THÔNG BÁO BỔ SUNG ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÍ/GIA HẠN ĐỐI VỚI THUÊ BAO ĐANG SỬ DỤNG GÓI CƯỚC DÀI KỲ 

Kính gửi Quý Cộng tác viên,  

Căn cứ theo công văn số 4957/MOBIFONE-DVVT ngày 30/11/2023, Kết Nối MobiFone xin thông báo: 

  • Cộng tác viên KHÔNG thực hiện tư vấn phân phối, gia hạn gói cước khi thuê bao đang sử dụng gói cước dài kỳ.  

  • Đối với những giao dịch mời gói cho thuê bao đang sử dụng gói cước dài kỳ, MobiFone sẽ KHÔNG thực hiện chi trả hoa hồng. 

    ✓  Bao gồm thuê bao đang sử dụng ở chu kỳ đơn cuối cùng hoặc đang sử dụng ở chu kỳ đơn khác chu kỳ đơn cuối cùng của gói cước dài kỳ. 

    ✓  Bao gồm toàn bộ tác động tư vấn đăng ký mới (DK), gia hạn (GH), nâng cấp (nếu có). 

  • Các quy định khác: Giữ nguyên theo quy định hiện hành. 

Lưu ý: Những trường hợp không thực hiện đúng sẽ bị truy thu theo quy định của MobiFone.

Thời gian áp dụng: Từ 0h00 ngày 05/12/2023

Đề nghị Quý Cộng tác viên phối hợp thực hiện. Trân trọng cảm ơn!  

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ hotline 0898061234 hoặc email: ketnoi@mobifone.vn.     

Trân trọng thông báo! 

Hotline: 0898061234
Thông báo Mới
Some text inside the toast body