Gói 6AG50

Cước phí / chu kỳ
300000
/180 ngày
  • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày. Hạ băng thông 5Mbps/ 5Mbps.
  • Miễn phí 01 tài khoản/ gói DV mobiAgri (Chi tiết DV).

    Cước data khi sử dụng gói DV mobiAgri theo quy định hiện hành.

    Không giới hạn dung lượng data truy cập Youtube, Tiktok.

    Hết dung lượng tốc độ cao, TB tiếp tục được truy cập không giới hạn dung lượng vào Youtube, Tiktok.
Hướng dẫn đăng ký
Điều kiện áp dụng:
TB MobiFone kích hoạt mới từ ngày 01/04/2022 tại địa bàn CTKV.
TB MobiFone hiện hữu tại địa bàn CTKV, kích hoạt từ trước ngày 01/04/2022, đang hoạt động 2 chiều và có APRU data của 3 tháng gần nhất <= 50.000đ/tháng.

Gói cước tương tự

Hotline: 0898061234
Thông báo Mới
Some text inside the toast body