem thêm
12TK159
1908000
 • Miễn phí 8GB data tốc độ cao/ngày (2880GB/360 ngày)
 • Miễn phí 200 phút ngoại mạng/30 ngày
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng <10 phút (tối đa 1500 phút)/30 ngày
 • Miễn phí data truy cập IP Facebook, Youtube trong 12 tháng
Xem thêm
TK219
219000
 • Miễn phí 9GB data tốc độ cao/ngày (270GB/30 ngày)
 • Miễn phí 150 phút ngoại mạng/30 ngày
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng <10 phút (tối đa 1500 phút)/30 ngày
 • Miễn phí data truy cập IP Facebook, Youtube trong 01 tháng
Xem thêm
3TK219
657000
 • Miễn phí 9GB data tốc độ cao/ngày 810GB/90 ngày)
 • Miễn phí 150 phút ngoại mạng/30 ngày
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng <10 phút (tối đa 1500 phút)/30 ngày
 • Miễn phí data truy cập IP Facebook, Youtube trong 03 tháng
Xem thêm
6TK219
1314000
 • Miễn phí 10GB data tốc độ cao/ngày (1800GB/180 ngày)
 • Miễn phí 200 phút ngoại mạng/30 ngày
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng <10 phút (tối đa 2000 phút)/30 ngày
 • Miễn phí data truy cập IP Facebook, Youtube trong 06 tháng
Xem thêm
12TK219
2628000
 • Miễn phí 12GB data tốc độ cao/ngày (4320GB/360 ngày)
 • Miễn phí 250 phút ngoại mạng/30 ngày
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng <10 phút (tối đa 2000 phút)/30 ngày
 • Miễn phí data truy cập IP Facebook, Youtube trong 12 tháng
Xem thêm
3NCT85
255000
 • Miễn phí 01GB data tốc độ cao/ngày (90GB/90 ngày)
 • + Miễn phí data truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui.
  + Tặng Tài khoản VIP NhacCuaTui
Xem thêm
6NCT85
510000
 • Miễn phí 01GB data tốc độ cao/ngày (180GB/180 ngày)
 • + Miễn phí data truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui.
  + Tặng Tài khoản VIP NhacCuaTui
Xem thêm
12NCT85
1020000
 • Miễn phí 01GB data tốc độ cao/ngày (360GB/360 ngày)
 • + Miễn phí data truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui.
  + Tặng Tài khoản VIP NhacCuaTui
Xem thêm
3TA90
270000
 • Miễn phí 01GB data tốc độ cao/ngày (30GB/30 ngày)
 • Miễn phí 01 tài khoản Tiếng Anh cơ bản trên hệ sinh thái mobiEdu:
  + Luyện thi chứng chỉ IETLS với công nghệ hỗ trợ ChatGPT tại https://ielts.mobiedu.vn
  + Học tiếng Anh HiClass khóa cơ bản theo chương trình cho học sinh THPT tại https://hiclass.vn
Xem thêm
6TA90
540000
 • Miễn phí 01GB data tốc độ cao/ngày (180GB/180 ngày)
 • Miễn phí 01 tài khoản Tiếng Anh cơ bản trên hệ sinh thái mobiEdu:
  + Luyện thi chứng chỉ IETLS với công nghệ hỗ trợ ChatGPT tại https://ielts.mobiedu.vn
  + Học tiếng Anh HiClass khóa cơ bản theo chương trình cho học sinh THPT tại https://hiclass.vn
Xem thêm
12TA90
1080000
 • Miễn phí 01GB data tốc độ cao/ngày (360GB/360 ngày)
 • Miễn phí 01 tài khoản Tiếng Anh cơ bản trên hệ sinh thái mobiEdu:
  + Luyện thi chứng chỉ IETLS với công nghệ hỗ trợ ChatGPT tại https://ielts.mobiedu.vn
  + Học tiếng Anh HiClass khóa cơ bản theo chương trình cho học sinh THPT tại https://hiclass.vn
Xem thêm
3LT90
270000
 • Miễn phí 01GB data tốc độ cao/ngày (90GB/90 ngày)
 • Miễn phí 01 tài khoản sử dụng không giới hạn nội dung trên https://luyenthi123.com
Xem thêm
6LT90
540000
 • Miễn phí 01GB data tốc độ cao/ngày (180GB/180 ngày)
 • Miễn phí 01 tài khoản sử dụng không giới hạn nội dung trên https://luyenthi123.com
Xem thêm
12LT90
1080000
 • Miễn phí 01GB data tốc độ cao/ngày (360GB/360 ngày)
 • Miễn phí 01 tài khoản sử dụng không giới hạn nội dung trên https://luyenthi123.com
Xem thêm
3OF90
270000
 • Miễn phí 01GB data tốc độ cao/ngày (90GB/90 ngày)
 • Miễn phí 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu
Xem thêm
6OF90
540000
 • Miễn phí 01GB data tốc độ cao/ngày (180GB/180 ngày)
 • Miễn phí 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu
Xem thêm
12OF90
1080000
 • Miễn phí 01GB data tốc độ cao/ngày (360GB/360 ngày)
 • Miễn phí 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu
Xem thêm
3ED90
270000
 • Miễn phí 01GB data tốc độ cao/ngày (90GB/90 ngày)
 • Miễn phí 01 tài khoản Ôn tập dịch vụ mobiEdu (gói cơ bản, chỉ được chọn khối lớp):
  + Ôn tập củng cố kiến thức trên hệ thống mobistudy.vn dành cho học sinh từ lớp 1-12.
  + Thi thử và được gợi ý các trường có khả năng đỗ trên hệ thống: thithu.mobiedu.vn;
  + Hỗ trợ học tập và ôn luyện với công nghệ ChatGPT
Xem thêm
6ED90
540000
 • Miễn phí 01GB data tốc độ cao/ngày (180GB/180 ngày)
 • Miễn phí 01 tài khoản Ôn tập dịch vụ mobiEdu (gói cơ bản, chỉ được chọn khối lớp):
  + Ôn tập củng cố kiến thức trên hệ thống mobistudy.vn dành cho học sinh từ lớp 1-12.
  + Thi thử và được gợi ý các trường có khả năng đỗ trên hệ thống: thithu.mobiedu.vn;
  + Hỗ trợ học tập và ôn luyện với công nghệ ChatGPT
Xem thêm
12ED90
1080000
 • Miễn phí 01GB data tốc độ cao/ngày (360GB/360 ngày)
 • Miễn phí 01 tài khoản Ôn tập dịch vụ mobiEdu (gói cơ bản, chỉ được chọn khối lớp):
  + Ôn tập củng cố kiến thức trên hệ thống mobistudy.vn dành cho học sinh từ lớp 1-12.
