Giới thiệu chung
  Bảo hiểm TNDS ô tô là nghĩa vụ phải thực hiện của chủ sở hữu phương tiện trước khi tham gia giao thông. Bảo hiểm TNDS ô tô của PVI mang đến nhiều quyền lợi bảo vệ dành cho lái xe, phụ xe và người ngồi trên xe.
  Giá
  Từ 480700 đ / năm
  Quyền lợi

  ✓ Thiệt hại tử vong hoặc thương tật do tai nạn: Bồi thường lên tới 150 triệu đồng/người/vụ
  ✓ Thiệt hại tài sản do va chạm: Bồi thường lên tới 100 triệu đồng/người/vụ
  ✓ Thiệt hại của lái xe, phụ xe, người ngồi trên xe: Bồi thường lên tới 100 triệu đồng/người/vụ


Hotline: 0898061234
Thông báo Mới
Some text inside the toast body