THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH CHÍNH SÁCH PHÂN PHỐI GÓI CƯỚC TRÊN KÊNH KẾT NỐI MOBIFONE

Trước hết, Kết nối MobiFone xin gửi lời chào và lời cảm ơn trân trọng đến Quý Cộng tác viên đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Căn cứ thực tế tình hình phân phối gói cước thời gian gần đây, căn cứ vào Công văn số 653/MOBIFONE-KHCN của Tổng Công ty viễn thông MobiFone, Kết nối xin thông báo: Điều chỉnh chính sách hoa hồng phân phối gói cước mới trên hệ thống Kết nối MobiFone, cụ thể như sau:

1.    Thời gian áp dụng dự kiến: Từ ngày 10/03/2023

2.    Đối tượng áp dụng: Toàn bộ thuê bao hiện hữu – PTM năm (n - 1) trở về trước

3.    Chính sách hoa hồng phân phối gói cước mới điều chỉnh như sau:

STT

Loại thuê bao

(Theo gói cước đang sử dụng)

Quy định chính sách phân phối

 

 

Điều kiện

Mức chi

A

Thuê bao chưa có gói cước, hoặc chỉ có gói cước có số ngày sử dụng <30 ngày. (ARPU <75.000đ/tháng/thuê bao)

Thuộc danh sách đối tượng được đăng ký, theo quy định hiện hành của từng gói cước.

Tương đương mức chi áp dụng cho tập thuê bao n.

B

Thuê bao đang có gói cước A (có số ngày sử dụng  >=30 ngày.

1

Thuê bao đang sử dụng gói cước Combo (Giá gói A đồng)

Được mời đăng ký thành công gói cước Combo hoặc Data Only mới có giá gói B đồng và B>A.

Phí phân phối lần đầu

TH1: ∆Giá gói ≤ 20%*[Giá gói B] Mức chi = 20% * [Giá gói B] * [Hệ số nhân].

 

TH2: ∆Giá gói > 20%*[Giá gói B] Mức chi = ∆Giá gói * [Hệ số nhân]. Nhưng không vượt quá 100% mức chi áp dụng cho tập thuê bao n.

 

2

Thuê bao đang sử dụng gói cước Data Only (Giá gói A đồng)

Được mời đăng ký thành công gói cước Data Only mới có giá gói B đồng và B>A.

Phí duy trì (chỉ áp dụng cho trường hợp B là gói đơn kỳ)

 

Mức chi = 15% * [Giá gói B] Tối đa 3 chu kỳ tiếp theo gia hạn gói cước B thành công

3

Thuê bao đang sử dụng gói cước Data Only (Giá gói A đồng)

Được mời đăng ký gói cước Combo mới có giá gói B đồng và B>A.

Không cho phép đăng ký.

4

Thuê bao đang sử dụng gói cước Data hoặc Combo n[X]

Được mời đăng ký nâng cấp lên các gói cước dài kỳ tương ứng m[X] (m, n: Số chu kỳ, yêu cầu m>n).

Mức chi = 15% * {Giá gói m[X]}

 

Trong đó:

+ Không áp dụng đối với các gói (A, B) là các gói có số ngày sử dụng < 30 ngày.

+ Giá gói A, B: Giá gói đã quy đổi về chu kỳ đơn (30 ngày). Giá gói quy đổi = Giá gói/Số chu kỳ

+ Gói A: Gói cước có giá trị quy đổi cao nhất, trong danh sách lịch sử gói cước đã đăng ký của thuê bao trong lịch sử 30 ngày kể từ thời điểm đăng ký.

+ Gói B: Gói cước đang yêu cầu đăng ký. + Số chu kỳ: Lấy theo số chu kỳ lớn nhất (bao gồm các chương trình ưu đãi, khuyến khích hiện hành – nếu có) đang còn hiệu lực trên hệ thống.

 + Hệ số nhân áp dụng khi đăng ký gói B là gói dài kỳ:

Số chu kỳ gói B

Hệ số nhân

1 – 2 chu kỳ

1

3 – 5 chu kỳ

3

6 – 8 chu kỳ

6

9 – 11 chu kỳ

9

≥ 12 chu kỳ

12

 

Trân trọng thông báo!

 

Hotline: 0898061234
Thông báo Mới
Some text inside the toast body