  + Thi thử và được gợi ý các trường có khả năng đỗ trên hệ thống: thithu.mobiedu.vn;
  + Hỗ trợ học tập và ôn luyện với công nghệ ChatGPT
Xem thêm
MFY200
200000
 • Miễn phí 100GB data tốc độ cao/chu kỳ
 • Miễn phí 250 phút thoại ngoại mạng/30 ngày
 • Miễn phí 500 phút thoại nội mạng/30 ngày
 • Miễn phí truy cập Facebook, YouTube cho thuê bao trưởng nhóm
Xem thêm
6MFY200
1200000
 • Miễn phí 100GB data tốc độ cao/30 ngày (600GB/180 ngày)
 • Miễn phí 250 phút thoại ngoại mạng/30 ngày
 • Miễn phí 2000 phút thoại nội mạng/30 ngày
 • Miễn phí truy cập Facebook, YouTube cho thuê bao trưởng nhóm
Xem thêm
12MFY200
2400000
 • Miễn phí 100GB data tốc độ cao/30 ngày (1200GB/360 ngày)
 • Miễn phí 250 phút thoại ngoại mạng/30 ngày
 • Miễn phí 2500 phút thoại nội mạng/30 ngày
 • Miễn phí truy cập Facebook, YouTube cho thuê bao trưởng nhóm
Xem thêm
24MFY200
4800000
 • Miễn phí 100GB data tốc độ cao/30 ngày (2400GB/720 ngày)
 • Miễn phí 250 phút thoại ngoại mạng/30 ngày
 • Miễn phí 3000 phút thoại nội mạng/30 ngày
 • Miễn phí truy cập Facebook, YouTube cho thuê bao trưởng nhóm
Xem thêm
MFY
200000
 • Miễn phí 200GB data tốc độ cao/30 ngày
 • Miễn phí truy cập Facebook, YouTube cho thuê bao trưởng nhóm
Xem thêm
6MFY
1200000
 • Miễn phí 250GB data tốc độ cao/30 ngày (1500GB/180 ngày)
 • Miễn phí truy cập Facebook, YouTube cho thuê bao trưởng nhóm
Xem thêm
12MFY
2400000
 • Miễn phí 300GB data tốc độ cao/30 ngày (3600GB/360 ngày)
 • Miễn phí truy cập Facebook, YouTube cho thuê bao trưởng nhóm
Xem thêm
24MFY
4800000
 • Miễn phí 400GB data tốc độ cao/30 ngày (9.600GB/720 ngày)
 • Miễn phí truy cập Facebook, YouTube cho thuê bao trưởng nhóm
Xem thêm
MCL30
12000
 • Miễn phí 30GB dung lượng lưu trữ
 • Miễn phí data truy cập dịch vụ mobiCloud
Xem thêm
MCL50
18000
 • Miễn phí 50GB dung lượng lưu trữ
 • Miễn phí data truy cập dịch vụ mobiCloud
Xem thêm
MCL100
40000
 • Miễn phí 100GB dung lượng lưu trữ
 • Miễn phí data truy cập dịch vụ mobiCloud
Xem thêm
MCL200
70000
 • Miễn phí 100GB dung lượng lưu trữ
 • Miễn phí data truy cập dịch vụ mobiCloud
Xem thêm
MCL500
174000
 • Miễn phí 500GB dung lượng lưu trữ
 • Miễn phí data truy cập dịch vụ mobiCloud
Xem thêm
MCB2
100000
 • Miễn phí 50GB dung lượng lưu trữ
 • Miễn phí 100 phút gọi nội mạng
 • Miễn phí 3GB data tốc độ cao. Hết dung lượng tốc độ cao hệ thống dừng kết nối internet
 • Miễn phí data truy cập dịch vụ mobiCloud
 • Số phút thoại nội mạng và dung lượng data không được dùng khi thuê bao chuyển vùng trong nước, quốc tế
Xem thêm
MCB3
140000
 • Miễn phí 100GB dung lượng lưu trữ
 • Miễn phí 120 phút gọi nội mạng
 • Miễn phí 4GB data tốc độ cao. Hết dung lượng tốc độ cao hệ thống dừng kết nối internet
 • Miễn phí data truy cập dịch vụ mobiCloud
 • Số phút thoại nội mạng và dung lượng data không được dùng khi thuê bao chuyển vùng trong nước, quốc tế
Xem thêm
MCB4
200000
 • Miễn phí 200GB dung lượng lưu trữ
 • Miễn phí 200 phút gọi nội mạng
 • Miễn phí 6,5GB data tốc độ cao. Hết dung lượng tốc độ cao hệ thống dừng kết nối internet
 • Miễn phí data truy cập dịch vụ mobiCloud
 • Số phút thoại nội mạng và dung lượng data không được dùng khi thuê bao chuyển vùng trong nước, quốc tế
Xem thêm
MCB5
75000
 • Miễn phí 30GB dung lượng lưu trữ
 • Miễn phí 6GB data tốc độ cao. Hết dung lượng tốc độ cao hệ thống dừng kết nối internet
 • Dung lượng data không được dùng khi thuê bao chuyển vùng trong nước, quốc tế
 • Miễn phí data truy cập dịch vụ mobiCloud
Xem thêm
MCB6
100000
 • Miễn phí 50GB dung lượng lưu trữ
 • Miễn phí 8GB data tốc độ cao. Hết dung lượng tốc độ cao hệ thống dừng kết nối internet
 • Dung lượng data không được dùng khi thuê bao chuyển vùng trong nước, quốc tế
 • Miễn phí data truy cập dịch vụ mobiCloud
Xem thêm
MCB7
145000
 • Miễn phí 100GB dung lượng lưu trữ
 • Miễn phí 10GB data tốc độ cao. Hết dung lượng tốc độ cao hệ thống dừng kết nối internet
 • Dung lượng data không được dùng khi thuê bao chuyển vùng trong nước, quốc tế
 • Miễn phí data truy cập dịch vụ mobiCloud
Xem thêm
MCB8
240000
 • Miễn phí 200GB dung lượng lưu trữ
 • Miễn phí 18GB data tốc độ cao. Hết dung lượng tốc độ cao hệ thống dừng kết nối internet
 • Dung lượng data không được dùng khi thuê bao chuyển vùng trong nước, quốc tế
 • Miễn phí data truy cập dịch vụ mobiCloud
Xem thêm
ED70
70000
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (30GB/30 ngày). Hết dung lượng tốc độ cao, hệ thống dừng kết nối Internet.
 • Miễn phí một tài khoản dịch vụ mobiEdu (gói cơ bản, chỉ được chọn 1 khối lớp):
  + Ôn tập củng cố kiến thức trên hệ thống mobistudy.vn dành cho học sinh từ lớp 1-12
  + Thi thử và được gợi ý các trường có khả năng đỗ trên hệ thống: thithu.mobiedu.vn
  + Hỗ trợ học tập và ôn luyện với công nghệ ChatGPT.
Xem thêm
3ED70
210000
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (90GB/90 ngày). Hết dung lượng tốc độ cao, hệ thống dừng kết nối Internet.
 • Miễn phí một tài khoản dịch vụ mobiEdu (gói cơ bản, chỉ được chọn 1 khối lớp):
  + Ôn tập củng cố kiến thức trên hệ thống mobistudy.vn dành cho học sinh từ lớp 1-12
  + Thi thử và được gợi ý các trường có khả năng đỗ trên hệ thống: thithu.mobiedu.vn
  + Hỗ trợ học tập và ôn luyện với công nghệ ChatGPT.
Xem thêm
6ED70
420000
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (180GB/180 ngày). Hết dung lượng tốc độ cao, hệ thống dừng kết nối Internet.
 • Miễn phí một tài khoản dịch vụ mobiEdu (gói cơ bản, chỉ được chọn 1 khối lớp):
  + Ôn tập củng cố kiến thức trên hệ thống mobistudy.vn dành cho học sinh từ lớp 1-12
  + Thi thử và được gợi ý các trường có khả năng đỗ trên hệ thống: thithu.mobiedu.vn
  + Hỗ trợ học tập và ôn luyện với công nghệ ChatGPT.
Xem thêm
12ED70
840000
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (360GB/360 ngày). Hết dung lượng tốc độ cao, hệ thống dừng kết nối Internet.
 • Miễn phí một tài khoản dịch vụ mobiEdu (gói cơ bản, chỉ được chọn 1 khối lớp):
  + Ôn tập củng cố kiến thức trên hệ thống mobistudy.vn dành cho học sinh từ lớp 1-12
  + Thi thử và được gợi ý các trường có khả năng đỗ trên hệ thống: thithu.mobiedu.vn
  + Hỗ trợ học tập và ôn luyện với công nghệ ChatGPT.
Xem thêm
OFF70
70000
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (30GB/30 ngày). Hết dung lượng tốc độ cao, hệ thống dừng kết nối Internet.
 • Miễn phí 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu.
Xem thêm
3OFF70
210000
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (90GB/90 ngày). Hết dung lượng tốc độ cao, hệ thống dừng kết nối Internet.
 • Miễn phí 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu.
Xem thêm
6OFF70
420000
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (180GB/180 ngày). Hết dung lượng tốc độ cao, hệ thống dừng kết nối Internet.
 • Miễn phí 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu.
Xem thêm
12OFF70
840000
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (360GB/360 ngày). Hết dung lượng tốc độ cao, hệ thống dừng kết nối Internet.
 • Miễn phí 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu.
Xem thêm
TA70
70000
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (30GB/30 ngày). Hết dung lượng tốc độ cao, hệ thống dừng kết nối Internet.
