Thông báo điều chỉnh mức chi trả hoa hồng đối với các gói cước dài kỳ (12 tháng)

Kính gửi Quý Cộng tác viên,

Căn cứ theo công văn số 1726/MOBIFONE-CSKH-KHCN-KHDN của Tổng công ty viễn thông MobiFone ngày 28/04/2023, Kết nối MobiFone trân trọng thông báo về việc điều chỉnh hoa hồng chia sẻ đối với các gói cước dài kỳ (12 tháng) theo 3 đợt. Cụ thể như sau:

1.      Đợt 1

-         Thời gian áp dụng: Từ 0h00 ngày 01/06/2023

-         Tỷ lệ hoa hồng mới như sau:

STT

Tên gói

Giá gói

Hoa hồng CTV nhận

1

10BLTS

                       600,000

                     136,964

2

12AG60

                       720,000

                     164,356

3

12BLTS

                       720,000

                     164,356

4

12C120

                    1,440,000

                     477,164

5

12C120K

                    1,440,000

                     265,091

6

12C120T

                    1,440,000

                     477,164

7

12C150K

                    1,800,000

                     331,364

8

12C70HN

                       840,000

                     191,749

9

12C90N

                    1,080,000

                     254,781

10

12CF100

                    1,200,000

                     132,545

11

12CF120

                    1,440,000

                     159,055

12

12CF150

                    1,800,000

                     198,819

13

12CF60

                       720,000

                       79,527

14

12CF90

                    1,800,000

                     119,291

15

12CS

                    1,080,000

                     278,345

16

12CS120

                    1,440,000

                     328,721

17

12CS60

                       720,000

                     164,356

18

12CV119

                    1,428,000

                     157,729

19

12CV99

                    1,188,000

                     131,220

2.      Đợt 2

-         Thời gian áp dụng: Từ 0h00 ngày 08/06/2023

-         Tỷ lệ hoa hồng mới như sau:

STT

Gói

Giá gói

Hoa hồng CTV nhận

21

12DATA5

       600,000

       136,964

22

12DATA60

       720,000

       164,356

23

12DIP79

       948,000

       216,404

24

12DN90

    1,080,000

       198,819

25

12DTHN70

       840,000

       191,749

26

12ED100

    1,200,000

       273,927

27

12ED60

       720,000

       164,356

28

12FD60

       720,000

       164,356

29

12FD60HN

       720,000

       164,356

30

12FD70

       840,000

       191,749

31

12FV119

    1,428,000

       157,729

32

12FV99

    1,188,000

       131,220

33

12HD120N

    1,200,000

       397,637

34

12HD200N

    2,000,000

       662,727

35

12HD300N

    3,000,000

       994,091

36

12HD90N

       900,000

       298,227

37

12KPM

       948,000

       216,404

38

12KPMV

    1,068,000

       243,795

39

12MA30

       450,000

       115,977

40

12MAX120

    1,440,000

       477,164

41

12MAX90

    1,080,000

       357,873

42

12MC100

       960,000

       106,036

43

12MC1000

    3,480,000

       384,381

44

12MC200

    1,200,000

       132,545

45

12MC30

       720,000

         79,527

46

12MC500

    2,100,000

       231,955

3.      Đợt 3

-         Thời gian áp dụng: Từ 0h00 ngày 15/06/2023

-         Tỷ lệ hoa hồng mới như sau:

STT

Gói cước

Giá gói

Hoa hồng CTV nhận

47

12MD100

1,200,000

                       273,927

48

12NCT60

720000

                       164,356

49

12NCT79

948000

                       216,404

50

12NCT99

1,188,000

                       271,188

51

12OF70

840000

                       191,749

52

12SCTV119

1,428,000

                       157,729

53

12SCTV99

1,188,000

                       131,220

54

12SM120

1,440,000

                       371,127

55

12SM60

720000

                       185,564

56

12SM90

1,080,000

                       278,346

57

12TA60

720000

                       164,356

58

12WF

1,200,000

                       309,273

59

12WFO

1,548,000

                       227,315

60

12WFOK

2,988,000

                       439,977

61

12Y60

720000

                          91,899

62

18WF

1,800,000

                       463,909

63

21G12

708000

                       234,605

64

24G12

1,188,000

                       393,660

65

24MA30

800000

                       206,181

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ hotline 0898061234 hoặc email: ketnoi@mobifone.vn.

Trân trọng thông báo!

Hotline: 0898061234
Thông báo Mới
Some text inside the toast body