Gói MC600 (MobiCare Plus)

Cước phí / chu kỳ
600000
/360 ngày
 • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày
 • Tặng quyền mua bảo hiểm của PVI
  Chương trình Bảo hiểm: MobiCare Plus
  Số tiền bảo hiểm:
  - Quyền lợi Sinh mạng: 10.000.000 đồng
  - Quyền lợi Tai nạn: 10.000.000 đồng
  - Quyền lợi Trợ cấp Nằm viện và Phẫu thuật: 20.000.000 đồng
  - Thời hạn bảo hiểm: 1 năm kể từ ngày được Bảo hiểm PVI chấp thuận bảo hiểm
Hướng dẫn đăng ký
Điều kiện áp dụng:
Thuê bao MobiFone trả trước phát triển mới hoặc thuê bao chuyển mạng giữ số sang mạng MobiFone trả trước từ ngày 01/11/2021.

Gói cước tương tự

Hotline: 0898061234
Thông báo Mới
Some text inside the toast body