Cước phí / chu kỳ
60000
/30 ngày
  • Trong Công ty 5: Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày (60GB/30 ngày)
  • Ngoài Công ty 5: Miễn phí 500MB/ngày. Hết 500MB, khóa internet
Hướng dẫn đăng ký
Điều kiện áp dụng:
- Thuê bao trả trước phát triển mới từ ngày 01/06/2022 (bao gồm cả thuê bao MNP đến) tại Công ty 5.
- Thuê bao có lịch sử sử dụng gói cước DATA5, DIP50 (đơn kỳ, dài kỳ) trong vòng 60 ngày trước đó.
- Thuê bao lưu trú tháng n-1 tại Công ty 5 và có ARPU (data+ gói cước) trong 3 tháng liên tiếp (n-1, n-2, n-3) <60.000đ/tháng. Không bao gồm thuê bao đang sử dụng gói dài kỳ.

Gói cước tương tự