Gói 6MAX90

Cước phí / chu kỳ
540000
/180 ngày
  • 6GB data tốc độ cao/ngày (1440GB/240 ngày)
Hướng dẫn đăng ký
Điều kiện áp dụng:
Các thuê bao trả trước phát triển mới từ ngày 01/01/2021

Gói cước tương tự

Hotline: 0898061234
Thông báo Mới
Some text inside the toast body