Gói C120

Cước phí / chu kỳ
120000
/30 Ngày
  • Miễn phí 4GB data tốc độ cao/ngày (120GB/tháng)
  • Miễn phí 50 phút gọi liên mạng trong nước
  • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút
Hướng dẫn đăng ký
Điều kiện áp dụng:
- TB trả trước phát triển mới từ 18/8/2020 tại địa bàn Cty DV MBF KV được phép đăng ký gói từ ngày N đến N+60 (N là ngày kích hoạt).
- TB trả trước đang hoạt động 01 chiều, 02 chiều (không bao gồm TB data, FC) có ARPU TKC
tháng n-1, n-2 <120.000đ/tháng (n là tháng lấy dữ liệu) và có VLR tại địa bàn Cty DV MBF KV (tháng n-1).
- TB trả trước MNP đến: được phép đăng ký gói không xét điều kiện đăng ký.

Gói cước tương tự

Hotline: 0898061234
Thông báo Mới
Some text inside the toast body