Cước phí / chu kỳ
100000
/30 ngày
  • Miễn phí 150 phút: Thoại trong nước (bao gồm cả nội mạng và ngoại mạng)
Hướng dẫn đăng ký
Điều kiện áp dụng:
Tại MBF KV 5: ​Thuê bao trả trước, trả sau tại Công ty MBF KV5
Không bao gồm: TB kích hoạt/hòa mạng dưới 90 ngày, TB Fast Connect, TB liên lạc nghiệp vụ
​Tại MBF KV 6, 8: ​TB có vị trí lưu trú tháng T-1 tại MBF KV 6 hoặc MBF KV 8. (T là tháng xuất danh sách TB)
Không bao gồm: TB Fast Connect, TB liên lạc nghiệp vụ

Gói cước tương tự