Gói M101

Cước phí / chu kỳ
101000
/30 ngày
  • - 1000 phút: Thoại nội mạng, được trừ khi roaming Vina

    - 60 phút: Thoại trong nước
  • - Cam kết sử dụng 12 chu kỳ
Hướng dẫn đăng ký
Điều kiện áp dụng:
- TB trả sau hòa mạng mới; TB trả trước chuyển trả sau
- TB trả sau hòa mạng mới; TB trả trước chuyển trả sau
- MobiGold khóa 2 chiều trước khi đăng ký tham gia CT tối thiểu 30 ngày và đang trong thời gian giữ số hoặc đã bị hủy trên hệ thống (thanh toán hết nợ cũ)

Gói cước tương tự

Hotline: 0898061234
Thông báo Mới
Some text inside the toast body