Cước phí / chu kỳ
1440000
/360 ngày
  • Miễn phí 6GB data tốc độ cao/ngày (2160GB/360 ngày)
  • Miễn phí 100 phút thoại trong nước (1400 phút/420 ngày)
  • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút (tối đa 1000 phút/30 ngày, 14000 phút/420 ngày)
Hướng dẫn đăng ký
Điều kiện áp dụng:
- TB trả trước khách hàng cá nhân, phát triển mới từ ngày 01/7/2022.
- TB chuyển mạng giữ số sang mạng MobiFone hòa mạng TB trả trước khách hàng cá nhân từ ngày 01/7/2022.

Gói cước tương tự