Thông báo bổ sung về việc đối soát và thanh toán hoa hồng đối với thuê bao trả sau

Kính gửi Quý Cộng tác viên,  

VB số 4229/MOBIFONE-DVVT ngày 20/10/2023 thông báo về việc bổ sung điều kiện kiểm tra thông tin thanh toán cước khi đăng ký gói cước trên kênh phân phối. 

Theo đó, việc đối soát số liệu giữa MobiFone và Kết Nối trong tháng T sẽ được thực hiện tại thời điểm tháng T+2.  

Kết Nối xin thông báo: 

  • Tạm dừng việc chi hoa hồng Tạm ứng & Quyết toán trong tháng đối với các thuê bao trả sau có phát sinh giao dịch bán hàng thành công trên Kết Nối. 

  • Sau khi đối soát số liệu với MobiFone thành công tại thời điểm tháng T+2, Kết Nối sẽ thực hiện chi hoa hồng đối với những thuê bao trả sau có giao dịch đăng ký gói phát sinh trong tháng T đủ điều kiện. Tại thời điểm đối soát, thuê bao không nợ cước - kỳ cước tháng T. 

  • Thời gian chi trả: Hoa hồng tháng T sẽ thực hiện đối soát và chi cùng kỳ quyết toán hoa hồng tháng T+2. 

  • Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/11/2023 

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ hotline 0898061234 hoặc email: ketnoi@mobifone.vn.   

Trân trọng thông báo! 

 

Hotline: 0898061234
Thông báo Mới
Some text inside the toast body