Gói 3F120WF

Cước phí / chu kỳ
360000
/180 ngày
  • 1GB tốc độ cao/ ngày
Hướng dẫn đăng ký
Điều kiện áp dụng:
Bộ hoà mạng PFC tài khoản 0đ do phòng BH&M quy hoạch dãy serial riêng

Gói cước tương tự

Hotline: 0898061234
Thông báo Mới
Some text inside the toast body