 • Miễn phí 01 tài khoản Tiếng Anh cơ bản trên hệ sinh thái mobiEdu:
  + Luyện thi chứng chỉ IETLS với công nghệ hỗ trợ ChatGPT tại https://ielts.mobiedu.vn
  + Học tiếng Anh HiClass khóa cơ bản theo chương trình cho học sinh THPT tại https://hiclass.vn
Xem thêm
3TA70
210000
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (90GB/90 ngày). Hết dung lượng tốc độ cao, hệ thống dừng kết nối Internet.
 • Miễn phí 01 tài khoản Tiếng Anh cơ bản trên hệ sinh thái mobiEdu:
  + Luyện thi chứng chỉ IETLS với công nghệ hỗ trợ ChatGPT tại https://ielts.mobiedu.vn
  + Học tiếng Anh HiClass khóa cơ bản theo chương trình cho học sinh THPT tại https://hiclass.vn
Xem thêm
6TA70
420000
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (180GB/180 ngày). Hết dung lượng tốc độ cao, hệ thống dừng kết nối Internet.
 • Miễn phí 01 tài khoản Tiếng Anh cơ bản trên hệ sinh thái mobiEdu:
  + Luyện thi chứng chỉ IETLS với công nghệ hỗ trợ ChatGPT tại https://ielts.mobiedu.vn
  + Học tiếng Anh HiClass khóa cơ bản theo chương trình cho học sinh THPT tại https://hiclass.vn
Xem thêm
12TA70
840000
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (360GB/360 ngày). Hết dung lượng tốc độ cao, hệ thống dừng kết nối Internet.
 • Miễn phí 01 tài khoản Tiếng Anh cơ bản trên hệ sinh thái mobiEdu:
  + Luyện thi chứng chỉ IETLS với công nghệ hỗ trợ ChatGPT tại https://ielts.mobiedu.vn
  + Học tiếng Anh HiClass khóa cơ bản theo chương trình cho học sinh THPT tại https://hiclass.vn
Xem thêm
LT70
70000
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (30GB/30 ngày). Hết dung lượng tốc độ cao, hệ thống dừng kết nối Internet.
 • Miễn phí 01 tài khoản luyện thi trên trang luyenthi123.com dành cho học sinh lớp 1- lớp 12
  + Kho thư viện đồ sộ, hơn 60.000 bài tập phong phú
  + Đa dạng các môn, hình ảnh, video hướng dẫn giải - chữa chi tiết
Xem thêm
3LT70
210000
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (90GB/90 ngày). Hết dung lượng tốc độ cao, hệ thống dừng kết nối Internet.
 • Miễn phí 01 tài khoản luyện thi trên trang luyenthi123.com dành cho học sinh lớp 1- lớp 12
  + Kho thư viện đồ sộ, hơn 60.000 bài tập phong phú
  + Đa dạng các môn, hình ảnh, video hướng dẫn giải - chữa chi tiết
Xem thêm
6LT70
420000
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (180GB/180 ngày). Hết dung lượng tốc độ cao, hệ thống dừng kết nối Internet.
 • Miễn phí 01 tài khoản luyện thi trên trang luyenthi123.com dành cho học sinh lớp 1- lớp 12
  + Kho thư viện đồ sộ, hơn 60.000 bài tập phong phú
  + Đa dạng các môn, hình ảnh, video hướng dẫn giải - chữa chi tiết
Xem thêm
12LT70
840000
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (360GB/360 ngày). Hết dung lượng tốc độ cao, hệ thống dừng kết nối Internet.
 • Miễn phí 01 tài khoản luyện thi trên trang luyenthi123.com dành cho học sinh lớp 1- lớp 12
  + Kho thư viện đồ sộ, hơn 60.000 bài tập phong phú
  + Đa dạng các môn, hình ảnh, video hướng dẫn giải - chữa chi tiết
Xem thêm
HM70
70000
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (30GB/30 ngày). Hết dung lượng tốc độ cao, hệ thống dừng kết nối Internet.
 • Miễn phí 01 tài khoản học mãi dịch vụ MobiEdu.
Xem thêm
3HM70
210000
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (90GB/90 ngày). Hết dung lượng tốc độ cao, hệ thống dừng kết nối Internet.
 • Miễn phí 01 tài khoản học mãi dịch vụ MobiEdu.
Xem thêm
6HM70
420000
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (180GB/180 ngày). Hết dung lượng tốc độ cao, hệ thống dừng kết nối Internet.
 • Miễn phí 01 tài khoản học mãi dịch vụ MobiEdu.
Xem thêm
12HM70
840000
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (360GB/360 ngày). Hết dung lượng tốc độ cao, hệ thống dừng kết nối Internet.


 • Miễn phí 01 tài khoản học mãi dịch vụ MobiEdu.
Xem thêm
CT70
70000
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (30GB/30 ngày). Hết dung lượng tốc độ cao, hệ thống dừng kết nối Internet.
 • Không tính phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn; 01 tài khoản xem phim, VOD, kênh truyền hình trong nước (bao gồm chùm kênh VTVCab) trên ClipTV, đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời.
Xem thêm
3CT70
210000
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (90GB/90 ngày). Hết dung lượng tốc độ cao, hệ thống dừng kết nối Internet.
 • Không tính phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn; 01 tài khoản xem phim, VOD, kênh truyền hình trong nước (bao gồm chùm kênh VTVCab) trên ClipTV, đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời.
Xem thêm
6CT70
420000
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (180GB/180 ngày). Hết dung lượng tốc độ cao, hệ thống dừng kết nối Internet.
 • Không tính phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn; 01 tài khoản xem phim, VOD, kênh truyền hình trong nước (bao gồm chùm kênh VTVCab) trên ClipTV, đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời.
Xem thêm
12CT70
840000
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (360GB/360 ngày). Hết dung lượng tốc độ cao, hệ thống dừng kết nối Internet.
 • Không tính phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn; 01 tài khoản xem phim, VOD, kênh truyền hình trong nước (bao gồm chùm kênh VTVCab) trên ClipTV, đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời.
Xem thêm
CTS90
90000
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (30GB/30 ngày). Hết dung lượng tốc độ cao, hệ thống dừng kết nối Internet.
 • Không tính phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn; 01 tài khoản xem phim, VOD, kênh truyền hình trong nước (bao gồm chùm kênh VTVCab), quốc tế (trừ kênh HBO, Cinemax) trên ClipTV, đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời.
Xem thêm
3CTS90
270000
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (90GB/90 ngày). Hết dung lượng tốc độ cao, hệ thống dừng kết nối Internet.
 • Không tính phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn; 01 tài khoản xem phim, VOD, kênh truyền hình trong nước (bao gồm chùm kênh VTVCab), quốc tế (trừ kênh HBO, Cinemax) trên ClipTV, đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời.
Xem thêm
6CTS90
540000
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (180GB/180 ngày). Hết dung lượng tốc độ cao, hệ thống dừng kết nối Internet.
 • Không tính phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn; 01 tài khoản xem phim, VOD, kênh truyền hình trong nước (bao gồm chùm kênh VTVCab), quốc tế (trừ kênh HBO, Cinemax) trên ClipTV, đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời.
Xem thêm
12CTS90
1080000
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (360GB/360 ngày). Hết dung lượng tốc độ cao, hệ thống dừng kết nối Internet.


 • Không tính phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn; 01 tài khoản xem phim, VOD, kênh truyền hình trong nước (bao gồm chùm kênh VTVCab), quốc tế (trừ kênh HBO, Cinemax) trên ClipTV, đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời.
Xem thêm
HBOV
100000
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (30GB/30 ngày). Hết dung lượng tốc độ cao, hệ thống dừng kết nối Internet.
 • Không tính phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn; 01 tài khoản xem phim, VOD, kênh truyền hình trong nước (bao gồm chùm kênh VTVCab), quốc tế, HBO, Cinemax trên ClipTV, đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời và 1 thiết bị đối với các nội dung của HBO,
  Cinemax.
Xem thêm
3HBOV
300000
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (90GB/90 ngày). Hết dung lượng tốc độ cao, hệ thống dừng kết nối Internet.
