Thông báo về việc tạm dừng tạm ứng cụm gói FD từ ngày 5/6/2022

Dear Quý Cộng tác viên,
Theo yêu cầu từ Tổng công ty về việc rà soát, không chi trả hoa hồng các gói cước  FD50, 3FD50, 6FD50, 12FD50 đối với kênh phân phối thuộc khu vực Hà nội kể từ ngày 5/6/2022 cho đến khi có thông báo mới.

Trong thời gian đợi các đơn vị thuộc Tổng công ty làm rõ đối tượng áp dụng,  Kết nối sẽ tạm dừng việc tạm ứng hoa hồng các gói cước nêu trên. Hoa hồng gói cước vẫn được ghi nhận và sẽ thanh toán cho quý CTV ngay khi Tổng công ty rà soát danh sách user không được chi trả hoa hồng. 


Trân trọng cảm ơn!

Hotline: 0898061234
Thông báo Mới
Some text inside the toast body