Thông báo điều chỉnh tăng hoa hồng và thời gian chi trả hoa hồng bảo hiểm điện tử

Kính gửi quý Cộng tác viên,

Kết nối MobiFone trân trọng thông báo điều chỉnh tăng hoa hồng Bảo hiểm điện tử. Cụ thể như sau:

-         Thời gian áp dụng: Từ 1/5/2023 - 31/12/2023

-         Tỷ lệ hoa hồng mới cụ thể như sau:

STT

Gói Bảo hiểm

Tỷ lệ hoa hồng cũ cho CTV (Trước 1/5/2023)

Tỷ lệ hoa hồng mới cho CTV (Từ 1/5/2023 - 31/12/2023)

1

Bảo hiểm Tai nạn hộ sử dụng điện

32,76%

37,01%

2

Bảo hiểm TNDS BB Ô tô

20,40%

24,65%

3

Bảo hiểm TNDS BB Xe máy

34,00%

38,25%

4

Bảo hiểm nhà tư nhân, chung cư

20,10%

24,35%

5

An Tâm Toàn Diện

14,84%

19,09%

6

Viện Phí Toàn Diện

14,84%

19,09%

(*) Tỷ lệ hoa hồng được tính trên phí bảo hiểm thực thu trước thuế.

Ngoài ra, để hỗ trợ Quý CTV kinh doanh tốt hơn, Kết nối MobiFone xin thông báo về việc điều chỉnh thời gian chi trả hoa hồng Bảo hiểm điện tử như sau:

-         Thời gian chi trả: Thứ 5 hàng tuần (Chi trả hoa hồng của các đơn hàng Bảo hiểm thành công của tuần liền trước)

-         Thời gian bắt đầu áp dụng chi trả điều chỉnh: Từ 1/6/2023.

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ hotline 0898061234 hoặc email: ketnoi@mobifone.vn.

Trân trọng thông báo!

 

Hotline: 0898061234
Thông báo Mới
Some text inside the toast body