Cước phí / chu kỳ
360000
/210 ngày
  • Trong Công ty 6: Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày (420GB/210 ngày)
  • Ngoài Công ty 6: Miễn phí 5GB data tốc độ cao/chu kỳ 30 ngày. Hết 5GB, khóa internet
Hướng dẫn đăng ký
Điều kiện áp dụng:
-Thuê bao Sim Bông lúa trả trước phát triển mới từ ngày 01/06/2022 (bao gồm cả thuê bao MNP đến).
- Thuê bao có lịch sử sử dụng gói cước BL5G, BL5GT, THAGA102 (đơn kỳ, dài kỳ) trong vòng 60 ngày trước đó.
- Thuê bao lưu trú tháng n-1 tại Công ty 6 và có ARPU (data+ gói cước) trong 3 tháng liên tiếp (n-1, n-2, n-3) <60.000đ/tháng. Không bao gồm thuê bao đang sử dụng gói dài kỳ.

Gói cước tương tự