Cước phí / chu kỳ
10000
/30 ngày
  • Miễn phí Facebook - không giới hạn dung lượng data truy cập ứng dụng và nhắn tin Messenger (không bao gồm thoại và video call).
Hướng dẫn đăng ký
Điều kiện áp dụng:
Thuê bao Saymee đang có gói cước nền
- Bao gồm các thuê bao đang có 01 trong các gói cước ME70, ME90, ME120, BIGME hoặc các gói dài kỳ tương ứng tại thời điểm đăng ký gói cước.
- Các gói cước IP: "Topping" chỉ được phép đăng ký (hoặc gia hạn) kèm các gói cước Saymee nền
- Khi hết hạn, gói cước được tự động gia hạn. Nếu gia hạn không thành công, hệ thống thực hiện retry trong vòng 60 ngày.
Lưu ý: Tại thời điểm gia hạn, thuê bao Saymee phải đang có các gói cước Saymee nền (ME70, ME90, ME120, BIGME hoặc các gói dài kỳ tương ứng)

Gói cước tương tự