 • Không tính phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn; 01 tài khoản xem phim, VOD, kênh truyền hình trong nước (bao gồm chùm kênh VTVCab), quốc tế, HBO, Cinemax trên ClipTV, đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời và 1 thiết bị đối với các nội dung của HBO,
  Cinemax.
Xem thêm
6HBOV
600000
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (180GB/180 ngày). Hết dung lượng tốc độ cao, hệ thống dừng kết nối Internet.
 • Không tính phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn; 01 tài khoản xem phim, VOD, kênh truyền hình trong nước (bao gồm chùm kênh VTVCab), quốc tế, HBO, Cinemax trên ClipTV, đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời và 1 thiết bị đối với các nội dung của HBO,
  Cinemax.
Xem thêm
12HBOV
1200000
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (360GB/360 ngày). Hết dung lượng tốc độ cao, hệ thống dừng kết nối Internet.
 • Không tính phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn; 01 tài khoản xem phim, VOD, kênh truyền hình trong nước (bao gồm chùm kênh VTVCab), quốc tế, HBO, Cinemax trên ClipTV, đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời và 1 thiết bị đối với các nội dung của HBO,
  Cinemax.
Xem thêm
AG70
70000
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (30GB/30 ngày). Hết dung lượng tốc độ cao, hệ thống dừng kết nối Internet.
 • Miễn phí 1 tài khoản dịch vụ mobiAgri với quyền lợi trải nghiệm các tính năng:
  + Khuyến cáo nông vụ: khuyến cáo về canh tác, sâu bệnh dịch hại theo khu vực khách hàng sinh sống đi kèm thời tiết.
  + Điểm tin thị trường: Giá cả thị trường theo vùng miền và tin tức nông nghiệp
  + 30 phút gọi chuyên gia trên ứng dụng mobiAgri mỗi ngày
  + Chuẩn đoán sâu bệnh hại, dữ liệu cây trồng, thời tiết,…
Xem thêm
3AG70
210000
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (90GB/90 ngày). Hết dung lượng tốc độ cao, hệ thống dừng kết nối Internet.
 • Miễn phí 1 tài khoản dịch vụ mobiAgri với quyền lợi trải nghiệm các tính năng:
  + Khuyến cáo nông vụ: khuyến cáo về canh tác, sâu bệnh dịch hại theo khu vực khách hàng sinh sống đi kèm thời tiết.
  + Điểm tin thị trường: Giá cả thị trường theo vùng miền và tin tức nông nghiệp
  + 30 phút gọi chuyên gia trên ứng dụng mobiAgri mỗi ngày
  + Chuẩn đoán sâu bện hại, dữ liệu cây trồng, thời tiết,…
Xem thêm
6AG70
420000
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (180GB/180 ngày). Hết dung lượng tốc độ cao, hệ thống dừng kết nối Internet.
 • Miễn phí 1 tài khoản dịch vụ mobiAgri với quyền lợi trải nghiệm các tính năng:
  + Khuyến cáo nông vụ: khuyến cáo về canh tác, sâu bệnh dịch hại theo khu vực khách hàng sinh sống đi kèm thời tiết.
  + Điểm tin thị trường: Giá cả thị trường theo vùng miền và tin tức nông nghiệp
  + 30 phút gọi chuyên gia trên ứng dụng mobiAgri mỗi ngày
  + Chuẩn đoán sâu bện hại, dữ liệu cây trồng, thời tiết,…
Xem thêm
12AG70
840000
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (360GB/360 ngày). Hết dung lượng tốc độ cao, hệ thống dừng kết nối Internet.
 • Miễn phí 1 tài khoản dịch vụ mobiAgri với quyền lợi trải nghiệm các tính năng:
  + Khuyến cáo nông vụ: khuyến cáo về canh tác, sâu bệnh dịch hại theo khu vực khách hàng sinh sống đi kèm thời tiết.
  + Điểm tin thị trường: Giá cả thị trường theo vùng miền và tin tức nông nghiệp
  + 30 phút gọi chuyên gia trên ứng dụng mobiAgri mỗi ngày
  + Chuẩn đoán sâu bện hại, dữ liệu cây trồng, thời tiết,…
Xem thêm
D10
10000
 • Miễn phí 8GB data tốc độ cao/ngày
Xem thêm
V70
70000
 • Miễn phí 8GB data tốc độ cao/ngày truy cập Internet (56GB/7 ngày). Hết dung lượng ngắt kết nối.
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút/ngày (trong nước. không roaming)
 • Miễn phí 05 phút/ngày gọi ngoại mạng (trong nước). (35 phút/7 ngày)
 • Miễn phí nhắn tin nội mạng
 • Tặng 01 tài khoản xem gói VieON Family (VIP + chùm kênh VTVCab) đăng nhập 5 thiết bị và xem đồng thời 2 thiết bị
Xem thêm
6MFY99
594000
 • Miễn phí 10GB data tốc độ cao/chu kỳ (60GB/180 ngày)
 • Miễn phí 200 phút thoại nội mạng/chu kỳ (1200 phút thoại nội mạng/180 ngày)
 • Miễn phí 60 phút thoại ngoại mạng/chu kỳ (360 phút thoại ngoại mạng/180 ngày)
 • 6MFY99
Xem thêm
12MFY99
1188000
 • Miễn phí 10GB data tốc độ cao/chu kỳ (120GB/360 ngày)
 • Miễn phí 60 phút thoại ngoại mạng/chu kỳ (720 phút thoại ngoại mạng/360 ngày)
 • Miễn phí 200 phút thoại nội mạng/chu kỳ (2400 phút thoại nội mạng/360 ngày)
 • Miễn phí gọi nội nhóm
Xem thêm
V12
12000
 • Miễn phí 8GB data tốc độ cao/ngày truy cập Internet. Hết dung lượng ngắt kết nối.
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút (trong nước. không roaming)
 • Miễn phí 05 phút/ngày gọi ngoại mạng (trong nước)
 • Miễn phí nhắn tin nội mạng
 • Tặng 01 tài khoản xem gói VieON Family (VIP + chùm kênh VTVCab) đăng nhập 5 thiết bị và xem đồng thời 2 thiết bị.
