Gói 3C50N

Cước phí / chu kỳ
150000
/90 ngày
  • Miễn phí 1GB data tốc độ cao/ngày (90GB/90 ngày)
  • Miễn phí 50 phút gọi liên mạng/tháng (150 phút/3 tháng)
  • Miễn phí 1000 phút gọi nội mạng trong tháng cho các cuộc gọi dưới 20 phút (3000 phút/3 tháng)
Hướng dẫn đăng ký
Điều kiện áp dụng:
- Thuê bao thuộc tập đối tượng (do Công ty KV cung cấp) và kích hoạt trước 1/9/2020
- Thuê bao hiện hữu thỏa mãn điều kiện ARPU, tập TB hỗ trợ MNP: triển khai theo quy định hiện hành


Gói cước tương tự

Hotline: 0898061234
Thông báo Mới
Some text inside the toast body