THÔNG BÁO VỀ KỲ TẠM ỨNG LẦN 2 – THÁNG 02/2023

Kính gửi Quý Cộng tác viên, 

Kết nối MobiFone xin trân trọng thông báo: Theo chính sách mới của Tổng Công ty về việc điều chỉnh công thức tính hoa hồng bán gói cước, Kết nối cần phối hợp với các bên liên quan để rà soát lại dữ liệu. Do đó việc tính hoa hồng cho các giao dịch thành công từ ngày 10/02/2023 cần thêm thời gian để hiển thị. Theo đó:

1.    Để đảm bảo quyền lợi đúng hạn cho Quý CTV, Kết nối vẫn giữ nguyên thời gian chi hoa hồng kỳ tạm ứng lần 2, cho khoảng thời gian từ 0h00 ngày 06/02/2023 đến hết 23h59’ ngày 09/02/2023. Hoa hồng của ngày 10/02/2023 sẽ được gộp vào chi cùng kỳ tạm ứng lần 3 của Tháng 02.

2.    Trong thời gian chuyển đổi để các hệ thống vận hành trơn chu theo chính sách mới, hoa hồng của tất cả các giao dịch thành công trong ngày N sẽ hiển thị bằng 0. Vào ngày N+1, sau khi rà soát, Kết nối sẽ hiển thị hoa hồng chính xác của các giao dịch thành công của ngày N.

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ hotline 0898061234 hoặc email: ketnoi@mobifone.vn.

Trân trọng thông báo! 
 

Hotline:
Thông báo Mới
Some text inside the toast body