Xem thêm
MS70
70000
 • Miễn phí 01GB data tốc độ cao/ngày (30GB/30 ngày)
 • Miễn phí data sử dụng dịch vụ MEET qua app/web
 • Miễn phí 01 tài khoản tạo phòng họp trên nền tảng MEET gói MMX với quyền lợi:
  - Tối đa 100 người tham gia
  - Thời gian họp lên đến 150 phút/lần họp
Xem thêm
3MS70
210000
 • Miễn phí 01GB data tốc độ cao/ngày (90GB/90 ngày)
 • Miễn phí data sử dụng dịch vụ MEET qua app/web
 • Miễn phí 01 tài khoản tạo phòng họp trên nền tảng MEET gói MMX với quyền lợi:
  - Tối đa 100 người tham gia
  - Thời gian họp lên đến 150 phút/lần họp
Xem thêm
6MS70
420000
 • Miễn phí 01GB data tốc độ cao/ngày (180GB/180 ngày)
 • Miễn phí data sử dụng dịch vụ MEET qua app/web
 • Miễn phí 01 tài khoản tạo phòng họp trên nền tảng MEET gói MMX với quyền lợi:
  - Tối đa 100 người tham gia
  - Thời gian họp lên đến 150 phút/lần họp
Xem thêm
9MS70
630000
 • Miễn phí 01GB data tốc độ cao/ngày (270GB/270 ngày)
 • Miễn phí data sử dụng dịch vụ MEET qua app/web
 • Miễn phí 01 tài khoản tạo phòng họp trên nền tảng MEET gói MMX với quyền lợi:
  - Tối đa 100 người tham gia
  - Thời gian họp lên đến 150 phút/lần họp
Xem thêm
12MS70
840000
 • Miễn phí 01GB data tốc độ cao/ngày (360GB/360 ngày)
 • Miễn phí data sử dụng dịch vụ MEET qua app/web
 • Miễn phí 01 tài khoản tạo phòng họp trên nền tảng MEET gói MMX với quyền lợi:
  - Tối đa 100 người tham gia
  - Thời gian họp lên đến 150 phút/lần họp
Xem thêm
MS80
80000
 • Miễn phí 01GB data tốc độ cao/ngày (30GB/30 ngày)
 • Miễn phí data truy cập TikTok
 • Miễn phí data sử dụng dịch vụ MEET qua app/web
 • Miễn phí 01 tài khoản tạo phòng họp trên nền tảng MEET gói MMX với quyền lợi:
  - Tối đa 100 người tham gia
  - Thời gian họp lên đến 150 phút/lần họp
Xem thêm
3MS80
240000
 • Miễn phí 01GB data tốc độ cao/ngày (90GB/90 ngày)
 • Miễn phí data truy cập TikTok
 • Miễn phí data sử dụng dịch vụ MEET qua app/web
 • Miễn phí 01 tài khoản tạo phòng họp trên nền tảng MEET gói MMX với quyền lợi:
  - Tối đa 100 người tham gia
  - Thời gian họp lên đến 150 phút/lần họp
Xem thêm
6MS80
480000
 • Miễn phí 01GB data tốc độ cao/ngày (180GB/180 ngày)
 • Miễn phí data truy cập TikTok
 • Miễn phí data sử dụng dịch vụ MEET qua app/web
 • Miễn phí 01 tài khoản tạo phòng họp trên nền tảng MEET gói MMX với quyền lợi:
  - Tối đa 100 người tham gia
  - Thời gian họp lên đến 150 phút/lần họp
Xem thêm
9MS80
720000
 • Miễn phí 01GB data tốc độ cao/ngày (270GB/270 ngày)
 • Miễn phí data truy cập TikTok
 • Miễn phí 01 tài khoản tạo phòng họp trên nền tảng MEET gói MMX với quyền lợi:
  - Tối đa 100 người tham gia
  - Thời gian họp lên đến 150 phút/lần họp
 • Miễn phí data sử dụng dịch vụ MEET qua app/web
Xem thêm
12MS80
960000
 • Miễn phí 01GB data tốc độ cao/ngày (360GB/360 ngày)
 • Miễn phí data truy cập TikTok
 • Miễn phí data sử dụng dịch vụ MEET qua app/web
 • Miễn phí 01 tài khoản tạo phòng họp trên nền tảng MEET gói MMX với quyền lợi:
  - Tối đa 100 người tham gia
  - Thời gian họp lên đến 150 phút/lần họp
Xem thêm
MS100
100000
 • Miễn phí 01GB data tốc độ cao/ngày (30GB/30 ngày)
 • Miễn phí data truy cập TikTok, Facebook, YouTube
 • Miễn phí data sử dụng dịch vụ MEET qua app/web
 • Miễn phí 01 tài khoản tạo phòng họp trên nền tảng MEET gói MMX với quyền lợi:
  - Tối đa 100 người tham gia
  - Thời gian họp lên đến 150 phút/lần họp
Xem thêm
3MS100
300000
 • Miễn phí 01GB data tốc độ cao/ngày (90GB/90 ngày)
 • Miễn phí data truy cập TikTok, Facebook, YouTube
 • Miễn phí data sử dụng dịch vụ MEET qua app/web
 • Miễn phí 01 tài khoản tạo phòng họp trên nền tảng MEET gói MMX với quyền lợi:
  - Tối đa 100 người tham gia
  - Thời gian họp lên đến 150 phút/lần họp
Xem thêm
6MS100
600000
 • Miễn phí 01GB data tốc độ cao/ngày (180GB/180 ngày)
 • Miễn phí data sử dụng dịch vụ MEET qua app/web
 • Miễn phí data truy cập TikTok, Facebook, YouTube
  Miễn phí 01 tài khoản tạo phòng họp trên nền tảng MEET gói MMX với quyền lợi:
  - Tối đa 100 người tham gia
  - Thời gian họp lên đến 150 phút/lần họp
Xem thêm
9MS100
900000
 • Miễn phí 01GB data tốc độ cao/ngày (270GB/270 ngày)
 • Miễn phí data truy cập TikTok, Facebook, YouTube
 • Miễn phí data sử dụng dịch vụ MEET qua app/web
 • Miễn phí 01 tài khoản tạo phòng họp trên nền tảng MEET gói MMX với quyền lợi:
  - Tối đa 100 người tham gia
  - Thời gian họp lên đến 150 phút/lần họp
Xem thêm
12MS100
1200000
 • Miễn phí 01GB data tốc độ cao/ngày (360GB/360 ngày)
 • Miễn phí data truy cập TikTok, Facebook, YouTube
 • Miễn phí data sử dụng dịch vụ MEET qua app/web
 • Miễn phí 01 tài khoản tạo phòng họp trên nền tảng MEET gói MMX với quyền lợi:
  - Tối đa 100 người tham gia
  - Thời gian họp lên đến 150 phút/lần họp
Xem thêm
MS70
70000
 • Miễn phí 01GB data tốc độ cao/ngày (30GB/30 ngày)
 • Miễn phí data sử dụng dịch vụ MEET qua app/web
 • Miễn phí 01 tài khoản tạo phòng họp trên nền tảng MEET gói MMX với quyền lợi:
  - Tối đa 100 người tham gia
  - Thời gian họp lên đến 150 phút/lần họp
Xem thêm
AGTT
80000
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (30GB/30 ngày). Hết dung lượng tốc độ cao, hệ thống dừng kết nối Internet
 • Không giới hạn data truy cập Tiktok
 • Tặng 1 tài khoản dịch vụ mobiAgri với quyền lợi trải nghiệm các tính năng:
  - Khuyến cáo nông vụ: Khuyến cáo về canh tác, sâu bệnh dịch hại theo khu vực khách hàng sinh sống đi kèm thời tiết.
  - Điểm tin thị trường: Giá cả thị trường theo vùng miền và tin tức nông nghiệp
  - 30 phút gọi chuyên gia trên ứng dụng mobiAgri mỗi ngày.
  - Chẩn đoán sâu bệnh hại, dữ liệu cây trồng, thời tiết,…
Xem thêm
AGYT
80000
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (30GB/30 ngày). Hết dung lượng tốc độ cao, hệ thống dừng kết nối Internet
 • Không giới hạn data truy cập Youtube
 • Tặng 1 tài khoản dịch vụ mobiAgri với quyền lợi trải nghiệm các tính năng:
  - Khuyến cáo nông vụ: Khuyến cáo về canh tác, sâu bệnh dịch hại theo khu vực khách hàng sinh sống đi kèm thời tiết.
  - Điểm tin thị trường: Giá cả thị trường theo vùng miền và tin tức nông nghiệp
  - 30 phút gọi chuyên gia trên ứng dụng mobiAgri mỗi ngày.
  - Chẩn đoán sâu bệnh hại, dữ liệu cây trồng, thời tiết,…
Xem thêm
AGFB
80000
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (30GB/30 ngày). Hết dung lượng tốc độ cao, hệ thống dừng kết nối Internet.
 • Không giới hạn data truy cập Facebook
 • Tặng 1 tài khoản dịch vụ mobiAgri với quyền lợi trải nghiệm các tính năng:
  - Khuyến cáo nông vụ: Khuyến cáo về canh tác, sâu bệnh dịch hại theo khu vực khách hàng sinh sống đi kèm thời tiết.
  - Điểm tin thị trường: Giá cả thị trường theo vùng miền và tin tức nông nghiệp
  - 30 phút gọi chuyên gia trên ứng dụng mobiAgri mỗi ngày.
