Giới thiệu chung
  Bảo hiểm xe máy bắt buộc hay bảo hiểm trách nhiệm dân sự (TNDS) xe máy là loại bảo hiểm mà chủ phương tiện phải mua theo quy định của pháp luật. Nếu không tuân thủ sẽ bị cảnh sát giao thông phạt từ 100.000 - 200.000 đồng/lần.
  Giá
  Từ 66000 đ / 1 năm
  Quyền lợi

  ✓ Thiệt hại về sức khỏe, tính mạng đối với người thứ ba hoặc hành khách trên xe: Bồi thường tối đa 150 triệu đồng/người/vụ

  ✓ Thiệt hại về tài sản của người thứ ba: Bồi thường tối đa 50 triệu đồng/vụ

  ✓ Lái xe, người ngồi trên xe tai nạn tử vong hoặc thương tật thân thể: Bồi thường tối đa 50 triệu đồng/người


Hotline: 0898061234
Thông báo Mới
Some text inside the toast body