App Vietlott SMS

    Mô tả:

    Vietlott SMS là dịch vụ cho phép thuê bao MobiFone đăng ký tài khoản tham gia dự thưởng Vietlott, thực hiện mua bộ số tham gia dự thưởng và xác nhận bằng bản tin SMS đặt vé thông qua hỗ trợ từ Ứng dụng.

Điều kiện áp dụng:
- Tất cả thuê bao MobiFone đang hoạt động hai chiều.
- Là công dân Việt Nam ở trong nước hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam hoặc người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam;
- Là người từ đủ 18 tuổi trở lên;
- Là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.
Hotline:
Thông báo Mới
Some text inside the toast body