Gói 21G12

Cước phí / chu kỳ
708000
/420 ngày
  • Miễn phí 2,5GB data tốc độ cao/ngày (1050 GB/420 ngày)
Hướng dẫn đăng ký
Điều kiện áp dụng:
- Thuê bao thỏa mãn 1 trong 2 điều kiện dưới đây:
+ Thuê bao trả trước, thuê bao trả sau (Không gồm thuê bao Fast Connect) đấu kích hoạt bởi Công ty 1, Công ty 8, Công ty 9 từ ngày 1/6/2020. HOẶC hiện hữu đang hoạt động có cập nhật VLR tháng n-1 tại Công ty 1, Công ty 8, Công ty 9

Gói cước tương tự

Hotline: 0898061234
Thông báo Mới
Some text inside the toast body