Thông báo về việc kinh doanh nhóm gói cước xFD50 trên địa bàn Hà nội

Thực hiện công văn ngày 15/6/2022 của MobiFone, Kết nối xin thông báo tới Quý Cộng tác viên như sau:

· Đối tượng áp dụng: Các tài khoản bán hàng có đăng ký đơn vị công tác là “Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 1” hoặc địa bàn đăng ký tại “Hà Nội”

· Quy định mới:

- Một tài khoản bán hàng không bán quá 10 gói cước / ngày đối với các gói FD50 / 3FD50 / 6FD50 / 12FD50 kể từ ngày 15/6/2022 đến khi có thông báo mới.

- Không cho phép đổi địa bàn/đơn vị công tác đến hết ngày 30/9/2022.

· Tổ chức thực hiện:

-  Kết nối sẽ đặt hạn mức đăng ký gói cho tài khoản theo quy định mới, tuy nhiên đề nghị Quý Cộng tác viên chủ động lưu ý hạn mức nêu trên trong quá trình bán hàng. Đồng thời Kết nối cũng mong muốn các cộng tác viên tập trung bán hàng tại các cộng đồng xung quanh nơi ở, nơi làm việc của mình.

-  Đối với các khoản hoa hồng bán gói cước đã tạm dừng tạm ứng các ngày 5&10/6/2022, Kết nối sẽ thanh toán vào kỳ tạm ứng ngày 15/6/2022.

Trân trọng cảm ơn!

 

 

Hotline: 0898061234
Thông báo Mới
Some text inside the toast body