Gói RC3

Cước phí / chu kỳ
1000000
/7 Ngày
  • Miễn phí 2.5GB data tốc độ cao/chu kỳ
  • Miễn phí 30 phút gọi đi, bao gồm gọi trong nước CVQT, gọi về VN và gọi nước thứ 3
  • Miễn phí 30 phút nhận cuộc gọi
  • Miễn phí 30 tin nhắn SMS
Hướng dẫn đăng ký
Điều kiện áp dụng:
Tất cả TB (trừ Fast Connect, W2G) đang hoạt động 02 chiều trên mạng

Gói cước tương tự

Hotline: 0898061234
Thông báo Mới
Some text inside the toast body