  - Chẩn đoán sâu bệnh hại, dữ liệu cây trồng, thời tiết,…
Xem thêm
VIP1000
1000000
 • Miễn phí 200GB data tốc độ cao/30 ngày
 • Miễn phí 1.500 phút gọi nội mạng/30 ngày
 • Miễn phí 200 phút gọi ngoại mạng/30 ngày
 • Miễn phí 200 SMS nội mạng/30 ngày
 • Miễn phí data truy cập Facebook, Youtube, Tiktok, Instagram
Xem thêm
6VIP1000
6000000
 • Miễn phí 250GB data tốc độ cao/30 ngày (1.500GB/180 ngày)
 • Miễn phí 200 phút gọi ngoại mạng/30 ngày
 • Miễn phí 1.500 phút gọi nội mạng/30 ngày
 • Miễn phí 200 SMS nội mạng/30 ngày
 • Miễn phí data truy cập Facebook, Youtube, Tiktok, Instagram
Xem thêm
12VIP1000
12000000
 • Miễn phí 300GB data tốc độ cao/30 ngày (3,600GB/360 ngày)
 • Miễn phí 200 phút gọi ngoại mạng/30 ngày
 • Miễn phí 1.500 phút gọi nội mạng/30 ngày
 • Miễn phí 200 SMS nội mạng/30 ngày
 • Miễn phí data truy cập Facebook, Youtube, Tiktok, Instagram
Xem thêm
VIP2000
2000000
 • Miễn phí 300GB data tốc độ cao/30 ngày
 • Miễn phí 250 phút gọi ngoại mạng/30 ngày
 • Miễn phí 2000 phút gọi nội mạng/30 ngày
 • Miễn phí 250 SMS nội mạng/30 ngày
 • Miễn phí data truy cập Facebook, Youtube, Tiktok, Instagram
Xem thêm
6VIP2000
12000000
 • Miễn phí 350GB data tốc độ cao/30 ngày
 • Miễn phí 250 phút gọi ngoại mạng/30 ngày
 • Miễn phí 2000 phút gọi nội mạng/30 ngày
 • Miễn phí 250 SMS nội mạng/30 ngày
 • Miễn phí data truy cập Facebook, Youtube, Tiktok, Instagram
Xem thêm
12VIP2000
24000000
 • Miễn phí 400GB data tốc độ cao/30 ngày
 • Miễn phí 250 phút gọi ngoại mạng/30 ngày
 • Miễn phí 2000 phút gọi nội mạng/30 ngày
 • Miễn phí 250 SMS nội mạng/30 ngày
 • Miễn phí data truy cập Facebook, Youtube, Tiktok, Instagram
Xem thêm
VIP3000
3000000
 • Miễn phí 400GB data tốc độ cao/30 ngày
 • Miễn phí 300 phút gọi ngoại mạng/30 ngày
 • Miễn phí 2500 phút gọi nội mạng/30 ngày
 • Miễn phí 300 SMS nội mạng/30 ngày
 • Miễn phí data truy cập Facebook, Youtube, Tiktok, Instagram
Xem thêm
6VIP3000
18000000
 • Miễn phí 500GB data tốc độ cao/30 ngày
 • Miễn phí 300 phút gọi ngoại mạng/30 ngày
 • Miễn phí 2500 phút gọi nội mạng/30 ngày
 • Miễn phí 300 SMS nội mạng/30 ngày
 • Miễn phí data truy cập Facebook, Youtube, Tiktok, Instagram
Xem thêm
12VIP3000
36000000
 • Miễn phí 600GB data tốc độ cao/30 ngày
 • Miễn phí 300 phút gọi ngoại mạng/30 ngày
 • Miễn phí 2500 phút gọi nội mạng/30 ngày
 • Miễn phí 300 SMS nội mạng/30 ngày
 • Miễn phí data truy cập Facebook, Youtube, Tiktok, Instagram
Xem thêm
EDF
80000
 • Miễn phí 1GB/ngày data truy cập internet tốc độ cao (30GB/30 ngày), hết dung lượng hệ thống ngắt kết nối Internet.
 • Không giới hạn data truy cập Facebook
 • Tặng 01 tài khoản Ôn tập dịch vụ mobiEdu (gói cơ bản, chỉ được chọn 1 khối lớp):
  + Ôn tập củng cố kiến thức trên hệ thống mobistudy.vn dành cho học sinh từ lớp 1-12.
  + Thi thử và được gợi ý các trường có khả năng đỗ trên hệ thống: thithu.mobiedu.vn
  + Hỗ trợ học tập và ôn luyện với công nghệ ChatGPT
Xem thêm
3EDF
240000
 • Miễn phí 1GB/ngày (90GB/90 ngày) data truy cập internet tốc độ cao, hết dung lượng hệ thống ngắt kết nối Internet.
 • Không giới hạn data truy cập Facebook
 • Tặng 01 tài khoản Ôn tập dịch vụ mobiEdu (gói cơ bản, chỉ được chọn 1 khối lớp):
  + Ôn tập củng cố kiến thức trên hệ thống mobistudy.vn dành cho học sinh từ lớp 1-12.
  + Thi thử và được gợi ý các trường có khả năng đỗ trên hệ thống: thithu.mobiedu.vn
  + Hỗ trợ học tập và ôn luyện với công nghệ ChatGPT
Xem thêm
6EDF
480000
 • Miễn phí 1GB/ngày (180GB/180 ngày) data truy cập internet tốc độ cao, hết dung lượng hệ thống ngắt kết nối Internet.
 • Không giới hạn data truy cập Facebook
 • Tặng 01 tài khoản Ôn tập dịch vụ mobiEdu (gói cơ bản, chỉ được chọn 1 khối lớp):
  + Ôn tập củng cố kiến thức trên hệ thống mobistudy.vn dành cho học sinh từ lớp 1-12.
  + Thi thử và được gợi ý các trường có khả năng đỗ trên hệ thống: thithu.mobiedu.vn
  + Hỗ trợ học tập và ôn luyện với công nghệ ChatGPT
Xem thêm
12EDF
960000
 • Miễn phí 1GB/ngày (360GB/360 ngày) data truy cập internet tốc độ cao, hết dung lượng hệ thống ngắt kết nối Internet.
 • Không giới hạn data truy cập Facebook
 • Tặng 01 tài khoản Ôn tập dịch vụ mobiEdu (gói cơ bản, chỉ được chọn 1 khối lớp):
  + Ôn tập củng cố kiến thức trên hệ thống mobistudy.vn dành cho học sinh từ lớp 1-12.
  + Thi thử và được gợi ý các trường có khả năng đỗ trên hệ thống: thithu.mobiedu.vn
  + Hỗ trợ học tập và ôn luyện với công nghệ ChatGPT
Xem thêm
EDT
80000
 • Miễn phí 1GB/ngày data truy cập internet tốc độ cao (30GB/30 ngày), hết dung lượng hệ thống ngắt kết nối Internet.
 • Không giới hạn data truy cập Tiktok
 • Tặng 01 tài khoản Ôn tập dịch vụ mobiEdu (gói cơ bản, chỉ được chọn 1 khối lớp):
  + Ôn tập củng cố kiến thức trên hệ thống mobistudy.vn dành cho học sinh từ lớp 1-12.
  + Thi thử và được gợi ý các trường có khả năng đỗ trên hệ thống: thithu.mobiedu.vn
  + Hỗ trợ học tập và ôn luyện với công nghệ ChatGPT
Xem thêm
3EDT
240000
 • Miễn phí 1GB/ngày (90GB/90 ngày) data truy cập internet tốc độ cao, hết dung lượng hệ thống ngắt kết nối Internet.
 • Không giới hạn data truy cập Tiktok
 • Tặng 01 tài khoản Ôn tập dịch vụ mobiEdu (gói cơ bản, chỉ được chọn 1 khối lớp):
  + Ôn tập củng cố kiến thức trên hệ thống mobistudy.vn dành cho học sinh từ lớp 1-12.
  + Thi thử và được gợi ý các trường có khả năng đỗ trên hệ thống: thithu.mobiedu.vn
  + Hỗ trợ học tập và ôn luyện với công nghệ ChatGPT
Xem thêm
6EDT
480000
 • Miễn phí 1GB/ngày (180GB/180 ngày) data truy cập internet tốc độ cao, hết dung lượng hệ thống ngắt kết nối Internet.
 • Không giới hạn data truy cập Tiktok
 • Tặng 01 tài khoản Ôn tập dịch vụ mobiEdu (gói cơ bản, chỉ được chọn 1 khối lớp):
  + Ôn tập củng cố kiến thức trên hệ thống mobistudy.vn dành cho học sinh từ lớp 1-12.
