Cước phí / chu kỳ
480000
/210 ngày
  • Miễn phí 100GB data lưu trữ mobiCloud/30 ngày (700GB/210 ngày)
  • Không giới hạn dung lượng data truy cập vào các Ips SP/DV hỗ trợ khác tùy theo tình hình thực tế triển khai tại từng địa bàn CTKV
  • Hết dung lượng tốc độ cao của gói cước, thuê bao tiếp tục được truy cập không giới hạn dung lượng vào các IP nội dung của SP/DV hỗ trợ
  • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (210GB/210 ngày)
Hướng dẫn đăng ký
Điều kiện áp dụng:
- Thuê bao MobiFone phát triển mới tại địa bàn CTKV (từ thời điểm bắt đầu của tháng chính thức triển khai chương trình)
- Thuê bao MobiFone hiện hữu tại địa bàn CTKV đang hoạt động 2 chiều có APRU data của 3 tháng gần nhất <= 60.000đ/tháng
- Tập thuê bao hiện hữu khác do CTKV chủ động lọc và gửi cập nhật hàng tháng

Gói cước tương tự