Cước phí / chu kỳ
360000
/180 ngày
  • Miễn phí 1GB tốc độ cao/ ngày (180GB/180 ngày)
Hướng dẫn đăng ký
Điều kiện áp dụng:
Bộ hoà mạng PFC tài khoản 0đ do phòng BH&M quy hoạch dãy serial riêng
Hotline:
Thông báo Mới
Some text inside the toast body