THAY ĐỔI ĐIỀU KIỆN GHI NHẬN HOA HỒNG CÀI ĐẶT VIETLOTT SMS TRÊN KẾT NỐI MOBIFONE

Kết nối MobiFone trân trọng thông báo: Thay đổi điều kiện ghi nhận Hoa hồng cài đặt Vietlott SMS trên Kết nối, cụ thể như sau:

1. Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/03/2023

2. Điều kiện ghi nhận Hoa hồng cài đặt Vietlott SMS:

Quy định cũ

Quy định mới

Khách hàng phát sinh giao dịch mua vé thành công trị giá 10.000đ trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký TKDT dịch vụ Vietlott SMS thành công.

Tổng giá trị giao dịch trong ngày mua vé đầu tiên của khách hàng trị giá tối thiểu 20.000đ, ngày mua vé đầu tiên phải trong vòng 30 ngày kể từ ngày khách hàng đăng ký TKDT dịch vụ Vietlott SMS thành công.

Lưu ý: Các điều kiện khác để ghi nhận khách hàng mới của chương trình không thay đổi.

Trân trọng thông báo!

Hotline: 0898061234
Thông báo Mới
Some text inside the toast body