Giới thiệu chung
  Bảo hiểm nhà ở toàn diện PVI đem đến giải pháp tài chính để bạn luôn yên tâm bảo vệ tổ ấm của mình. Bất cứ khi nào có tổn thất xảy ra với phần khung nhà hay tài sản bên trong ngôi nhà, PVI sẽ đồng hành và chi trả cho bạn với mức quyền lợi cao nhất.
  Giá
  Từ 164999 đ / Năm
  Quyền lợi

  ✓ Thiệt hại phần khung nhà: Bảo vệ lên tới 450 triệu đồng/năm 

  ✓ Thiệt hại bên trong: Bảo vệ lên tới 150 triệu đồng/năm 


Hotline:
Thông báo Mới
Some text inside the toast body