THÔNG BÁO VỀ QUY ĐỊNH HOA HỒNG TRÊN NỀN TẢNG AFFILIATE KẾT NỐI MOBIFONE

Kính gửi Quý Cộng tác viên,

Hệ thống Affiliate Kết Nối MobiFone xin trân trọng thông báo quy định về mức hoa hồng và thanh toán áp dụng cho CTV. Cụ thể như sau:

1.  Mức hoa hồng

CTV sẽ nhận được 75% (Bảy mươi lăm phần trăm) mức hoa hồng mà Kết Nối nhận được từ MobiFone.

Lưu ý: Mức hoa hồng này áp dụng cho mọi đối tượng, không bao gồm các khoản khuyến khích bán hàng đặc thù.

2.  Đối soát và thanh toán

- Đối với thuê bao trả sau: Kết Nối MobiFone sẽ thực hiện quyết toán 01 lần trong vòng 10 ngày kể từ khi có số liệu đối soát chính thức của MobiFone thỏa mãn điều kiện thuê bao không nợ cước.

- Đối với các trường hợp còn lại, Kết Nối MobiFone sẽ có 05 kỳ tạm ứng trong tháng và 01 kỳ quyết toán.

  •  Tạm ứng hoa hồng

-  CTV sẽ được xem xét thanh toán tạm ứng hoa hồng phát sinh trong tháng vào các ngày mồng 5 – 10 – 15 – 20 và 25 hàng tháng. Kết Nối sẽ thanh toán tạm ứng số tiền bằng 100% giá trị hoa hồng phát sinh trong tháng chưa thanh toán tới thời điểm 23h59’ các ngày nêu trên.

- Điều kiện chi trả: Số dư hoa hồng phát sinh đạt mức ≥ 300.000đ tại thời điểm tổng hợp dữ liệu.

- Thời điểm tổng hợp dữ liệu: 23h59 các ngày 5-10-15-20-25 hàng tháng.

- Hình thức chi trả: Chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng hoặc Ví điện từ MobiFone Money mà CTV đăng ký.

- Thời gian thực hiện tạm ứng: Trong vòng 3 ngày tiếp theo sau khi tổng hợp dữ liệu (không tính ngày lễ).

  • Quyết toán hoa hồng

- Giá trị hoa hồng phát sinh trong tháng sẽ được Kết Nối quyết toán và được thanh toán 1 lần cho Cộng tác viên. Giá trị hoa hồng quyết toán bao gồm cả số dư các tháng trước đó và không bao gồm số hoa hồng đã được tạm ứng trong tháng.

- Điều kiện chi trả: Giá trị hoa hồng quyết toán ≥ 300.000đ. Trường hợp giá trị hoa hồng quyết toán < 300.000đ, hoa hồng sẽ được kết chuyển sang kỳ quyết toán hoa hồng tháng kế tiếp.

- Thời điểm tổng hợp dữ liệu: 23h59 ngày cuối cùng của tháng.

- Hình thức chi trả: Chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng hoặc Ví điện từ MobiFone Money mà CTV đăng ký.

- Thời gian thực hiện chi trả: Chậm nhất ngày 20 của tháng liền kề tháng quyết toán.

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ hotline 0898061234 hoặc email: ketnoi@mobifone.vn.   

Trân trọng thông báo! 

Hotline: 0898061234
Thông báo Mới
Some text inside the toast body