12 WIFITV ON

Cước phí / chu kỳ
1548000
/450 ngày
  • Không giới hạn dung lượng tốc độ cao
  • Miễn phí dịch vụ VTVCabOn 92 kênh
Hướng dẫn đăng ký
Điều kiện áp dụng:
Thuê bao trả trước phát triển mới từ 01/11/2021

Gói cước tương tự