Gói 6D70

Cước phí / chu kỳ
420000
/210 Ngày
  • Miễn phí 500MB data tốc độ cao/ngày (105GB/210 ngày)
  • Hết dung lượng của gói, hệ thống hạ băng thông tốc độ 1 Kbps/1Kbps
Hướng dẫn đăng ký
Điều kiện áp dụng:
- Thuê bao trả trước MobiFone đang hoạt động 02 chiều, có lịch sử phát sinh cước với ARPU tài khoản chính cho dịch vụ data tháng n-1 <= 70.000đ.
- Thuê bao trả trước MobiFone phát triển mới kích hoạt từ 01/8/2020.
- Từ 15/10/2020, cho phép thuê bao Fast Connect đăng ký gói


Gói cước tương tự