Lưu ý Cộng tác viên kinh doanh cụm gói cước CF

Lưu ý Cộng tác viên khi kinh doanh cụm gói cước CF

 

Kết Nối MobiFone xin thông báo đến các đơn vị Cộng tác viên đang kinh doanh cụm gói cước CF trên hệ thống, lưu ý quan trọng sau đây.

 

Cộng tác viên cần kiểm tra tài khoản của khách hàng trước khi đăng ký cụm gói cước CF. Trường hợp hệ thống ghi nhận tài khoản khách hàng không đủ, Cộng tác viên sẽ không được tính hoa hồng của giao dịch này.

 

Các gói cước cần lưu ý: 

 

 1. Cụm gói cước CF50

 • Gói cước CF50 - 50.000đ

 • Gói cước 3CF50 - 150.000đ

 • Gói cước 6CF50 - 300.000đ

 • Gói cước 12CF50- 600.000đ

 

 1. Cụm gói cước CF100

 • Gói cước CF100 - 100.000đ

 • Gói cước 3CF100 - 300.000đ

 • Gói cước 6CF100 - 600.000đ

 • Gói cước 12CF100 - 1.200.000đ

 

 1. Cụm gói cước CF120

 • Gói cước CF120 - 120.000đ

 • Gói cước 3CF120 - 360.000đ

 • Gói cước 6CF120 - 720.000đ

 • Gói cước 12CF120 - 1.440.000đ

 

 1. Cụm gói cước CF150

 • Gói cước CF150 - 150.000đ

 • Gói cước 3CF150 - 450.000đ

 • Gói cước 6CF150 - 900.000đ

 • Gói cước 12CF150 - 1.800.000đ

 

Kết Nối MobiFone xin trân trọng thông báo!

 

Hotline: 0898061234
Thông báo Mới
Some text inside the toast body