Gói 6FD50HN

Cước phí / chu kỳ
300000
/360 ngày lần đầu - 180 ngày CK tiếp theo
  • - Trong Hà Nội: 5GB/ngày (1800GB/360 ngày), hết 5GB tốc độ cao hạ băng thông xuống tốc độ thường
    - Ngoài Hà Nội: Hạ băng thông tốc độ 512 Kbps (tối đa 1GB, sau 1 GB hạ băng thông tốc độ 1 Kbps)


Hướng dẫn đăng ký
Điều kiện áp dụng:
Thuê bao Fast Connect phát triển mới từ ngày 01/05/2022

Gói cước tương tự

Hotline: 0898061234
Thông báo Mới
Some text inside the toast body