  + Thi thử và được gợi ý các trường có khả năng đỗ trên hệ thống: thithu.mobiedu.vn
  + Hỗ trợ học tập và ôn luyện với công nghệ ChatGPT
Xem thêm
12EDT
960000
 • Miễn phí 1GB/ngày (360GB/360 ngày) data truy cập internet tốc độ cao, hết dung lượng hệ thống ngắt kết nối Internet.
 • Không giới hạn data truy cập Tiktok
 • Tặng 01 tài khoản Ôn tập dịch vụ mobiEdu (gói cơ bản, chỉ được chọn 1 khối lớp):
  + Ôn tập củng cố kiến thức trên hệ thống mobistudy.vn dành cho học sinh từ lớp 1-12.
  + Thi thử và được gợi ý các trường có khả năng đỗ trên hệ thống: thithu.mobiedu.vn
  + Hỗ trợ học tập và ôn luyện với công nghệ ChatGPT
Xem thêm
EDA
90000
 • Miễn phí 1GB/ngày data truy cập internet tốc độ cao (30GB/30 ngày), hết dung lượng hệ thống ngắt kết nối Internet.
 • Không giới hạn data truy cập Tiktok, Facebook
 • Tặng 01 tài khoản Ôn tập dịch vụ mobiEdu (gói cơ bản, chỉ được chọn 1 khối lớp):
  + Ôn tập củng cố kiến thức trên hệ thống mobistudy.vn dành cho học sinh từ lớp 1-12.
  + Thi thử và được gợi ý các trường có khả năng đỗ trên hệ thống: thithu.mobiedu.vn
  + Hỗ trợ học tập và ôn luyện với công nghệ ChatGPT
Xem thêm
3EDA
270000
 • Miễn phí 1GB/ngày (90GB/90 ngày) data truy cập internet tốc độ cao, hết dung lượng hệ thống ngắt kết nối Internet.
 • Không giới hạn data truy cập Tiktok, Facebook
 • Tặng 01 tài khoản Ôn tập dịch vụ mobiEdu (gói cơ bản, chỉ được chọn 1 khối lớp):
  + Ôn tập củng cố kiến thức trên hệ thống mobistudy.vn dành cho học sinh từ lớp 1-12.
  + Thi thử và được gợi ý các trường có khả năng đỗ trên hệ thống: thithu.mobiedu.vn
  + Hỗ trợ học tập và ôn luyện với công nghệ ChatGPT
Xem thêm
6EDA
540000
 • Miễn phí 1GB/ngày (180GB/180 ngày) data truy cập internet tốc độ cao, hết dung lượng hệ thống ngắt kết nối Internet.
 • Không giới hạn data truy cập Tiktok, Facebook
 • Tặng 01 tài khoản Ôn tập dịch vụ mobiEdu (gói cơ bản, chỉ được chọn 1 khối lớp):
  + Ôn tập củng cố kiến thức trên hệ thống mobistudy.vn dành cho học sinh từ lớp 1-12.
  + Thi thử và được gợi ý các trường có khả năng đỗ trên hệ thống: thithu.mobiedu.vn
  + Hỗ trợ học tập và ôn luyện với công nghệ ChatGPT
Xem thêm
12EDA
1080000
 • Miễn phí 1GB/ngày (360GB/360 ngày) data truy cập internet tốc độ cao, hết dung lượng hệ thống ngắt kết nối Internet.
 • Không giới hạn data truy cập Tiktok, Facebook
 • Tặng 01 tài khoản Ôn tập dịch vụ mobiEdu (gói cơ bản, chỉ được chọn 1 khối lớp):
  + Ôn tập củng cố kiến thức trên hệ thống mobistudy.vn dành cho học sinh từ lớp 1-12.
  + Thi thử và được gợi ý các trường có khả năng đỗ trên hệ thống: thithu.mobiedu.vn
  + Hỗ trợ học tập và ôn luyện với công nghệ ChatGPT
Xem thêm
OFF
80000
 • Miễn phí 1GB/ngày data truy cập internet tốc độ cao (30GB/30 ngày), hết dung lượng hệ thống ngắt kết nối Internet.
 • Không giới hạn data truy cập Facebook
 • Miễn phí 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu
Xem thêm
3OFF
240000
 • Miễn phí 1GB/ngày (90GB/90 ngày) data truy cập internet tốc độ cao, hết dung lượng hệ thống ngắt kết nối Internet.
 • Không giới hạn data truy cập Facebook
 • Miễn phí 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu
Xem thêm
6OFF
480000
 • Miễn phí 1GB/ngày (180GB/180 ngày) data truy cập internet tốc độ cao, hết dung lượng hệ thống ngắt kết nối Internet.
 • Không giới hạn data truy cập Facebook
 • Miễn phí 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu
Xem thêm
12OFF
960000
 • Miễn phí 1GB/ngày (360GB/360 ngày) data truy cập internet tốc độ cao, hết dung lượng hệ thống ngắt kết nối Internet.
 • Không giới hạn data truy cập Facebook
 • Miễn phí 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu
Xem thêm
OFT
80000
 • Miễn phí 1GB/ngày data truy cập internet tốc độ cao (30GB/30 ngày), hết dung lượng hệ thống ngắt kết nối Internet.
 • Không giới hạn data truy cập Tiktok
 • Tặng 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu
Xem thêm
3OFT
240000
 • Miễn phí 1GB/ngày (90GB/90 ngày) data truy cập internet tốc độ cao, hết dung lượng hệ thống ngắt kết nối Internet.
 • Không giới hạn data truy cập Tiktok
 • Tặng 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu
Xem thêm
6OFT
480000
 • Miễn phí 1GB/ngày (180GB/180 ngày) data truy cập internet tốc độ cao, hết dung lượng hệ thống ngắt kết nối Internet.
 • Không giới hạn data truy cập Tiktok
 • Tặng 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu
Xem thêm
12OFT
960000
 • Miễn phí 1GB/ngày (360GB/360 ngày) data truy cập internet tốc độ cao, hết dung lượng hệ thống ngắt kết nối Internet.
 • Không giới hạn data truy cập Tiktok
 • Tặng 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu
Xem thêm
OFA
90000
 • Miễn phí 1GB/ngày data truy cập internet tốc độ cao (30GB/30 ngày), hết dung lượng hệ thống ngắt kết nối Internet.
 • Không giới hạn data truy cập Tiktok, Facebook.
 • Tặng 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu
Xem thêm
3OFA
270000
 • Miễn phí 1GB/ngày (90GB/90 ngày) data truy cập internet tốc độ cao, hết dung lượng hệ thống ngắt kết nối Internet.
 • Không giới hạn data truy cập Tiktok, Facebook.
 • Tặng 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu
Xem thêm
6OFA
540000
 • Miễn phí 1GB/ngày (180GB/180 ngày) data truy cập internet tốc độ cao, hết dung lượng hệ thống ngắt kết nối Internet.
 • Không giới hạn data truy cập Tiktok, Facebook.
 • Tặng 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu
Xem thêm
12OFA
1080000
 • Miễn phí 1GB/ngày (360GB/360 ngày) data truy cập internet tốc độ cao, hết dung lượng hệ thống ngắt kết nối Internet.
 • Không giới hạn data truy cập Tiktok, Facebook.
 • Tặng 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu
Xem thêm
MEF
80000
 • Miễn phí 1GB/ngày data truy cập internet tốc độ cao (30GB/30 ngày), hết dung lượng hệ thống ngắt kết nối Internet.
 • Không giới hạn data truy cập Facebook
 • Tặng 01 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn nội dung trên https://mobienglish.vn
Xem thêm
3MEF
240000
 • Miễn phí 1GB/ngày (90GB/90 ngày) data truy cập internet tốc độ cao, hết dung lượng hệ thống ngắt kết nối Internet.
 • Không giới hạn data truy cập Facebook
 • Tặng 01 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn nội dung trên https://mobienglish.vn
Xem thêm
6MEF
480000
 • Miễn phí 1GB/ngày (180GB/180 ngày) data truy cập internet tốc độ cao, hết dung lượng hệ thống ngắt kết nối Internet.
 • Không giới hạn data truy cập Facebook
 • Tặng 01 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn nội dung trên https://mobienglish.vn
Xem thêm
12MEF
960000
 • Miễn phí 1GB/ngày (360GB/360 ngày) data truy cập internet tốc độ cao, hết dung lượng hệ thống ngắt kết nối Internet.
