Cước phí / chu kỳ
60000
/30 ngày
  • Trong vùng: Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (30GB/30 ngày)
  • Ngoài vùng: Miễn phí 8GB data tốc độ cao/30 ngày. Hết 8GB, hệ thống tự động khóa internet.
Hướng dẫn đăng ký
Điều kiện áp dụng:
- Thuê bao trả trước phát triển mới từ ngày 01/01/2022 (bao gồm cả thuê bao MNP đến) tại Công ty 1
- Thuê bao lưu trú tháng n-1 tại Công ty 1 và có ARPU trong 3 tháng liên tiếp (n-1, n-2, n-3)<60.000đ/tháng. Không bao gồm thuê bao đang sử dụng gói dài kỳ

Gói cước tương tự