Cước phí / chu kỳ
354000
/210 ngày
  • - Từ 11/04/2023: 4GB data tốc độ cao/ngày (840GB/210 ngày)
    - Từ 16/11/2022: Hết dung lượng data truy cập không giới hạn tốc độ của các gói cước theo quy định, hệ thống hạ băng thông truy cập xuống tốc độ 5 Mbps/ 5 Mbps
Hướng dẫn đăng ký
Điều kiện áp dụng:
- Thuê bao thỏa mãn 1 trong 2 điều kiện dưới đây:
+ Thuê bao trả trước, thuê bao trả sau (Không gồm thuê bao Fast Connect) đấu kích hoạt bởi Công ty 1, Công ty 8, Công ty 9 từ ngày 1/6/2020. HOẶC hiện hữu đang hoạt động có cập nhật VLR tháng n-1 tại Công ty 1, Công ty 8, Công ty 9

Gói cước tương tự

Hotline: 0898061234
Thông báo Mới
Some text inside the toast body