Cước phí / chu kỳ
180000
/90 Ngày
  • Miễn phí 2GB data tốc độ cao/ngày (180GB/90 Ngày)
  • Miễn phí data truy cập ứng dụng MobiAgri
Hướng dẫn đăng ký
Điều kiện áp dụng:
- TB MobiFone kích hoạt mới từ ngày 01/09/2022 tại địa bàn CTKV.
- TB MobiFone hiện hữu tại địa bàn CTKV, kích hoạt từ trước ngày 01/09/2022, đang hoạt động 2 chiều và có APRU data của 3 tháng gần nhất <= 60.000đ/tháng.

Gói cước tương tự

Hotline: 0898061234
Thông báo Mới
Some text inside the toast body