Thông báo điều chỉnh chính sách hoa hồng tăng 7 phần trăm

Kể từ ngày 01/5/2022, Ketnoi.mobifone.vn điều chỉnh đơn giá hoa hồng tăng thêm 7% so với mức hiện tại. Cụ thể:

1. Nội dung điều chỉnh

Thay vì mức khuyến khích 6% hàng tháng, Kết nối sẽ thay thế bằng việc điều chỉnh đơn giá hoa hồng tăng 7% áp dụng cho tất cả các gói trên hệ thống Ketnoi.mobifone.vn.

Việc điều chỉnh này sẽ mang lại thêm những lợi ích sau cho các CTV:

- Số tiền tạm ứng mỗi kỳ sẽ tăng lên đáng kể. CTV sẽ được nhận tiền hoa hồng sớm hơn thay vì phải chờ đến cuối tháng hưởng khuyến khích.

- Tổng số tiền hoa hồng CTV được nhận sẽ cao hơn trước 1%.

2. Thời gian có hiệu lực

Từ 0h00 ngày 01 tháng 05 năm 2022.

3. Đối tượng áp dụng

Tất cả các cộng tác viên

Hotline: 0898061234
Thông báo Mới
Some text inside the toast body