Kết nối MobiFone thông báo cập nhật chức năng "Tra cứu gói cước phù hợp”

Kính gửi Quý Cộng tác viên,


Để hỗ trợ việc tư vấn bán hàng, Kết nối bổ sung tính năng tra cứu gói cước phù hợp với thuê bao. Các bước thực hiện như sau:
•    Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản bán hàng đã tạo của CTV.
•    Bước 2: Chọn mục “Tra cứu gói cước phù hợp”. 
•    Bước 3: Nhập số thuê bao (đủ 10 chữ số, viết liền không cách) của Khách hàng và chọn “Search”.
•    Bước 4: Hệ thống sẽ hiện đề xuất gói cước mà thuê bao của Khách hàng đủ điều kiện đăng ký, theo thứ tự từ gói giá trị thấp đến gói giá trị cao.
 

Lưu ý: Kết quả sẽ có một phần nhỏ sai số nhất định do công cụ kiểm tra điều kiện đăng ký gói cước giữa các hệ thống chưa được đồng nhất hoàn toàn.
Trân trọng thông báo!

Hotline: 0898061234
Thông báo Mới
Some text inside the toast body