 • Không giới hạn data truy cập Facebook
 • Tặng 01 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn nội dung trên https://mobienglish.vn
Xem thêm
MET
80000
 • Miễn phí 1GB/ngày data truy cập internet tốc độ cao (30GB/30 ngày), hết dung lượng hệ thống ngắt kết nối Internet.
 • Không giới hạn data truy cập Tiktok
 • Tặng 01 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn nội dung trên https://mobienglish.vn
Xem thêm
3MET
240000
 • Miễn phí 1GB/ngày (90GB/90 ngày) data truy cập internet tốc độ cao, hết dung lượng hệ thống ngắt kết nối Internet.
 • Không giới hạn data truy cập Tiktok
 • Tặng 01 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn nội dung trên https://mobienglish.vn
Xem thêm
6MET
480000
 • Miễn phí 1GB/ngày (180GB/180 ngày) data truy cập internet tốc độ cao, hết dung lượng hệ thống ngắt kết nối Internet.
 • Không giới hạn data truy cập Tiktok
 • Tặng 01 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn nội dung trên https://mobienglish.vn
Xem thêm
12MET
960000
 • Miễn phí 1GB/ngày (360GB/360 ngày) data truy cập internet tốc độ cao, hết dung lượng hệ thống ngắt kết nối Internet.
 • Không giới hạn data truy cập Tiktok
 • Tặng 01 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn nội dung trên https://mobienglish.vn
Xem thêm
MEA
90000
 • Miễn phí 1GB/ngày data truy cập internet tốc độ cao (30GB/30 ngày), hết dung lượng hệ thống ngắt kết nối Internet.
 • Không giới hạn data truy cập Tiktok, Facebook
 • Tặng 01 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn nội dung trên https://mobienglish.vn
Xem thêm
3MEA
270000
 • Miễn phí 1GB/ngày (90GB/90 ngày) data truy cập internet tốc độ cao, hết dung lượng hệ thống ngắt kết nối Internet.
 • Không giới hạn data truy cập Tiktok, Facebook
 • Tặng 01 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn nội dung trên https://mobienglish.vn
Xem thêm
6MEA
540000
 • Miễn phí 1GB/ngày (180GB/180 ngày) data truy cập internet tốc độ cao, hết dung lượng hệ thống ngắt kết nối Internet.
 • Không giới hạn data truy cập Tiktok, Facebook
 • Tặng 01 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn nội dung trên https://mobienglish.vn
Xem thêm
12MEA
1080000
 • Miễn phí 1GB/ngày (360GB/360 ngày) data truy cập internet tốc độ cao, hết dung lượng hệ thống ngắt kết nối Internet.
 • Không giới hạn data truy cập Tiktok, Facebook
 • Tặng 01 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn nội dung trên https://mobienglish.vn
Xem thêm
KNF
80000
 • Miễn phí 1GB/ngày data truy cập internet tốc độ cao (30GB/30 ngày), hết dung lượng hệ thống ngắt kết nối Internet.
 • Không giới hạn data truy cập Facebook
 • Tặng 01 tài khoản sử dụng toàn bộ nội dung combo khóa học Kỹ năng sống trên mobiedu.vn
Xem thêm
3KNF
240000
 • Miễn phí 1GB/ngày (90GB/90 ngày) data truy cập internet tốc độ cao, hết dung lượng hệ thống ngắt kết nối Internet.
 • Không giới hạn data truy cập Facebook
 • Tặng 01 tài khoản sử dụng toàn bộ nội dung combo khóa học Kỹ năng sống trên mobiedu.vn
Xem thêm
6KNF
480000
 • Miễn phí 1GB/ngày (180GB/180 ngày) data truy cập internet tốc độ cao, hết dung lượng hệ thống ngắt kết nối Internet.
 • Không giới hạn data truy cập Facebook
 • Tặng 01 tài khoản sử dụng toàn bộ nội dung combo khóa học Kỹ năng sống trên mobiedu.vn
Xem thêm
12KNF
960000
 • Miễn phí 1GB/ngày (360GB/360 ngày) data truy cập internet tốc độ cao, hết dung lượng hệ thống ngắt kết nối Internet.
 • Không giới hạn data truy cập Facebook
 • Tặng 01 tài khoản sử dụng toàn bộ nội dung combo khóa học Kỹ năng sống trên mobiedu.vn
Xem thêm
KNT
80000
 • Miễn phí 1GB/ngày data truy cập internet tốc độ cao (30GB/30 ngày), hết dung lượng hệ thống ngắt kết nối Internet.
 • Không giới hạn data truy cập Tiktok
 • Tặng 01 tài khoản sử dụng toàn bộ nội dung combo khóa học Kỹ năng sống trên mobiedu.vn
Xem thêm
3KNT
240000
 • Miễn phí 1GB/ngày (90GB/90 ngày) data truy cập internet tốc độ cao, hết dung lượng hệ thống ngắt kết nối Internet.
 • Không giới hạn data truy cập Tiktok
 • Tặng 01 tài khoản sử dụng toàn bộ nội dung combo khóa học Kỹ năng sống trên mobiedu.vn
Xem thêm
6KNT
480000
 • Miễn phí 1GB/ngày (180GB/180 ngày) data truy cập internet tốc độ cao, hết dung lượng hệ thống ngắt kết nối Internet.
 • Không giới hạn data truy cập Tiktok
 • Tặng 01 tài khoản sử dụng toàn bộ nội dung combo khóa học Kỹ năng sống trên mobiedu.vn
Xem thêm
12KNT
960000
 • Miễn phí 1GB/ngày (360GB/360 ngày) data truy cập internet tốc độ cao, hết dung lượng hệ thống ngắt kết nối Internet.
 • Không giới hạn data truy cập Tiktok
 • Tặng 01 tài khoản sử dụng toàn bộ nội dung combo khóa học Kỹ năng sống trên mobiedu.vn
Xem thêm
KNA
90000
 • Miễn phí 1GB/ngày data truy cập internet tốc độ cao (30GB/30 ngày), hết dung lượng hệ thống ngắt kết nối Internet.
 • Không giới hạn data truy cập Tiktok, Facebook
 • Tặng 01 tài khoản sử dụng toàn bộ nội dung combo khóa học Kỹ năng sống trên mobiedu.vn
Xem thêm
3KNA
270000
 • Miễn phí 1GB/ngày (90GB/90 ngày) data truy cập internet tốc độ cao, hết dung lượng hệ thống ngắt kết nối Internet.
 • Không giới hạn data truy cập Tiktok, Facebook
 • Tặng 01 tài khoản sử dụng toàn bộ nội dung combo khóa học Kỹ năng sống trên mobiedu.vn
Xem thêm
6KNA
540000
 • Miễn phí 1GB/ngày (180GB/180 ngày) data truy cập internet tốc độ cao, hết dung lượng hệ thống ngắt kết nối Internet.
 • Không giới hạn data truy cập Tiktok, Facebook
 • Tặng 01 tài khoản sử dụng toàn bộ nội dung combo khóa học Kỹ năng sống trên mobiedu.vn
Xem thêm
12KNA
1080000
 • Miễn phí 1GB/ngày (360GB/360 ngày) data truy cập internet tốc độ cao, hết dung lượng hệ thống ngắt kết nối Internet.
 • Không giới hạn data truy cập Tiktok, Facebook
 • Tặng 01 tài khoản sử dụng toàn bộ nội dung combo khóa học Kỹ năng sống trên mobiedu.vn
Xem thêm
CT90
90000
 • Miễn phí 1GB/ngày data truy cập internet tốc độ cao (30GB/30 ngày), hết dung lượng hệ thống ngắt kết nối Internet.
 • Không giới hạn data truy cập Tiktok, Facebook
 • Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn; 01 tài khoản xem phim, VOD, kênh truyền hình trong nước (bao gồm chùm kênh VTVCab) trên ClipTV, đăng nhập và xem cùng lúc trên 2 thiết bị đồng thời.
Xem thêm
3CT90
270000
 • Miễn phí 1GB/ngày (90GB/90 ngày) data truy cập internet tốc độ cao, h