Gói M99

Cước phí / chu kỳ
99000
/30 ngày
  • - 2,5GB data
  • - 1000 phút: Thoại nội mạng, được trừ khi roaming Vina
  • - Cam kết sử dụng 12 chu kỳ
Hướng dẫn đăng ký
Điều kiện áp dụng:
- MobiGold phát triển mới
- MobiGold khóa 2 chiều trước khi đăng ký tham gia CT tối thiểu 30 ngày và đang trong thời gian giữ số hoặc đã bị hủy trên hệ thống (thanh toán hết nợ cũ)

Gói cước tương tự

Hotline: 0898061234
Thông báo Mới
Some text inside the toast body